Skip to main content

Full text of "Aloisio und Dianora"

See other formats


^rrt-ra^^-^a^^r^^ ■ iiiiiiMWMMiBMMiMMMaM^PSBMWwwBi^^ ^Ciotfto ttttb ©ianorq obit bn tyil$n uxtb fcie Stomie* ftomantiftye 6cf$t$fc ftuS > &em fitftjcgnten 3a#t6«nfceri X>om Stofaffti; 5*3 »STiuaTbo Dlljialbftir,« 6 e i ® o t t f r, ss a f f f, 
18 2 6. 


i 
§ !;' hi v. ^ tjUe 8u$< Me lege cum tr isles torqueut tua peelora curae, 
Inveaies mistas cum gravitate jocosJ 

Ottomar Liuciniuf. aswnnen Iji M &pitl. t&hb ff$'g wo$t own) fe 

3$ gwcfpe faff; &gim letter ifl*| dn ©ptel! 

#&*nn i«6«5 aJoUBB Cat ttfcfjt fllei#«5 31 tf. . 


\ C'o^ H WL ' 11 ' Jj.lJ Wt ufe BI fewv i i&xfttv 7ib\d)tiitU Variabile effigies al tern at opus 

Casp. Bank, »^o fag* mfc nUt nur, um alkv Mm 

jtofiff tfpoffel wiifeh!« poltcrte Sftfltfontc, 

fat Sgirtt) §um btutfdjm $.utfe in fBenrtrig, 

»Mrtrefr7id>e Sftatid'fa, toff Pannft &u mirfo 

file idjgili tig fsqn f tmiJ £)i$ tim flfic iiiftt* fce* 

ffimmcitt, mxdn tin 8 fo !>i«[ Ite^t? 3ub*m 

luclft 2)u ia fluc^, !?a0 mctne wertye gfwitt, 

£D?7ne &k fo g r tv eg en i %mU f fo ioiilfccgiethj 

tfl, frofc cinec SQtip&egferigtn in fcer SBrff, tmb 

fudfjff gar ttidjt im getinflfiv» tot (Scffttfung ifcter 

2Big6*gfc( ©otfcfjuo git tfjttn! — 2f#, tjjif. 

Sftarfuft! u>« ba8 ftigt £)n6 #t tfa (tyroe* 

re*, (irftf Wtiml ~ 3>ft'gef;t mm to fc 
MP ; 
? 
i 6 

genmtnfe, f#f«« $fig«e fof Mj 6oft ^ 
£flflf! Won ofcrjebn £rt 3 e long, «is tin gae 
pre fearicbfya Jttwbe , au3 unb tin, nub & tt 
rctffc unmet no* wfefct, nne er Mpf, M « 
fforntFig $,-/.»*$« et Ponmit, iw&nt er i»fflf, 
mi tt $kt fo Sknftfe tjut tint tttlU, — 
fprfd)|i mis tym a6cc bfe £ty«, fo n gj|fl^ 
Smtrfathnm, tfft £>ic SBetfe i>on i& m Dot* 
frfen, unb — fte%e 9>erp«tica! fe» urtf gmt* 
Mfl! SScfi auf S3uV — 

*©o t>fot zd> ungttffc uon torn nwtGen, 
ge&eunnifooKen $crm 9%cr n>eip, i(| g «a 
2)icbter. Unb bie £>icbt« fuib.aat bef 0R bere 
SOTtnfcfctt, tirfa..$crr £>nf«M« —. antrnxtnt 
SKatifjfa, t>e 30rgm ni$* *>on ijjwm ©tic?* 
tt&men abroenbetib, 

@c t SHJenn £u tutor afcfttt von i&nt 
ttrigf, <tl$ toad, was £)u fagfi, ^ thrift £)u 
nf*t piet* SGSn^r i(i «, bfe £>fe&fer ffab fan* 
tor&ar* ffttcmt,. ab« N @u$ mibtfjen set* 
ten ffp toennoa> oft me$r, are fbnp dn foltbct 
Wlam, bpc ni^t imiritr gfefty dm $in«uf 7 

Wfft. S)aS tKJOirt 3&t a6*t fo ftafitn, <£« t(E 
jflmmer&ofl jjmug! — #Mn $itfl tote VuV 
Srurrmecr teiitfjfct tie? $tmmet» @ut* SBtib* 
ctjcn*£Bortiebe $x ben £>fc§tern fomRU iajfij^. 
Weil e$ a,ero6f>nli# in G««« Dberpartrflmm*, 
fen audj nid&c ret&t ge^euer fff, , 

6 if. 2B<t$ tt)Kt bad? fo $aben rote i« 
tin* tttdjte »cc3un>ei:fent ' 

@r. 2Tc&! baoon ift gat: ntcfjf bie tHebej 
tteim 3&e nur fonft nf*t fo unadjtfant tetyf. 
Zbtt fibec einec ttJotjtbegonnenen unb guf'gp 
ffllofleiwtt @tanje t>erge &t Sbe SSater unb SKut* 
t«r, £>ufet unb Sawen, unb frogt feinen ^fif s 
fating na(& ?^ren f@Qo«gif^m. %a , fo fepb 
S&t, ©ott f«^« geftagt! , 

©fe. 2)enfen @ie an mfdfj, mtm « 
wfebetfontm, ber titfttetffdje ^ew ^ffger, fo 
fcage ie§ ibn^ wet « i)!, roo&et et; fommc unb 
tt>fe ,cr p> nenntt 

@t» ®as Ofrflflen mnf nf#C getabeju ge* ^ 
fMciir r— bet Ceibe nidjt! — abet fo feftt, 
natj unb na$, mrc STOaiwr, — ftim bo# 
■nii«iiifa •FV-'fev.y^fKcwiiv* k-.i- 1-,:-. V'^i.v.- .:y (tort t»on SJefnei' Eanfc! — 0odp«fto! be 

fommt b« SarfgcKo, Bet tytmu ffidto, flerabe 
fliif unfa #«u6 j«. liOJflg toitt b«? — O 
Jpio! tt>fc to$ biffct, unb - $frfi £u ?s 
fcomittn? 
. €Sie, <& fotmtrt aWw&|Ij 
Gr* S«r M Ztamnii l|J oucfr §«fc 

@ffc &>fe mrmtV 'goE nidjt. get; twrbe 
niftfj gfefcg in bmMtUtt Htftpn. — #win! 

Sto 55crraeffo teat «in, jog bra gBfrty fa 
efac (Stft «nb fajjfBj »frflin&J e|i g^e em 
frtuibn bit €ue& ous tmb tin, tiilitt oft \tin 
glafdjtfKtr HSeiir $!«, — f^fr wrftotfc. gin 
Sfiamen fcer3?ejjii6ii£! ne&ntf i[m itufsflorn**-- 

*Sm Stflttfe nbef tmenter ! Huh IV *i & I i $ e § 
9>«f<»itGte fcffonberS tte&itif roobi fn 3C$f,« 
'SKeine Dfi$fc unb mtfntgtau?* 
»fe fragf bm Stewfrf bitmap , imb mutm 
*S«i fcwm efnet fid&, mi# man ro!||>n ttftr, 
torn SSofett fef&p trgritn ^ae — * 

*3c& \n\u nim sffflgt fafon, a£et — 
M frtgc Id;; ®qb <mfm«ffom nub uorfTd^Fg. 
£fi ffanfe ftfn $iti{m £uer Ua^titf tNtinr, 
unb — * 

£> 0*fc grorian! 6ae f )rt c etnpr&faflinV 
»3* &m b*S So&fik fc&tfe Btatfe un& v 
tut tjom ©tit&re, fnbtm fte, fcufjtnb onf tyre 
<2iitf««i frifdenb, (tafvptft; *©« ^d&Tog fitf 
mtut SBngffmif&utf^f gan^ t»mfc&ttf.« 

©tt SBarfcjelfo flittfl; bpr SSfrty fl rfff ncid) 
fiticra ©cbi-tfcuc&f j nitt ftrfrnto ©ciiume fang 

©ttnf T , mit @anfi'm uijg &elsfa», 
>&«x, &odj nid>t fting Jffl3clt«fd ( aC'Cw, 
m*m in fi?n&*[f giaiitnirnAfiQe . 
3tu£ bfm fcuiiFelii SBrtSenPde ic, 

$« fbaeimnnte 9.fiflfV fl&ir, bee fittmU, 
blffli ftlJFwj, 9?fltti?, ^reificn, 3Shf« t mi& 
SBflto b^m SBEit(c fe S ro^' io#w*m -m 
«M(i f Earn, m elite $i(flcifjtite ^toe, tUn i- IS. ,ii-»—-.-.v,.^.-f.>.-.m | -.|.|.", = .A &hv petite mm t fltif &fr Fonte tedesclia 
(&A5 teutfdje # tm g) Au , timerfnrit fjty mfe 
bem SSanVtfo ubec bag Stater, trie *« fcfcfm, 
ft& an bat £faimet, biefote guwffen bie %t* 
mc aug, bemonjtarte unb fpracb, mufjte moit 
(jfow&ro, gqns fauinto* unb unfetfan^n. 5Di«$ 
«$ftlfc Sfff|f« Sfarfonte unb flitb bee gcFun* 
fenm SJtorffffa f cg fd# 6tfcfe, nm bet &rbe 
attftufpringtn unb fj# m r $ $?nfto p jlrfau 
»'€%&! fief)!* fag ft Sffarfimte, »ba Mt 
ec unb bemonilritt. <So toa&r fd> £)efa £>nfel 
fcin! «t! ifl out^ mit bem 93angclio faftmnt; unb 
bee raifonniri «fl u&er i&m 3a, fa tfc tec 
feme .£ec&t. ^m! f;m! — (Sfr fog ff} j a 
eine licbe *ftotf> unb eine igJtrrLi $£«'{. — <Sfe 
gebe» emanber t>fe $anbe» <5o! fo! — <£nb? 
trd): Wa\ — Hi), b<t fommt &ie fpraftffu'ge 
SPoimrtfnaenfo'nfata- — 2Sa6 &at bam bfe &oe* 
jjutrflgen? 6c fennt fte <tIfo mtd)?* 

»3ret(i$ fennt er ffc f « ftet SKacilffSi *Fit* 
— »<g? fauft tyc ja faimtc 3itroncn unb 
fllfecfei St$tf)t& A&, wrni fi> notf) feltm ju S^en fi'nb — SBitimenfouquttS unb fcrgTci' 
a)en.« — 

ffnnt SBrffifttft, Me £)&fc unb SBftnmn* 
Jjatibierin r ^otte tfjnt nuwdjerlet gu er^fjfen, 
efftritfe efne (tySne 3>amptimou|e unb fcrirte 
cnblf<& ben ©ignor $en*rino, wfc fle ifcis 
nmm» mit fo grope* 59ebeatuna, r bap [fy 
$rtn S^fnfcbfrm foet ftc& nuefrAmienb, unb 
f&etfoe&menb benfel&en autf) u&er tyn wife wr* 
Ireitenb, nidjr Bern gtctfe u>id&, cmf n>c%ro 
fie ffmib. €u bmetftt: 

»m* eg fc&ernt, tffft £)u auc$ rfne JSe* 
fatinte «on hem ©fgnoc S3flcigciro?cf 

»ii| warn beim n%! (Sic ^ ja mctne 
@^u>effet jue gwti ( « 

»3(U fc&en ®iH e« nj^ftt wnfcm ffinf 
@<&twp«m Sfc dlfe|! e rfl @If6erf<riwm«fii 
fm ^alfofie trt eefftn^fen ^« rn ©ege, 3us 
3lei^ bfe grau beg ©f^nor SSiUige^ Sic 
on&fce &ftt einen 9?flbi« ium 2J?«nne, mir bent 
<S wf*t r«c6c fort ais, ic^ n?eig nfcit, j^r. 
m mi ■»sr* 12 

I - urn, itjat ab« tin (ttfli? rf<ftf»t§ "'SftGNtinf' m 
Softer. 2f$J_mtntt man 9on. bee 'fcfy $iTcni : 
5ft a b 1 e r 3 1 c rf) te t fytfdjt, ''iwf j? gflftj SfrntbtOj 
free fleiWmt 'ffi. £>fe 'britte <stJjn>efler ifl: 
* §>f ottneri n in tdii <5f ♦ @iaren » it'U.frcr , bf e 
<5ie fenneri tinb nsit'tti ®k gefproditn bafierc; 
SBfe &iert*'bht ftfj, bie SPorceratigeu^dnb* 
I* tin,, wie man mid> ftn gWrinen .fiebm 
jwroit, bfc SBimw be8 baiM%n ffijagemeb 
■fiftfi unb ©utetfr/fdjuuttS bet <rfaud)frn 9?e* 
ipublif* Sftfme Sgtyttt fcabi 3for 8*H»*n? 
3tm, UtUt (Botil fie bfofen ft* auc& fe$in 
fofien, bee $immr( &at f^neri Carodjen oege* 
ten, mit benen fie pfxirbtn ftpn ffiuint. %%l 
mem ©oit unb ^erc! SJJein 2mf* fjen itiar faitfl 
and) aic&t m wratytens j[«|t ftritic^ ffnb bfe 
S«$» eingetttrctt — "tiebet 0ott! matt fen n't 
nW \SMatt man mug e$ ftaj gefaffftt fopt 
G$ iji freilid; nfdjt nnsenebm — « 
*unb bit funffe ^ajtuefter?* 
»$at wreintM SSfertelia^ce ben SBffa* u, 
Si«Ht|ty«i&« be; 9?ejmW£ gtyifratyet, [M;* 13 

». 

tire ftmwr tiodj au6, tvfc ein 2)on$e8c&en; 
bunt Mt ffn.b .to^atipt 3flfe wn. .emrnt fltrten, 
ftfatn €>$Idcu» . unb Jjaben tmferc pdbdjen|jc 
fen iro&I $u%ff$ttM . - 

., ȣarfuU{i nid?t g^.fflttfkth ^ 0ttJ8jt& 
$m fiommt J*ftfe v $dj itM. — ; * '.',' 

»€h*gnj)r! roe rot mt bee SRegen m't&t J»w* 
3d) Ij abe it p* jm etutac. mit gu eft |u .fpttdjm, 
t»a« gar nid)t ittMitgcnttym flhifleti »«&,«-— » 
:' >JKe^t gutt« 

^^ttnf mit tiuv ehte @£u»bc« ,'— 
j^. *€&A&& fStigm atif^ti pat, 6m r<^ 
In ;»ne^c ; JBoty'mttig ju ,ftn&«n»* — 

»^£Serbe mW> rftijlftfen. r fS-fjt Wflbr^oJ* 
tfg nfoljig, bag ii>fc batabtc fpre^eu.« r "' 

. »©ib..pp$.eli)fse ^firfcfeen, 3fprifofen tmb 
be^fei^en b« T -., Sm beutfe^en ^auf< iff «& 

»9lfbmetr ©fe fi* tiuc In ^{J* 
>SBJI* fo? SPBarum?* * 
... »23N boff 33}ett n»)H «%lei r t)0n fjt t^ff* 
..fa,* — ,. \ - ;...$y.v,---t I r,i tasMlmWm 
to- ll 

*®k foir, wit man t&fjfm tuft, j> 85, 
fd)on nf$wt Ste Grafter? qtfaU f;o&en.« — 

»S«« lapt ffd; fccnfmj fie ifr fa «n $u&= 
fc&eS aftabcfjen. ttnb e8 t»Iif uncriNartft, wena 
ffe tm&p 2f*6fi$ gegafif |>i5ttc. — 5BJa3 t&itt 
fcenn bds?«- 

»5Beim'$ <wd& ton gKft$ai nitftts i&nf, 
nht — jutem, faflt man au#, |Te fol£ SEan* 
ijjfrfel toetjiefyrtM — • 

*©$ wgnet gat ju jforf. 9Bfc foremen un$ 
ja toitbf?.' — Si, Dec Sgnufenb! ityt wffii 
flrfi! — ^dj muf nut — * 

*ftfuf SBfeberfeljm !* ■ 

»3Bimftf)e «« gcncfjme tin fa$ftft wist* — 
0cau SBtigftCrt uat in tin nnfcs $a*nie 
$m tin/ tec $ttgce tiff iVd teutf$e <§m& Sfoufonte, 6k -fd&<m bag ®ml$Ml& brt 15 

f|n, *!d en ernftflt, fpwcfr tjort fcem afrcjen, 
con torn, trie ft memtt, nan Mru'farafe&tnbe» 
©witter, 6fbouerte tyu, Dflp n nafl senwbeit 
fep, ttttb fe&te gingit:. 

facto J?ie!t <£fc afct wd}£ feff!* 

0an$ ftuigrtwrftn fjtojw, »unb erne noeft fd)o" s 
new fttidjfe, tie man nut ben Qh$ei ntnnt 
£>ie &<rt' fc&on einfgcn Sfttfon $ii 0^Abpnn»t 
M#n * . ' 

£>fjn* fog-ef$ barauf git aniipctfen, pr^eu* 
tirfe bee ©rt|J ifc tie etfatifteit gcftfflfi fe&re 
ftaj Winter bfe 95Mnffafc&e unb %mn: 

*3ft fMw.urbtt bie fcftfaen ff^fvr bee 
Staii Sfrtgftm, nod) tyre nocfj fajfoew jftiefrte, 
ben @Baif] werbc jftaft fuc^eu, ffc fennen $u 
leWwi, meine atalfiffiftjle! £j n $ aj M fflnn 
«f> 3Ntt ton, bnf tit ©Ignor.Sairfflrffo 
t« €^n?o fl ec b« e«Mora Shitttaa ifrj u»afi 
1$ flucl) Bon l(r frfft^eu ^fe c .« 

*£« fie tiidjt aud; pra^lf, Uf Ifa m it i't 


— i-™~— -rn jl .1 


16 

Sfawirfc fm Stofojj? t»ed ttfouc&fm «fte;ro Sage 
imgmttfji gut jlt$t unS ec wo$i. cmfpfdjtiebm 

»9?ur &tf'j$tt ®$wftit text ©if6«Mm* 
ntsriti mtb bfcgrnu fee? ©i^noE Sarlgtifo iff, 

*3<t t mhevMtmnm unf> fw StoftMfe 
?*t gnm flMMflh', fe« jtyiW gram ®f e 
gtoctft @rm4im feed 4km itoge, hi few 

selfen.* 

*S)a§ tomt ott* jirt f^i gum Sfeipfe 
gm unb jur tcKHmy,' — $jj)£$a *fy flU( fj 
gefMftf 6ef bcm ©etuftfer? mcfoc Setoff* 
Ird)flek " 

fbgac ton* @tu{fr,« [%jt e fee* J6Jfrf& wg ^ s 
fonb. . •'' 

*S& ffirfe ©tffc fiiitf m f c & nwtI ^ 

»*&,« fe^fe -Sllatflipi Jfnju, «m«In twttwff* . 17 

»©<jftjfe £fc ttncif Getting sum &f«$ga$ee 

on.* 

»£)aS fft toofjt bort g«fraitc&fi$, too @fe 
|w STnfe? SBiu'd nufjt in tfrqtw, wo $«tKit$A 
gtnw&nt I;at?« 

»9fofo, |$aatiait&§ Jtfob! 3rtf)6fa cm m* 
filma^iget jfaf; auS S0ot Shmonfo* 3*|t tin 

*<§m35uflgatiaec? $at term becJSofe au$ 

#2ftfo elites SUMbc&cn wcam, ptfgmt €ft# ?« 
»2)<t f»to f?e cm ftrabQiiftye* Sngtl; mie 

man fagtn tirmte.* 

»9W#t mf)h fo ttftt bi&mi% fltfproc$tn: 

fern gitgrf tm ©c[«$t unb in fee? SSrufJ bfe 

»SB3ic £>tt mrfnjf! S&ec r»fo em Znbmv 
fflfien ffafe; ben 856fm fm ©cfmjt un& fit 
be* SSrufi bcit @nge!!« 

2)ec Mrtt), bec bod> mm$ nidji gonj fhimm 
tttlUn motyt, mtylte « r)ak iro SJcil Smw* 

'•Xfrijtfr, <g aWWW » MMM«4.^' & ^Tt-» , 'nr' , '^w . '-rT' ii * iii I '*■ 
18. ■ 

tin ttnm *&M<t t hit tin tin fe&c UUn&m* 
tfat 'etyKtynafrr fo.' SO?nrFlffa m«m*, ,ba$ 
£$af, ropfcfceg efttftt fo bfafoiffdpn SRaiwn fca&f, 
f finite -b«$ foaat crg6grf$- ni$t feptii @3 
fam totcbee 5um @efyra*d}; * ,.* 

Sucfen,* >v ... 

*@uib gfe binn -ti)itfj«$ tin %mfefc 

SBas f tae mft *e |)«[f«n ?« 

»2B*rto» <3fe bo* a«f eternal fo «niftf#, 

bag man ft# gac niajt 'sinfatfen caffm fann, 

ttoa) mtltt ju fKtpnN .i 

»$$a# tt;flj?2>u wic berninc** abfrasen?* 
*5fo*wi 9Jom*it STOan teeig ja. fl at ni<to, 

fofo man 6fe nmnen fott, tw* «nb was @i* 

finb.«' , 

>if« Smnbcr, em ©rftBfane*, mi b^uf- 
fd&m £atif* dn @a(li nbtigens efn^rjiwuter, 
tin bid}«f<r${i3«ro, dn Staffta jtyomt 
§taueM — _ , P^^JSW^^^^V^^^^^o^^-,.: -. . ......... 

♦ . '* ' 

19 

x&afoi bUUtiftt em Mfafr? emSaVr?* 
aSftdjtij wmfflet. — 3$ bm mem; elaenet 
'4)mj in SSttifbig, «nb ludjln i# twfy roans 
fcm, em ^tlgtim, ittib i&n mein Segn/faimfi 
2>u tu^lg bttibtn, mnn id) aufy 3)ein 2ie&* 
£aber tuare.« ... . . . • 

»5Hefn! ba wa* id) U iii$f; benn @fe 
fdjeiiwn mk tin fe$r ffytfcr&afteS m&iMi$e$ 
SBefen $u feipn;« ; ; 

- - »€?cftmie it(j?« 

>^men <Sie *$ nuYnmjt flfar, ba(t faj 
fo aufcitfjtfa, tin. — 3$ bin nun eimnal fo*« 
»£)n$ ©ctoitfer fdjftnt un neuem rnifanflett 
$u tt)oirfns« — «u§erte b« 3Bir$ $an$ be* 
fceuffidj, tuorauf bee ^)ffgrmt auSrfef: v:., 
■,'•; >@o bleifre ?{f b« b« 2fi[frJc&ti3i?H/ — 
£)ucl) mug bie 3Ciififc6t(3fek nic^t bom ©t«^f* 
falffn'«" ■-'-«," ;.' .^' 

*5B3mn'« ttf^t jw $tf(^ btt|ft, g«tt)ff 
nit&f « / • 

>SBa8 tfiut ba3? ®n ftnnflt bp$ wpJJ 
b«6 ®ic^(««;@«auni tfitftuf : fr V •; V.-. MBJMMI - ' •■• '''■.. f; '.■''■>.''> ■ ~ir r " mi m rr riW i ii ii n i ii[i i r ft aB ioai'BP g I i-f i 

'■■' 
ft 
t 

7 
i 
20 

333aS frfjaben ®ontt6if, ©turiu unb SBtfgeu* 
afufti^ti fl f E it mu| Unfdjuft f^UQpn." 

»Unfc&ul&i<] iann man feyn,< Incite S3?fls 
tififrt, »unb bo$ &om ©tu&f* fatten. 
sas« 3)fan<E.» fftiu un& m«f§ «e at*f, 

SEenn ce nidjt tfnn unb Sein |etbrfd;t» 

3erbro(fj'ii fabe icjj niefjtg, afc« m% t#uf mfc 
tic finfc <5eift.« 

ȣto Itegt ba$ $prj. Z^u^ixgHt fudje 
3$ri(nft])tne tinb $«ifr« 

»2>a ftttfjt eg: tffif Jiff Sic ftfoft — 
4$ilf, &«l. GEtarrt, ttseldj em @{^^!« 

>1fol ta@*g«nb be$ @ramn^(ofl«ra lam 

»2teflrt mug -nw&r mantfjer @d>r£i^ fdjwi 
fietamen, audPi tw4i maitc^cr fdjott (jfnft'n ge* 
fa&r«i fepn. (Sfoe '©ariflfr 9lotmt ntufrf i$ 
abet bodj fcijn * 

»$3tc(flid)? $Rim ttcim eg £)ew g rtt jj jjj. 
mem fintil bet: <pattiar$ — * 

Wc& fragr* ber 5Btet(>: »dodptfft! ftn& 
©ft benn ebi SUeitei toner ?« 

»Qir«i(&fant» Wlt'm Statu wm b«rc& *3iti? 'MgMWKaiaftiaWltUIAMIIII »IWB astxjMj!Tf 
2i 

fotf, <mf thtt ffoife fcmec SHafferiii Sftitritg 
QiUtm* libn idj nf$f< i $Beii i<&. tf n f„f eE 
SDfcnJty 6m, $a6* mj mf$ gum 33%r seffrm* 
pttt, £) mt$ t'm Sftann f|*> fin plgecj itf* 
rf;«ntioff unb f6|}tf# iff fein Jtltib!* 

©$tifll ntf)m cc SERarjfifeng ©uitarre t>oa 
t« S&mb, {t&fe ftrf) tie&m bie foufc&enbe <5ti* 
cfrnn, fpfefte unb f<m<|: 

SBif tfgBe id; metn 9>frg«r1lclbr 
Sid) Jotm mit SOiufdjeiftfjaten 
Unb t'mmt <§s$b gefcenebfiitj 
TttL ii&ecdll &^a^re». 
(Si tttMt mid) n$$fBi fdj iucm&« fort, 
SBJte iitfr*f gefffttt, ton S>rt fa Ottj 
<So i»eit tuie mft'S beUeBrt. 

©ar fetdjt ttfigt (id) efn ^irgwRftS, 
9lfdjt fdjn>K ffnft Stufd;elid;ftUn» 
SBof)l b«r, ife mft ben GRantel q<&, 
Sen ^ut wno bie <£ntibo(cn» 
2)n won&te ^ flonj frofi boljin 
SIMt ?eidj(«n 6tab unb reiiOtem iSfmi* 
Unb fyabe fninen ^mnnjfic, 

^fin SiJfubM fd>r«ff t^n ^HaetSmflttit; 
®c Sot nl$W ju sjftfieren; 

©?^t ftiJ unb frei, wo^tn (r fann. L... 22 

£>od; irift re f« gtaUq'lie tin; 
„Sfi imme* ainQMbtn, 

2>rum io&' fcf> ttifr ten 55tffl*rjTn M » 
$<&. tfsnuc ofjni? "©orgAn, 
SSo idj nuc win gfljii ftfym } $fo, 
23 fS tf( a gnb& unb am 9Jlorg«i, 
«n&, tHna u«tf, $*[? >blc ©cum* flf^ 
*D.tUiP i<ti ben #af mir tn*g GJffffft 
tfnb fr$' «fit fti(j ( « 9Mo"$a)en. 

Sfufl) tpanfert matt n{$| fhte atfcln; 
©ft ttHiKrn gtilgerfaiftn : 
SKit bltfm tuff@ man gut unfr fern, 

SKan froQt urn frfog, man fra fl t « m t *, 
SB it* mff einantec wavm unb nap 

®ft leant pit nun te«i #an& in £a U & 
3«ffl auf 3&wo ,** aifajffltobw, 
SHrtn n*rft fF« ianft, man mEro frefonnf 
Knt? fHpf t.i? fdtfwn Sftitat. 
©oJ f«if«t man tinb finnj urtb r Q $f, 
3fuf rine ftpfmjoUt srjaajt 
'Sorgt tons t>ee fajiinfle 3Korgm. 

Sl«««rt. grfunie ! tttymt ben Wwm$. 

3Eenn SDSoBCen 9)llgtr(reifr» fiaB, . 
SBitfc ©ram £»£ aiiarare riifjK»* :i 
23 . 

£cr ^fmineil IS fcefn $M$fg«]gf6 
J&em ^pffgcif (tjfcn 1*6* bf* IB* If; 

Gc fat* |Fef> ma)t »«imn* 

. »©as Sfebtfjen jcffflB mirj foaS *8 fl$f f iff 
SBafcfcft * fcigfc ■ .SO?arfoiite. *S3or fed)tye&n 
3*ftflt Ijnfo % qudj tjpp%nt; jivar, nue &te 
SKaifmib} nta *g mar &odj <tud> tfrf @paj? 
t>i&«. 3$, feritfe tamat* m«ine j«&tye, i^eftc 
jStoli -&mun?_tinb fo front uoit kibe nicf)f ' 
'nmfouff gqiftgttt, g n SSfoetR unb ««f 9>i[* 
flwfQ&rten, ffabm ffd) fmm» ©fngB, W art* 
tuljm&ctt fitib unb twrben.*' 

*SD5«mn ni(fjt[« tiff bie aaiffge ®Mitm 
aud. 

»SESJit flub ja aid QtUxtto ^fr^r, « f?ft 
twr@Jngetfiif, »Bn« ttiE$ brtriffrf S<& &mf^ 
mi? fcfl ben ^HgerRa6 niematib- <tbne§men m 
ber Sob, ob« tmt $m. 2)a^ wjlcre, muft 
id) mic gffniren [affeit bafi imiu toErb o&fc 
geroift, nflc& mrlium fflttbit, nun nic r nfe g«^ 
fd)et)Piu gwiix-ft if! bft§ £kb«iS&anb Rjel^eC 
b« ^imrart, note bee 9t<ttut fcinm 9?^cnbo= 

» 24 

£rn, UnWlmffim tmwUm $ot> tie f^Snffe 
(8t\abmMte f &fe n&tfon famr, %$& (ft nfdtf 
mtmtm Aim, tint' fi* «u fc^6«i iwif, 
mug fid> bos Mte'mob ah wfymm ttffen, Sfofo 
Htm Mtib fjl bus tHeUKutb bet gwujefts 
*6 hiifb anent^(6en «|fycffrt, -SKft brni @(je* 
Eflfor fft *s ab*t nie&t fo tot uftft fj e( g uns 

trt tap*!* 3Era$t tvfil fo rttwtS niei 3&6d&^ 
ffen* f tin $au $Mb,* 

*5P <m$ gat m'dfjf gu twa$frnv £)&« 
fofce ftmn in fee % j* nicfjt* ghgcntfynf*- 
j« ct&uifm?« 

»3><* etett, laf *s ecEattft toetbwt mnf, 
iff Wimm. limfcnff, trfjaft man ttm %%*& 
ilfll* @k finb bag 9fra,eim>an> bet !fatm — * 

*mm & AK6, f^ nt jn W ^ j,^. j rt 

man bitfct, man fle&t fcgar bamm. &, fi'd&et 
fltnb SEfrAhfa- uo» cirwm $J$«m tyfe* ate baS 
2n^m.« ...'"-. 

ȣie jfinsffett aWnm fe&c tcF; am fTe& 
Hittj nut bk m%t tjon tfintaji,* 

- 25 

2« toftim; fue em amt?3, ima.l&dlu*$«? 2RA> 
$en §roaf, eme -f$nui&(i4e* ab>» &o# erne. 
SBenn man (ia> recfc <w%»emt Ijaf , iff man 
f«6« fietwttait, 3fu<fr bf e gr W ^ &<,£ g^ 
itfir. — 5dj n>eme getnj« fufjt 3Rari(ifa fart. 

»©, 3>ii matt cttoiiefijj wmmJ — £af 
mitf) tin mat suft(en.« 

=>3c& wrine nut unfa ©ffu&fooITm** 

=>$# 6in ftlfo ftmtr?« 

ȣ$ tvfrb jtynw gaftm, b,;0 f$ &#* 

»2Ba$ gaB i$ £ic ««pt?« 

=>2Cprieofcn ; Da tiea^n (T* no a), ^f tf ^ 

»2)fffe 2fprlEofe fjfe$e and iute efn ^«5.* 

*@fe ffe^t «Bet tiur fo au& SSfeifefc&jt 
t»(e tad. 3^%? -r- 2)o^ nut etn ^uttogcif, 
— 3fd>3 bet S5ffgk 

»Unb — fcorff 2)u?« 

*3Bmn Sfe ba fmt>, fflffe fd^ «rdf»t iwm 
26 
Mum t#kfr nid&t *fa 4 m ffj no# M% 

»2>u 4<tf]t f$oit oft -fewfcfni, baf 3D« 

Hr M« fen . &f|h* , 

*3a, titt'@*itf*n;iiiib Sefta fu«&t pe i&rtff 
fllei*«i,* fngfc bee SBfrtfr. *®f* f|f f let rcafc 
tee JRppertorium. 9to* in bie ©efdjitfjte to 
gftttitiffn Iff ftt nid&t fonberttd) fkf tfnatbcim* 
gen. €fe irfgtt fonf? gftvifj 3|m^tmMa.< 

»3d) frt&e tonleitai fei&ff frijp fp^t wfftjj* 

2)« 9%ec faft nncr) bec Ityr, iutfytedU 
{dm SE&ritt, «n& ri?f auS; »2tof f^ nm 
ttfa$tf wrfatimel* 

SJtanllfa focftfe: »gln 9><wt St&fft m^t 
ckt tvotfgef! &j« $lnamtttMnm faflen ja 
&(netfn ju fhrf fcrab. — £>*$ ty m $mt* 
tfyut i<i fo etnas nf$f&« 

lie Mm jur&ff, jfffjfe fty m Uniform, auf 27 

tor titifcn ©rife emm goi&fitm ©fern <tuf to 
83«i|I, fine goitart, frrifacfc tfm* «m teit 
*ftW ■ u»kvorfvit # wn cm an&^mbeS, m ft 
G&elfretoen aarnfrfeS portrait 

*©!* ftrfi to SBft$, *tt|fommli ate- 
unb frimtt nffi&t mlm trim 

3f» atftf mfr bom 9ir$ccjftomibe wfeto 
6eb ^ t »«>> *wt e&™ bfrSBtrtftrii m U< ©fu» 

9fa'$ tiitb giug* SBitt*. $*fl Sit Hflftfftt, 3R<trl%t 
ttitdiien ©taut tor 9%« &ttff« f#ht« Jfette 
*W Uniform, Sibtn, Stobmiji* unfr ¥ffrttfe 
•n«*tftfte unb f>otrfc«ifei tmiffttliiofffoe! — 

j)ff«$*n! -• 

a fl»f^m «nb bin «ber 5f u 3 t f « fff e f flewt Et^ 
*fu H< wmeftrnw 4hcv, ob« gar eftt M^ 
SmMfyn $mm ^n6m oft fonnra r imv f« 28 

f# trifffnftf atid* wh i^ittt 2mm f ate QHgdm 
rnntyt gti wallen. Sffiiewo^l, n>enrt fcfc fo 
w#t tie ^nflnuatfonett unb fciflfleroorfenert 
Sfabeit b«8 SScufgtHo fiber fyn ertofige, fo roeljf 
t$ rtirfjf, roaa fdj benPen (off* ©ferdjrcoftf 
fgat « f o faftinnt .wife Hjm; <t6*e to.. SBarfgtlfo 
ge&ot nttc audj, fm !ftamen tec SJepub fif, ben 
9%ee fluff 3?orn su mfymm, tt jiannt* tytt 
linen £<wfenMfm«ifeiv — 

SB i c t f) i n. gSfe? efoen Saufenbetemeneet? 
tit tvetdfcr ^inP^t? 

SEBErtb 3<fc foIfteGu$ fn 3fd)t utyamz 
bit ffitifrtt &i% — 

T&htWtt* 3JW — $m! tva* hmlt 
totn bec£5arujetfo? SBaS mf# betrifft, fo tveffi 
it& mid? fcfion feltft in 2Cdjt ju fttfcnuit. — 
Unb »a$ fann bentt to Sp%r mir «>un? be 
tnte id> bo# au^j babtt ftp; |*| tti(fj£ 
tta&r? 

SSIctfc 3* «wil «t nmtffati nut fo 
#n: aettn tinmal linec fic$ bem Seufer erge* 
fan ^abs — •■.•$ •I V;, 
,-3 29 

SHtt&fo. SCSafi? mt (at ffc& bem £e U * 
fel ergeben? ber f>%e'itbft bee 33arrgeffo? 

SBfet^. *Ratfirti*b^ to ^irjet- 3&nn 
tibti nun, rofe et fo frimvarf, ber ty e $tp *$& 
trfotd) fcln £)nfe( iff, fo a tip i$ nie&r, mag i# 
toifar obec ba$u faqm foil, Stawoft a to 
fagte et: feinenSttamen fjcrte ec fel&fi ftfjc fp<St 

SBirf&in, £)a$ miif? botf femen <&mnb 
ffiabt fjftfien, SBicact'djt i|l er fo eta — 

SKatflif*. £g f|l Kfpfftoifair, tsfft« 
nidjw. 2Rit &*$ ntnnt w fi# emeu &x* 
ffteufen. — Stvar mac&t « Becfe, nub bfc 
9£$tct Ija&en affe fo etwa§ 3etj!reufe3, abec — 

SSfvt|« 2cb toetf toae ic^ anfnnge? 

Gr ifl mft bee grau SSriufttt, wh e« fdjeinf, 
5«t fafannt, unb tr«fe ifi feftie &nffinUgeti> 
\t\t f tali man werp» 3* tcetbe atfo — 

Sfvtlfn. 2f<b! Stflbnbttitfyts afS(5ftt 3 
fcilbuRflen unb ®tage, bis S^r euc^ uottje^mf, 
ftitb nidite at« S3erRTtitr)ungen f unb fmOaRjen 
i(i e^ ni4f$, ©eyb t%tat unb erfotfdjt ef= jpj.BLu ^I 'jB ii i K ' i i ie i^iitefee'a^efafMa nrnTnrrMT IT 

- & ; f - i. ! i 


', ,1 ;' H 30 

twig, tuie f$ fFd> fn <fjum Siiri^nufe fjf&ityrf* 
3Ea3 [)ilft <xm ®e[%m&, n>ctm tec S9teilf# 
jifd>t $onb*lt nub ttitft? — 3$) nnnj nur 
tlftmal b*n ^ifser fel&jl wmetymen, ta foft *3 
fid) fdjen wgp&m, n>« unb im§ « I ft/ vba$ 
« ffjun unb m ttmd\mth ivitl «. &gl» HJ* -^ 
£)a$ wilf rd> ftffcS fd)on «iRcId)f#m. 

SBcnn fl&?t n«n bet gfrembe, — was man 
miS jtivR 9?eben b?3 SSflicgeffo 'fdjlfajjm barf, — 
t» rf(id) ejn SOJatjtco, cber ttn STeu fvCdB d tin-c ir 
ifl? — >-■■ : 

' SrrtljJn. dfn $tuj?itifoniter? — — 
9?un n)oi)t! n>tr mlhn ft&en, e& ec ben Sgeu* 
frt fannm faim, ben tcfr $a&t, Sen lennfl 
2?u nod) gar nfdjt* 

9Bia^. TO i<t, m'm &Mp. Mtnn 
mtdi trfefit pitftiij n6« td; nwiJ bodj, bflfj &ei 
;Dir finer vot^nnbtn iff, — 

SBfrttytn, €5o? 9hm noit tvoQeti cfnmat 
f«&«i, nrie *s roirb, tvcim fc« -SgcttfeWfamifr 
fid? l^ftlmirm twttl 31 

SfavfttfA, <§ c ffi mft *F««ii 2Sm e , tin 
W toumtbom — rt m tti$t $«%«, — 
flfor pin ftuft; £«g fc tf n ^^^ fffi 
£(ftub< id) fel&ff, fob* SEantiM 

SBfrtlMn. ©ut bnnni id& bin berSftngfe 
gewofett* , ■ 

SBirifc SDStfte! mfj igrfdw S&fc&ftajpit* 
f^neire fdjroebf guu Srrgfttft «&« bk SBritf* 
— £tt! ft eitf^cnt faon? 'Sfl 3 [nu6e,' fat 
ttac fat UW ®fy*$ be$ ©witt«& 
:,, . ( - Ibmitit tiM&niih Nun qua m minium dicitur, quod liua- 

quam satis dicitur, 

r Simeea.--. HJer ^ifgtim iTegetfc elefi : SBtffffe, are M 
l|jm angtffopft < nmrbe, unb em tifeiMfftt 
-STOdbtfcit fn fern 3fmra« trok ©fe basrfjte 
grfofcte won gran SSctgftten raib gab S3*tfd>e 
auf be$ ^ttgertJ tfnfrage: ©ft ftp bie Sftjbfe 
t«t u>o$tof4$tntii grau SSrigftfo, uott ber ffe 
fd»on erjd^et ^otte; eon bee ftyftneti gtabfoff 
SEodjfet fpwftt jibcrmaiM. Stfft ^rttfcfrm 
S&ioQfgefaltot fa$ fte bet 3famn an, uoc bem 
fte j?|i ffanb, utib fornite «6 ft# n«$t write 
gfti, cm @cf?cA4 rait f&c ju fagmwii, 

<Sr. £tfo. fcr) |irt&e bas 5B«gnfigm bfe 83 

zQtt/. $kt'$t<ibJW*%0%t4t Un {§, cb 
1$ <tta ft&5tt + bf«, n»fp 4 j$ nrdjtj ba£@fe, 
(fcfe ©tY (?$ - att&rtiftai), ba* S&tgnugert 
$a6m, mji# ju fcfjen, memjt mfc »»E @fteube$ 

*& f$ e3 ar<f(&-.tntt.fiitflit* : afll<mte3fettf#ni»3 
utybJHttbfttfatf $aftm faint; :■>... 

§ fc *Sotf ic& Sir, fdjoiteS tffob ! gam in? 
bmfcti omen Gpfegei fcfjmfrn?o 
• «Sfc %% $taute m p wrffcfcn; rin 
W'.ftfQ <m$.^.tw6 arilgfcfon fTnb, bfc a** 
!»*&«&'<&/. (wa* aatfciw&f gut t%M$t l)ti)tt 
m tote %itf$eitm weeffowrt jverfm* @fc 
ftylnm em gafanfet $m :p f f p, un t> (fn 
fol^jcc mmmt t$, im @pwaj«t, tntyt fmrace 
fo genan, tote'.** genommcB - w«bcn fafFft* — 
<& i^i mfc $6rigm$ fob, bap ©fc au $«iife 
Wv-r.:-. ■;:•■: ^ ,-} : ^;- <..: 
-." Hit. gfrt? r-_®lrfW MC : ; • 
W#. Sfas b*nn bfe grau £J?t*(>nie n»ub 
gl«(& fomfttm. . : . v.:'.'/ ■';. 

%u ®a» nfo fbm ;«!<$'! itfJi^ geWfei 
©ie. 2£^ j«i his grftu £D?u&ra«i finb SB3DK8EM tstamti SEt ■"■ ■' " '- '•: \ -'-'" pnfrfifi'vmr'--' 34 

grau Briflttta trat «Fm £fe ^ (e 
ffifte i&c bfc #an&, mipfa&r ftdj tmb gfitfl. 

SBd^t tfl. gfne %ahx\ Bit nun ^fefimj 
frfe anUem foflfm <tu$ erf^mm* gjs fofl fi$ 
otfs$ fwgm! 

gxigrim* @#atmairt! — 83k ge$t *$ 
ftmi? 

tern a4«*i -.floor! fo, fo! — SSfeuu^E i# 
fcimte nifyt faam tofff, bap a f t 'mt Start 

tiir fplHlCi — 

€v 3fJfo> igjttf &>«%? 

<Sie* .3f<^ jar gitntaf frt d?*_ 6fe iw$ grefc 
fieri ftnrafftni Ut j. 25, an Okfjtytye c$rff$ 
awftttic ftofr, gtamtn, — #$t fcffm @ft 
M ergftfat. ... f 

£ V Grfr «frt ffifflm %fpfe&*, wftrffi 35 

: Vfo g?mt; nmit 6f« #8 fo laim m, 
fen — 

Sa r was f$ fallen woSte — @$ re&te f to 
pin 9«Dfnratdc- far Styii&jtf,' *fo {frit* tm* 

jjffcljfclt, ato fo £&f$6rt>urftf3, »i« 1>fe 6e|fe 
SfrMugi&it, S?ed&t taitfbe$0tt>Kt$ slutfittf; wac 
«b twrtyfratljet, mft t\mt Mm r (jerjtfa) gub 
ten $raii, tic gitc gufni- ©in», a&ec (fan fo 
wenifl Stamen Nfc, ate i$t rte&*r Sffamt. 
SDfttfoec famen fie nun lit" mcmc$««rcf •pd(f9(e* 
bficfcfjfffrcn un& nmjjfm aft tlf$Vrok |T* fftfj 
#tffm fojlfai* 3>a ^rtlf fecrnt itF$t-fet&n, ge* 
Siit fl<>i WeSutt«ff«i> J&m&ffjc9h<&&Ai! aitf, 
©cimahfi -rifta &ic ftttr^lidffrti ©ef^Sffe ti«t 
SfepuWif, toil -;tfc ^«cm ©a&i ©ranM, fcfne ^sbHtt ?;-'>:= ■ 36 

nanntav SUim alttn 6nnbet titt fcf$ii$, 

— trie e£ fo[cr)*n often SBicbefcopfm oft .gift 

— bf* 2ie&e, <£r tertU&fe |M& In feme 9fatfl> 
Utin, beg ^rofu vatocS 4ft*fh! Softer, tin ganj 
iauVtlje&jfrS pd&cfjen, ©^ fptati& er: 4>e« 
*tta<#&ac, geeen ©ie ntf« $£« Soviet gtic ©ftt= 
tiii/ ftj) fd>nfe 3(mmdH tooS <£% oott mic 
Sflfet>n tyaUttf nw| mef)t af6 bo8, un& ma#v 
S(>re #ocf)tet r^fd> utib s!Mtf#. -Die ebejb«tt*, 
feitbe Settee, mltye ffjre gf tent ton l$K|i 
^ulbenlafJ eefcefen uttb jTe ttoljltjn&enbtt ma= 
djen fonnti, ate fie ruacen, eiufc&tog ftcO Sleict;, 
&cadjte baS Dpfec tmb ^ao bem often, *ntjfitfs 
mi GMs&ctffe tyre ^nnb, (Soft a&et frefreifc 
ffe balb ton u)«c £LuC ©E(foiert«jni)r nacfr 
f$nc wpaafrt^tt SJfE^irrtt^uiis ftflto b« alt<t 
@uii&fnen?<§t r ^imertfep fr> abetr -at* (&&iit 
feirc sd«a^ Stamogen. £)at:u&*c torn bag gn(e 
grntidjen, fp ri^tfe nnb flac and; -a!Tc« ttJ<ny 
mit bee aeib^wnaengen gamftie m efoen $ro« 
tfg,. ben ffc flfot, afto SBeitf Auf Cfg Per e tmae* 
MM/ flctvatiJt. SBtyretft to $tojrfcft- fl fog 37 ' 

Me $itf< 'Sfafaura to bas §tatett;flroite, m 
ft* raff metaet ©cfjtoe|?ec, ber tyfhmutt, SSe- 
fanntftyaft rarafyft-imb bie mnfgfJe gwunofdjaff 
erue&tete, — $i ifl ein fcettnguft*, »atfwffl[f* 
%rt iBtibtyn, i>rrti$ flwac&fto, mie erne 
Oiiafe, fein, toU unb tunb, fdpn iugenbti$, 
gtttifrr) tore erne SSraut, eijf ii«u»gc$tt Sat}* 
«It, ©eftfcecfu ton biftfelalG Sffi&'onctt £ea> 
nem — ^ 

<£r. £>a mug ffe J?d& efmn Sftann iraSfu* 
(&cn anb toUbit gemit&eit, 

©it. 2>as iticb (le tto$rau$t$itn; aBec 
*— ffab ttmt bfe StoSmigame, fo tote man $t 
gem fja&en tt>iK, gtct$ &*i b« •£mii»? 

Efc 34) bUytt boc&. ' 

©ie, tfdji U»r @fc, mehte ©<$t»«f!« 
\m $tiKe&*Sttofi:n folftcn lore bec& ctnmal b«* 
fu^m; em wsvfewd gutee ©efttjSpf. ®fe d fn= 
sen raft mit — 6fc 6tfltiora SRofautrt f^en 
©te tieKeF4lt — ' " 

ftr»-' SB03U? ' • -.: - ■ 
38 

@i*. S* turn] man fann tiltyMtrlftiT -~ 
Wttety&fft tommt oft — 

€e> «8to6 foUfottimen? 
.- ©ift ©fgncra Sfofaiwa iff tin u»t«r$a^ 
fcnfas, fvffjted »i6d&fn, boa Mm unb Wtifa 
Iff ■ ttttfl«tttcrii muf?earff<$, unb mat&t, ■* jw* 
fen mk^ nut uor! — fogcie 3tofe. 25a 
Irt^t id) fo tin &tmimytoifit uo« tyr «umutt 
M mbm&$wt$n mlffit, & iff fiftaffyrfr 
to; grtipfftbungen aitf «fitciii $foftoft;$$*j$ 
— of eg iff aVflMfH 

9fN#t fcifci ju ju'$etr f ate anstfropft nwrft?, 
unb 5fv» Sfffoajen fnS Bimmtt twf«r* @3 
warm tie fciben &%ec &«r <£trf$r«fo f twftfye 
famm, fcie Sftutfec $u i(?m €f$tt»ffer m 
Qtmn*mo$n <fi>iufatm. &mt <mf fdfcrjfitb 
rf*f -b« $%cfm ate: >&a$fo fcgttte ic& 

*€Sfe fcjifeffai jtgt bfe . ©fciwdWtt/i&t 
tmb bfeibm #«!« — ricf tmt @ttjnm«*- ©it 
2flamt trat fo*$ Simmer, gtjtfttt fn etncw to* 3S 

tt;en SOtonM, bflS ©efftt ttetfottrt, fan JTo^f 
mit «inem gropm ruttten $ufc 6rbe<fe» 

Bein<rt> jttglddj mit u)m, trot Sffavilffa 
Groin, eimn SSrfef fit bet 4>am) Jatab, Sm* 
fdben $oa) .jxitUwfot fomtte ffe f«in SBort 
fywQm, Ugteptn SBrfcf - owf einm £ifa), <tt* 
f}« bfe SDUtbtyat unb ben 9tot$iiumtt( «§tftfte, 
ytnuigte fia) unb wottte tfon n>febtt getyen, al$ 
bet spifoei: mif fl* gugtng unb fragfe: 
»3Barum fo etficj ftfjon tofettt forf?« 
SftarillfA aeiate, o&ne gu anftvovtfti atif bm 
Stot&mftnter, inbcm ffe mit fragwbtit Sftftfeit 
tie ©effect foe- SWdb^en unb , f(ra g&Utftt 
uUtlitf, & Snbcnt SDtorftira, $rau Srfeftte unb ftte 
■£iU unb finrtie rt&, unb fii^te r 

»SBfe f*bt ^r^nota?* fSpf bft^ftfltfmwr* wiA 40 

»S3on % foimnc fd> ifon unb Wage b,V 
fen SSr«*f m '^ tf wb(i Mc ^ Irn ^ bm ^ 

fan m fjwrri^fifft (B&fon. gsfe «$ % 
8*&f, i»«bft S$t lutein Scfefe ( C f m , ggj a ^ 
** &on i&r fa 5P a f^n: fo fcbt fy* flfff, ein , 
fotti imb 6rfnar> uri&eraetfc f»t $Pfa«na& _ 
3$ Me nod) mm S3cfef ton % fiii mk,« 

W 35u ben Bcfef tcas*rt?« 

derate nac§ IKom, j« tern £ n fet, fc ctt 
#erot £atbmal,* 

»«<to {ft'iftf aficr &fcf6fl £>tt $fec?c 

betfoctfrnen prices* ftnbcn fann - fWtf& 
6ottf! ate, mu ^ || fott gj, ^ We 

mifftauifc&m @f fl n&rt 6a»i ©taubf — % f^ 
*«, eratfjtfflct &n%if<> -. Sfa n \ft j<j, <, to 
We nut »iad> fiuft am # arma xUfan - bet 
5fr fl tuo^, bfe XtQffitymUt nlwfytm Ste, 'i<6 totfg Mfo f trarte 9?cu 41 into! ic& f otinic SMeit&i boc& tio^ bfes unb 
bas rare Sic iu foremen fjafien; — (cfj tnup 
f«c £>«mc firfjm 9*rttf)tfjec& k H'a.e focgm, unb 

Da twt' 9mu S9tfgftttt $«»fit r (at tiro 
3toget$un&um ?&cm3%csu fu^ftr, tt>eldj«?, 
tele fte fflgfe, |fe tjcrgeffen tint gaffe fogm 
raflptn - « 

Sec *Pffg« fl&er 6at fife fefom IB&fm <ui* 
fttftfHtia auf$umtjm«t unb ii)m einffttfes, vet* 
&ocfleite$ Sftac&tfaflM sit gctoatjren; nm* fie j U 
tfjun fcflfefdj ganj t»U[fg etfiarte. 6te &ef#ti«& 

ncn SMtE aaf bie tttaffen b« ertjartenen SStfefc 
ttfacf, ben deceit SERrttdfjefe aufmetjfam, bap fie 
efcen ire ©onbet b#fger», in tu^ec fe |u^* 
ni ©$tt>efbc fm <Kavm*iU0Pvx fo^mn tporre* 
— 2)« von (&c nnct) ben SBmfabwiJen fugc^ 
urtnnte S^ac^efe, tfrfjetfrt 

*3Senn (4 nun auct) fh to afo«tt*«fo= 42 ■ 

(*r. 2f6er atfciit mug ic& fa tfa« ©utjfcrf 
f*pm ©anj ffit mtd> wnb imgetfotf, tslU fcfr 

tie et&atanen gfrie fc fefen, »ii)n$erlef- tibttjegrit 
«nb flffcfa ffyit, 

SRamita. 3<r, i$ bettfeimma, bft SJtftf 
au6 9)iac«tijii toict> n»$( bee UfGtEfygeitg twrt£ 

@ff, 3<r, ia! ftfareifen ©fe'ffifc nfcgo 
£6etlegen &k atit$ beffemS, eg fe$ anty roaS 
e$ iwjfe — 2Cdj ©otti fcfcfj eto £ fr r, toh 
©fo |at nfr&f* UnrcitJ)%s ftirfotrfegro, otfo — 

®t. ©irGJonbel ffirmi*! 

0ie, @0ll fogfef^ fafftft fepn. — %Scfit 
f«mbet $crr! mm% gefdltfg ffl — 

Siamfro fling mft i&r. £ec ^a*dje|> ffetffe 
bfe SBrfefe git fi$,,i»a§ cc fonfl no# ffa ttfi$» 
fitf unb nJtWjg (jielf, tmb tito'-beic fib ttyt 
fcejleliten (SoHbej j» # 

<S&*n noirte et w mU&tib* ©onber fa* •- * "43 * 

. ■* 

fakm* oB bit 38ctti$m fylfot utti) aitf i§tt 
ju itat, fobera er ihn cnirtbtte: 

: »(Sto fPmHfnw mirb <5fe Irfitifcn ob 
£ftnni &fe 9?otffifatfow ert$t?rtti, bag bit et* 
^w^fe Styu&Iif gecu&et }jtf, SS»n iO&flm, 
ben #enn jfarbiifnl gamefe, gum ©ro^rloc -bjrc 
Sfepubflf i« ernerimn. Sftorgen ger>£ bee ©taste* 
bote mtt bem @mennung6befrefc $u t^rn, «&# 
S?om a$t« 

>Ut?5c«ieEit fces&unbttn* 
»@fe ffnb jegt in @*f$jft<n?« 
»@iw. ga$_tt p ben ©acifjvdimm — * 
»5S3unfd[>e vk{ SSergufigen ! — $$ tuoDTte 
nut nocfj infftiutreit: tm 9tantm bet SftpufctflL 
ftfelft atwi SBagafiunbeit ffjtyaftm unb tfcnen 
£«$£%? &itartf« fm SSaaito geben fofltin 
<5fe fdjttjfl&ctt bummed 3eug; , e$ *fmb fb^r 
nannte SRegcomanfen , frirtfje ©efetfeit, Me e$ 
'ftyeinf , bie iid> fogac pcfj^I^et BeErtnnfft^af* 
ten fit 3>fltttM w«b ^mcenjn rfi|)ineii*« — 
»?Ja! 3fft| bed ©pnpeS unb.'bev SMufff* l i maaa , , 
IT.V-V'""- — ■-•' - • p«3«it m&n ntft^t yaan ff# tore jutoefrw 
bag 2J«rgnfigeR r &af<fanft>f torn , jtfinfn«tt ftfr 
tfjec 2Trt, unt> Ipstitamtfrn gDfagtfoii ju tefiai* 
ten, fjjw fourtnbFfmffefefeit ju gtigfit, $» 
ftfdfea itunffffMm natartidjec ^togfe $abm 
*s «infge itfrf Ha) ftyt mit Q&mtyu* — 

»2Bof>l twfa*; m ftp ** ft&tro' tirfagftt 
folfm'imb bfitfen?« '"*" 

»(& fft nirfjt ju (Aiignm, bafj aw$ fciffm 
wttfttlMim #utiflfa$e» cfne gttofffe, t>on $j n {» 
gen fogtnatinte Philosophia occulta eat jfan* 
ben iff, n»% vhlm 6^i?«^alt^6%m bfe 

vQwon jjafaa t»ic SSetfpifir^* — 5)fefc 
32ttaftafef)en, trtc$rettt&eitt oprftytogfae ®ftu* 
mtunb $Biab6e«M, vaeirehbe Suffer, urn* 
jjttffrommbe, nid>t$ t$un foeifcnbe. ©tubcateit, 
fpecutfrenbe ^uben wab bflrgCcrtftciii ffcte nfitfj* 
fctne Bagftafw/ $abm buid) unerfoufcte ^anb- 
litng«n bfe Sftenfdjm befftagea imb %* tftyjfc 45 

(fata M#*-«r|ft** an jq ^ea&, f^ m 
fa a» form Unfmt^mmiflfn jfrt$ fo»i$ta» 
«nb efojwansten&e 6irtj*fo, ©mpirifcr, (Epfr 
fc*te, ^utfrcbaer, Spring, «M^ 
©*trfraf*trf6 tt , Sw$«im<»r», HftMftr, @tf fla 
*Wt&e, SatoeitfafcrrFnnreii tr, b 3 L a,., mfc 
toWm unb bunft-wrcftf fit ty» 8Bmtb«Ma S e 

H«f* CBMtnecf! a«f bit ®itfen & a{ , i(f Pflmj| 
Su mttibm. Unfto Cbmwtrf MP ba= 
tJon rfn Sfft^n ^ fintfrn! — Ue&% n $ fwue 
fe& MiW, brtg \d) Ux @rfle but, b?c bit§ &,» 
$&%n frtf, 5(mm ju -fcriftt, twicfr mm 
SJorjug tie rtautye gftpuWt @r ( f^ftitnj, 
3&rem frozen £fmt £>Mm, #n>%t »ftf.« 
WW bcr SJta&if*, na^brn, &„ s& w ^ 
(&« ttaSafiteJattr, bfe Uftdtte ®otibtl befcU 
qm muti, vrruagm ft, ba& « gemfm wurbf, 
ffl^ fic& «m «n& cE&ficfte ten ®tafen BanbU 
hillo, b« mit M&Mtittn Xmm auf i(n 
I'l^ffCff* eeglefc& ^ttiiep « bfti ©onbclfifp, fa TfliiMi . ■^■■■■■■■■■■■i 
3 to e i t i S S « cjfc *«t ffe mit fe[fenb«i* 2frm «$ «ntfon S «t 5 
MM IS Kami, fertft fc^^ ftp^ *m 

fDtfttt* tibf&nitb 


X-a flor eutre las cambrondraa huele, 
y rospiacdcce. 

** Lope de Vega. TP*m S&oatbo ft«6 mb fcwt €a$n SRafc 
n!«o forgte ais £*t*o0 con farms ffjra 
frta SHcgftraitji, ®tw SMb<r, Mt tym, 
n>fe v* ftftn, jfmilf* «nig frbenb, gfrttm 
|T(fr auf ifctit '©4>%rn, Mf unt> beiu^Qtm 
m mh 3fo$ t © f ItfMifrL an* aubrrii 3rc» 
Itouuiwin £)*r &W tefHfoa rite, 3ff*f* 
fnn&ro, &*» tigenttofcu Sfrmifoitnanim g«f 3 
tiefe m gfirff ffyanft, fucfr* Arfqtbtoifc- 
flwb ft.ftrf bem jtonfoe frt ^pantoi,. b« .fftn 
3«m Oiianb U$ m%$ #$0$, tin* iQfr,/0ri£ 

^niMi !■■■■■„ ,i ' . . ttSiMhii •-.. - mwMi ii i 50 . ' "■'■ 

ff*u»bfi$« $bfo nmfan&en, ton for ffifam 
$rffin- Staufa 8Jof>ig(iofa, bk if)n jum 
glMfiqjm mta elm €ofcnea unb efoer Stocfc ' 
ice ma<$te, Bei farm ©eburt fie ber. 3£ob to*, 
bee ©fire f^red (5Jtife&{*n iff. 
/Ztiis 'imUto tn mttt gut Gifting |A*' 
»«c JTinber air, gab feiwro eofrn Jttorfio emcti 
ttfyffitiim Qtmann-i Soboufco SRaJHIto, 
jum #ofmfifi« unb Snflroctor unb feme S&gfec 
£Bofflltra ftci*a ju c fo er Snimbur fcinet 
Wt|tor6enen -Gfetitbttn , bcr *8aronin 3?cu*jjo, 
tudbrmb ft, jcintn ©ram su btrgefff n , »a# 
©pani?n gtng. 

^Fcr blfeb ec a6*c nur emrge gafjre, tarn 
na* ^facenjd jurfiif unb Mam tine pm 3fc 
fdnhtfc&aft, wicbe f f { ntnt £«itn tagtig fbeu* 
wr twite, £>ie rwben«wfirbi> (Slat a Sftai* 
4'*T* 9?*u<ua roar ber ©pgenfanb alfetmffni* 
-Stotfintna. b« mjiuiiitftit unb fee* $ riimb*' 
ifoftft b«r u»(I6(f«tn SBift ©itf nut fat bm 
ajutf{f<fan 3fr*ffattbro tvat i$p $«r* tnia 
-iRrilft, »uV.% torfMn £fifc w ^fofrm -V 51 

eh^il&fft. ffi«e SBfiitf*-;tii» frfaV$off* 
mmflcn mfc Vnet Zo^ut, 2) i a n o t a rcat 
brt* SBflb fbt« 3Jhm«v ' ednfimaf*. unb aire 
Sugtnben frturiMi$tt ®tf[m$ftit famft&m 
m f*6ne, lUtontototfy m mto$m, W]%rt 
»)«• Gutter, wfl^ f |jj w 4^Mk*an mit ifrtm 
•***"* *« >i trie fte fcfteunb itjfinfto 
ni#i gut ©*ma&tfn erfite, btl thut'M&ttt* 
erjrrtjwi Iff |, bfe mfr u)wm @*ma§r in piffle 
gnfricbrafyrir auf bem ftttibe fefrte* 

$ftH ritetMw <&et$faU tcittrifc ItUfians 
bro lit fefom jtfitbetti, u»At fmmec then fo oft 
faf b«i|ttbeh, aw bfcf* fai ujm wnm '€f$t 
Iftefturftftunb fjatte et feinen @ofln tffqffio oft 
am Jc|> nntcTlirtt, *ef$%fe fufr mft ftm 
unb fcemu>fe f?$ f^r, bfnftfbm bem *aW 
tfi&m £rqett frnmcr n^er ju $t$m, watf f&m 
flu^ wa>t ujo&( selangj bentt 8« @a|n was 
cite guffg / ge!e^%g ^f ft b unb nmdjf, f^ r 
rooty QtiUn rnit mfonlfdN Sigmfcbaffcn uni 
robcnerourbftjfm @int»f, af$ Sfoujlfos b» %■ 
l*ii bfei^n FnnMfn, Ulitbt, ^ran. 

iHmmTlfwmrrnnin-Ti ft E^rv^-Ki'iiVAurxMvA^ fr-**»-v*^-^iiiwifti 52 

3T^efcn 3«j« mt n att, M tfa ftfcf* 
fanbro fefticn gretinbcn ttrnflriftt, if)n ate @o&ri 
effentlta) ttfannft, ftn wtfrgaft ma$tt, $uro 
SPfanfcfe etflarit unb fr)m b<u? frf)one ©ut, 
Sfrifrit twb 6tp>$ gt or mi no ft>«ifte» 

2fH bee SSatsz \tU\m &at)ii 3fCcffta .fcln«m 
S3rubM, b*m ^r^oge, unb bom $ofe ttop> 
ffeUte, romben Sfofanra unb Sianoia tion 
bemfrt&en" unb b« SSaconfn SKotwggo ber (5fo» 
matyiin b*S ^irj&g^ ucrgcfMfo W>kft, bte 
mite ©wna&tfn be* $tno$$, tuftm bit from* 
me, ft ft [ante Stofiwra f*fr gfttitj auf unb &e* 
fldrftc in ber Unta&aJtung bit ftiffe Sfungfrait 
in f|wai (SuWufte, ben ©ftta'tv j« m&men, 
gumaf, ba bfe €cbiwffrr u)«tr 3ft niter 2fr&tif? 
fm bet Urfertnertmien ivau 

Ztolfio rourte uoit fetitem -Dnfri, bent 
«£*Wi mif emem fd>o»«i, mut^n Sfoflfe 
6rf$*nfc unb t>on iijm emgefaben, fo oft eS 
ifjm gefaiTt, an fctwii Sagbbfrgnftgimgtit 2fa* 
fyeil $u ne&mtit. Baffin 5Bpra.nu>n ftfrrffep 
M Etoijfo o$ttt$in a«n, ba *r mi gfar- 
w& ■< • 

I 

■ 63 mlno au3 fdjp off in ben ttmgegenben um§ei= M ptffi* J -H @d n>ae tin feljt frfjoiter SHovgm; faue 
Hffqtn ufcetflcigm auf £ i#ten ©ommemjfitfs 
tf)*n ben ftaunt tfettjet. SEaufenbe bon (tmgjl 
erwarfjten Stream burcfyfcfyroirrttfi 2E«'«ff -imfc 
$elb im fro&Iie&jfrn ttnifono* 2tuf f«ia SRofct 
Sejf^nt, fifcrfdjauefe ^tftolflo bie GJegerrb unb 
fetne ,S3Me rut)etett auf efaem entfemten, tiidtjt 
fcfjr gwjtfn £aufe. @r nmptc nirtjt, roa6 e$ 
tvat, ba3 I f>n na# jener @5egenb 503, wo ba$ 
$au6 (lank §up toot §njj fangfam fort* 
fc^enb, ' Jam ec enKhft, »f#w guft&rettenb, 
bee SBoftnuno, nafy, bie ct r n>ie cr tveinff, 
in feinec %id)&acfd)rtf( not& uic gefe&tt ^aftc^ 

S3 aft \bf) ft (1^ bet tb.m jjefcfjttiatfoojfeti 
SEfjorc t>cn effemen ©tnben, uot weldjem tjier 
aWawnorf^ufeu ftonben, <S« »at ttetfc^foffem 
Q t fn§ i)ur# bie ©t^6e in «nen fe&r tvoMe^ 

^attcnm ©avfetii in twtdjtm etne ^ame, i» : -^'----'j 1^^, 1 "iTll -TTn-'» r 
i 51 
mm a,*, ufmb, ftBf3 m ^^ fc 
■Mwit »ifN ffibbfW fpr«n 3 ntfet, fe 
** ®*bal* ti bm iWQAn 3%* 2f(*ffto 
«W*i, bfffe eS but uf imft [fef aum @ rtts 
inhere* 

©fc irfritb, <ja« 3 BftMbfab frl 1f<& nm 
•«* fragrt nft fanftet, m P fo&ff^ c ©*imme: 
•ftnrtl fu$t § c , «,«*?« fnbfm ^ ^ 
%n n^ernb, &en ® Ww &0 „ ^ ^ ^ 

****** ~ 3&*r fira&lmb ftm, inj % n , 
t&miebm b* e$*il tmdtab, hm 7&* 

»«*t i« fmbtn Wf,n fomu<?( ft ^ ff ^ &fl§ 

-imbMallHu. Jw B Jj« ftmnfn> ^ 

** I<B * s *«*" ©fe e«tt fo(* ( e EJ^ f0 
WW «* SlnmnittS em irbtfcM jrf m © arf 

* br m btt ST&fir ffebt? m e r j£ft 
** Ml « n>f«?« 2j 0n fa fKun&tf ^ flg( ^ 
■*« -«*b ;9 an 5 Aft*, &u ft w i ^ 55 

fudjt* 2ffoipfo tin ©ifprtScT) atiguEniitfttt, tails 
trrcieberte: 

£r* dm Uft&$inmmht Bufaff if} «g, 
bap wt$6artidjt 02a&e jiaj ft (I fo fpat f tnbet * 

©ie» ttnftt 9fo$far jtnb ©ft? — gj* 
Bh miifptt f*$ urn bit Unuoo&uenben rurnfg 
bffimnwt fribn. @n Sfyet nosfr &aju, be 
ffote um$ftjtr«fr, folTfe bod) cfn wenfg itcugfo 
tfgtc fan, flts ®fe vfeXreic^c nur ftbfatn roof* 
(en. Sftkfttwt&r? 

fonn?n — - 

@ie; ^rfj ertctfje Sftnti? ba$, n>a$ €ftt 
fogen tyoffen! . — S^t nut: wo tso&nen 6ft? 
t»« finb ©ft? 

C£c. Jfyuim $wi 6funb«i son $'tt IfegC 
mitten In mem en S3efirjuncie», am SBeftjt, mefn 
©djtop intb rntin ®ut, Sformino, njo it^ 
tt>o^ne. %bn mem ganjtS 3Bflr<^cfaC gc&e fc^ 
fiic etntn fo ftyoitm 2Cu£jcnbtitf, wit ^ec jc^ige tjl» 

©it, 4DI we(a) «n %urec 2fuaenbU(F 
n?5t;t baS! ©mt> ©it fo retc^? ^r.v f I ^^^_ ?•■-.. -^ .. I ^u, t H-i^-i ^. >+ r 56 

€r, mk totuiQ unb i»fc &?rt V6nitf« !$ 
faraitf mmnmi Sw bin H> tf&t, m 
id) imali nxit. 

®h. mirn, ba ®k bag fagot, jfffc ?<$ 
Sforni fck Styb. Qtnn ff rt 9fofo>r 6ftnEf 
Bftffg, nrftb n^» nrQmtit. — ©o hmmt ber 
9feit&t$«m P *fn« SMtarftnk itn fonbco 
*w« 3uf«ff, urn roan faon bfe fgjfe tfnm 

3nbem |Tc & a * tyun mVk, tUf the 
<&t'mme: >grditl«{n r fn Me 9bf|U« n tt& ifa 
ftsmaMftnutpty btitft) ( } lt\tn btc £ccfe f> m 
»or. pie GJreufwe emigre flc$, 3Tfif$fc& 
W&rarnt, flftjij fen**, fyng *fa 5ffi 0lt wrff j f| 
iffhew, aouuf 3EU|b fra, biV 2$& c nic&f, 
fdjo6 ben Wk tufoW fittf* (ftp**/ unb 
S'«(J fcftwfl bin @<trt*i?i9fg liiwuf, b«m £>rte 
p, nio "fcfe dfafwbt fie- trtoarfett. 

£talty &gn% jjcimpfrnb mff bmffufr, 
fifog 3foifIo ivrim ««b fa$ m to 3&«r rinefl 
Mta^mji* CUIW Ttitm 0r*n, bti pnj tk* 
M fltffeibtt, f f ^ fmnuty $m jufpraa): 57 

»Me ©oft Sflmtt ffitctt gr&Ri'dira SObe 
Sltti $rrr SHardM*! 3Bo&* obetr Wfjfa?* 

tffoift'o &He& ffr$m unb frn^ff; ajfrnml: 
'2>it mid), 3fit«?* 

«<tf & £m» &fl&c id) ©fr boc& fm £ au fe 
fas $emt *Premiratifni|frrt (Sntiffilbi En Spar** 
m« flcfftjenj tvo ©i* abef tufa) «Fd>t britifrF* 
ten, SBie fonntgn ek *u$? @j e feW(ll 
in M$%tt 3fr4#lfge»Mf*n beet, mib i<f ; 
Ijartfe fit b« JDfnuifrfo 3lber $c £ Ke 
»ae«r f ber mia) famr, R f«r mir ftwiibtf*} 
f(i»: *©ufe» 9flw 3 m, ^ItfcK 3 « t — ^r 
« i(t botfr Bin m 3u flut« gfirft 

^ac^ff*. SBSraii ©« j m „ Tfii gj rtw 

ftmi(i r f«? lap mtrf> q«^ ^'ffen, ftw ©« &||f # 

3f««r. S33orffn Bit »l«c gefdff%(f nitpec 

<wt*n, nub tot mfr, In mnnvm {fefnm ^nwfc 

einfije^en? 

^ffoifio, dn^tnnafen «&errnfdjf # nitt bfm 3ff* 
tm fo$ $an«, Wttrt( U on to in € - mn $ mu 
• m mhmatm, tin nf«i ^ »«%n&ftp BiMBBiBw gl iM— i 


TPify-''-^rt"'"' ' IM 58 

btMhtm Mnm ®aal sefuljrt, fa m$m t 
auf /mm umben Tiffi^m* fcrtbubat qwu$ 
$i'paatt, jefit. Sobfenfopf unb jtbei tjecplbcte 
33*cr»er fianben, m&m w«rd;m «ftifae W SSfo 
.<$« Iflfjcn* , . ... 

SRunb ^«m,&tf#m&, griff 3ftojfft twd> 
*fnem b« Mtim, fia> em>a ton frfenben »or* 
iufleifen, ob*p fcmtn ©cfftmatf $u nfotf^n; 
fanb aber, fca£ jT* m\t §tMtf<&a huejm ge* 
hm&t ncmn. £>« %Ut twrt rd(&c(nb cin n>** 
nig Rwfte §!*tfitf tmb ttfrffto, fobem *t baS 
S5u# aug b« £ant> Iegfe r fagte: 

*£a Bit «?«@t, iDec i% bk, fo fop ttticfr 
.<md) ftagrn: tr« Gift £)tt?« 

»3t& &fo,« dittntoitffc be* 2f(fe, »HUa%M 
S)ecimo, wo^-feefannt fin £fluf* brt $eiKntnt*n 
*£ecm ^rtmietmimjletsj bcrt £gftfrrett altar, 
«fa weria, aucfc bem ^erjog* fet^ft, fafaimfj 
mwfo jMfyK Sffiwm «Smit SBater, rfnwn amaj 
trjaunantfn Sfirffrn, b*c gat nia)t flenug .gtprfe 
fm HJetbeir faint, « - 

3Uoifio. ©n-Stt^*- 59 

^fltec. SHaWner-tor &fee ttnb fa ^4tm« 
«M$n«tibeit 85rub« unfmc Stouton. 

$(o if To, $in fltboren? 

2ftter. Sfo-'Stfla&oti; tomtit aUt fd&OB 

Mft 94«t W*tt W* fen noxiQtn &tm 

-pboatbo, be* U§wn $«$oflS tuib 3(>re$ #crrit 

SBafcrS aSatcc gefamiij *fo fc%% c $ m j 

■«■ twfT«ti, mUfer %f«u B g f* tfctfc fam* 

Elte*. Sfl flirt) efn gutcc $«r, tint, 
«nter iiinj — « »<!« noa) j l jp ?C| ttWMt w 
*tf$£ ben ^wmfmtifoijfrr, «nb tifcftf bfe gjfe* 
lEcetdn flit ®mafym fyfate* 

ZloiflQ. m\t fo? 

.Klttt. ®&,@ta$$*W& (5olmu5 Iff rftt 
Wiwr, t^«« SDIaim., nrfc bfe ttl^i. JTmtfSi 
Imte pnb — f f tr»as 3fn fl tBo»iic* rdpt ftc^ 
t»^t witumnl -* abn f mt fs^ ^ 
$m$mt& ffilut m tot Xbtm « 8 f|»i4t bff -5 ihImsmi tttfiavrrti~raMB 60 

'Vfolflfl. t55fl« f^uf ffe ijnm fe*nn? 

3fU*«, 2C$J' bdtjon twfirbe fftf) SOfantfjet:* 
&i'fp«#fH toffeh, afar — *a iji tiid;t mefne 
®rtd&e, Don fo cinrat gfc'irbat. ©ie ttftiwfjjo* 
lien abfr mmtrwi ffa, befbnbcrs ftbec frit #ecm 
$>mtifarotniffef; - ©efjen @fe, unto frltt 
-Wrigen £fr$ege (ft « tftrfrr ' gffottimw , gab. 
jureffc @fuirt«i. niftdjt* bm fraitg£fif$«it €ptod^ 
mrffrri tint ffynticfrlte nacfi&sr hiwto f«fa* 
0ftupi fl$ fo -ftyr em, ba^ matt ifet fftt 
ffacri 0wotSmnim libit ©o fft « $f jlfyjeH/ 
fmmcr $5(j«r, fytyn fclnauf, 2)« fe|igi #«= 
&08 ^jnt tyn gtcrfr, abet ec fommt ha$.imft 
naA-fyiurrc fffne ©ftlrcfa — tntb bwtftn ©fe 
<m mi$! si frrdtf, 3a, e$ bridtf, imb e§ 
tt>itb gcfliifam fd?tfmm fir Hjn. 3d) fpif$e 
tifdjt au« #ag, barn' icf) gr|« nus urib fin in 
ftfrn'm $alafe, ab« Mj ^ow.wnb nrnfc fl«e 

Wtoifio, ©a» fott mi*, $offe id&, M* 
tim tfumnw macjjmt 61 " 
%iux, dim Hita^f m ntif/t, met — 

Jflolfto fotffe ba« Qifp^ cwf feftttjf 
SSatcr, tm ftaim n»l«bre auf ftd> |dfcfj ««& 
crfarity* [7$ mWfifr, (rc«$ ty m <, m ft ^ m 
«m £«rptt lag) na$ frm Sdufrin, ntft ratf* 

8B3ete in Mt ©ccfcr, pr^fentJrte ben «inm fte 
wm, ®ct\tt t tratjE <me frm attom'tym ait 

'Otyunbfrit tint fonflfS &fr R j- ■—'«•'■$ 
«Y2)t«s, fa d fn utiffKt a(ilmubij!ett; »on km 
man «!*« fttltat fotf, * m)1 ; rt atet Wdn 
«n$ fdjeibftr 'ba* £itig <,&„ p tpc g^ 
Gt madbt fitter, Mggilgf/ rtbfelfg wib «b(i(f; 
ftHc fDtmr«fit r M^fvf f«|L 2B« q6« eiimt 
SSfdjtt SBffn rait Stv trfnff utib bcniio# «ct 
f^fpflcji bieibt, km traue m Diitiem Mm 
«f*tj totitt ©ot£ Ijtit betn SBefit^ bf* af w f r fcf>* 
Wi foju Kbcn, a«f M# 3imgf' flt (# 3 t; 
wwbiifeibe mpuwtt, b« fat fBt&m&ws, 
aki-i\[^i& (g«tes im 6fnn*,c iHffittte ii 9 

■;.:,: 

'4- 
i-5 M WfnfWTfflnin Vi«mn ■ n i • 
62 

Ktoifio. S&oty! afrit bag gMuTdit? 
* Cettftjer. @*fatt ©te! — sjfj^f ftjfg 
uen ntit f»o$nt auf fcltitm ©utt cJn ©tgnor, 
<m$ bem attm ftbfCita ' @#f$[«$|g SSiuno, 
b« at* Qpitano im JDfmffe beg .S?atf«$ mt 
^frdjenffoate ttnb im 3Rail(£tib?r$fti fvcfc wasfec 
Sectimgtfcrjtogm, a&tt ni$td fla) «rtv«rbett $nf, 
qt$ SSunbeif, • 

tffotfio, €f$Jiftun genua,! 

(Sleajar. 3a> te» gefagt <?$ foa« 
tod? o&« f&c fo(d>e tapfere flrfegdma' Otter &ef« 
firr, &*nn blc er&aitenen SBunben M&$m jife 
ttttf m taf matt fte jut SSefoEjnmtg fortf^itff, 
mm ffe preiSwifit-bfg ge&antelt falmf Jild&t? 
£>«m flttten, tapfirra (Signet SSfuno fji eg 
cud? fo gegangen. ®t fat f?<$ wiit f«n« 
(Stattfit auf fein <Mf#«t, au§ bm Statin* 
beta 8utii%5oa.ett, unb febt $fer clttfat^ tm& 
p£ Jtfobet falro tic guten Sfftnftyw nl^fc 
g)rf)fif6 $ab«n fie autf) *fne SJiajfe gu fTd> 
genommert unb etfc&at fie m tyre Softer* 
©»fe isfcb e$ sittffen fep, bie ©ft gejjwf ^^^.H,-^.,.- ,.._..^., ,., , 

4ftt !>a&em — 3d rcnite fTe itttn'nUbt, — 
wf«w$i fa) jmveEJfitj n6rr fcten, ten $ fr m 
Gapitano frept^c — unb uwjj nim ton f&r, 
«» ba£ jie Win Iff, fe&r gut, ftftyto unb 
r^afi fan [oft, unb bag ft Bfanora gemfm 
ttn'rb. — £H«t bore icfj, baji bie ^ttwn gram 
gttfaiw, bk SBefdjtoa'fer fyrtr grau Sgaitfc 
f* |7<$ ftyr flnaffteflenjffSUlftffMf, bfo ffcftnt* 
itfirbf 3 e 2)fanora $u elner ftaniimnltom &m* 
ntetebraut $u mae!)em — eu wrbtn n?$t 
tiaa)taflm, m tt fynrn grlfagk ©«in m$ 
$*&*« bfefta ftyroftrbigm S3atem bfe giupfma 
bungen efofS itwgen fffi&tai Ml 

3ftoi'Jio luorf (Tdj nac^tertfpitb faf then 
&tuU unb griff YoUbet, ofene p fp^^ nadj 
bm !8ii*ftn. Sftt b*m, mtM et aitfp&r^ 
befanbpi? fiaj mt&rrre ^«Ef^ m»b gfrfei , mft 
foniecfcarcti Gfjawftfren garnfrt. et mUtt 
U& S$ufy then ^Mlegm unb t&dfyu: A 

^mjoju bfefc fuH&erbatm ®ti)nhM t gfty) 
•tlltb Jtr«ift?« . •-?««■■ r^rt^a.. l ^a.ft,rrT,i . , , , , , mm BBH TTT" 5j55S9*J"— 'W" j 

: [ u 

v Gteajar* mux torn finfr ffeM*|ZMlj<$, 
tit bfc iabta frmit. 
,£i«tf1* $ft frmiji Su? ; ; 
@f««pr» ,3$ flimt&e fie jjt ftiuuttr' 
3£lo if 10. tlnb-bie 6c&rift?' 

3f(»ifto. ©o gFfc$rfc &i|c Du? .. 
-<£tragftr. £>a« ; n)ncc m*d)£ oMJ — §# 

twtf not&- rveit awJM?, fm © r o|m uo& fat 

ftfeinm, 

3ft d iff o, tfffo fm-jfttriutt cfm ^fSwfe, 

Cacfatab fd>fug «5fea^<tr baS £5ucf; auf un& 
rfef ou«; *&k tytobt ijl gar git jffp.im SiltU 
nm\ ©«* <lintrtbung g u b»n $mn'<Sq>ftaiw,« 

3f(Bi(to rooJfte e&m rtujas f^cn, «ts gis 
ffopft twitfe, unb tin ©km* rintrat unb 
fragt«;~c& ber $«e Jfift ftp, tic m etm an* 
tatyafb Btunten tnit bem SfrftHcut jcfj)to$m 
$a*e? imb' oft, fn bfcffm gaffe, b« £w W 
yittito nicfjt bag %gn%n Ijabm Unm, efo 
9>aar .SGBortt raft fym ju fp«#m?« 

3te &f*e ^(f twite, fa& Xfoffr ft* Affen tSfeagftc an tmb fra<|te: »5S5a§ fc-ff t& 
gefcrn?* _4SCeaja'c: faf; f n t>as S5uty unb lift 
Jjrffeujm ju: »®it Jteuif.c Wife .f$tote 
.hn'&ojjf uub folgtt bem 2)fenefc M ' 

&f«fvc ffi&tfe u> ju fefaem- $mn, ben? 
Gapitfltto; bef,-tutgtpa<ft in -tfpi, fit rinent 
JtaafiimfluSft ffi^i ne&en if)m ftnt 35a*#tj>ater, 
iftm wvfefeitb .astt cin«m. pwfye lit £fgente 
»om Slit tet @t @nt& * ' ; ' 

<frfo f»«i roi$, «fnen mucn @u(gnai$fat. 
Mammas gu f>i&cn r bee, sole i$. tJtrncfymt,; 
efo 2ie6&aDer wn' bee Sflflb f|L Sec #?ce 
Wttofttfe gktm'mo t — rosmt it& »$t gfyfat 
$A$« - « - • -••!.. 

. 2tfoffio. 2>« bftt fdy 

do|»i£(tni), SSctbm efitem altm ,^b* 
feb^d^F-wjrjfi|enj bc^ « ri ro^t, Sbneitf 
aK «infm gogbfreun&c, gu ffftgm, bag f«iqe 
S*»fen §m$ft ihm Unftraudjbiitfeir gatij ^ 

Utf0m ; Mnhnmt % fi|e f* pbec nun bft, 
Kn la^m unb gf^t^^lg unVftmitmng ni$t I g w » («SKi^i^f¥mi^r-mrfir-r - 66 

mfrvtm'sm-miyui* Sfoniwifemmt 
~®th(totf) bet- fdtfnen Qkntfy* ijt nit&t meiji 
p btttftn,- twmt olfo bet,#en: 3far$efe — 
_ 2T [ o i f i o* §cf> wtflege tin& erftidje <3iV, 
We ©erottyre mfr 5%tt s« foffflfc — : 

2)er £>i«ite* f%te tyn foglfidj fit bfe ®c* 
tb^ifamm» unb geigte f£m bfe @ffcbojft» 2ft$ 
3ftot{i 0-511 trm Gapfta&Q iidfiilf am, hnnte ec 
i&m mc^t bergen, baft « roan^e, Me @e* 
&*$» p -Jefilm* Bee gapfamo forbcrle; 
tffoiflo fanb ben %ei$ Mflfg imb be? £anbtf 
tpuebe fofliff* fi$% £>.«it'ff>(i)fitb«n Sag 
itibUte ^Ttoifto Me .(Settle* ntyoUn Caffeti unb 
toetfj) cad;, (7e ju bfjft^em £) e c qpoter ttftnjtyfe 
©lucf unb ftait* ficft, itft « f^fe,:bm £etm 
SHartfeefe feiuien jit lerrifn. Xfofffr.tDMrce btc 
gran ©ema^rfrt feme Xuftoatiung roat&en, &6rfe 
fiber, |fe fep raft f&rec STCfajfe jit ber grau 
tfeettflm flKjanaem $tm ganj jufrfeben m* 
ffeg %\0o bm S&rftSufer, ba ,er bag 0raa* 
ffk ha&t git f^m Mommeh leant*. -Dec \ 67 
rife- (frown :nw auggegangm, Sffoijfo g% , ■ . m erfauffen @ttw$re ttitfpwjmen, ma^u 
Zlmfc fftf) bm foigejibm^ag oaf &m p*g f 
Gmnfe abeic ntdjt uoc bee ©atttctyftt vacfefc 
segfen, o&ne bur$ bfefeibe, in ben Oterfen a« 
Mi(ffn,'Wo^rf!«m «)m ber f<&om Wtotsmftm 
ttp&fnicn war, bejfen tfn&lftfen tym fo bafc 
fitftogai . ftmtbe*;. ttotfanfE ma$$»,# fein $a» 
fepn bmeifbrn im (Bar ten regfe ftc& ni$tft 
£*erbrtegti$ ; n><j|ft* » eben rcetf« a.e&n,, m 
bad wipe SBinbffjfef, an Me £&fic taufvnb, i&it 
ftnfeefrte. f Mt btfefc ,unb ctnrartett Me freimb* 
lidje ©i^nora* SJiefe' faro cben> r)e$ff un & 
piijpt fpvetfcn , ctd ffe ben 3%c m pffon 
ccfeififfe «nb «r#t§ fAgtt; alS; »<8utm 237op» 
9m!<!]3froffio erj^Cte i^c,, »«« t^n fetwftet 
bfdtfeff^un^ifcfife^ijija;; ? ,S5SaS uremMcg 
felbfi «&er meme ^rnjarruna erbo^f, ift, ba^ 
i(§ — « Ud)6lnb fttt (ie t^m In biV Stebe: ^^iE WM ebb 


r '• m »m%tm\f lap mt-mk ^nfr#tn .— @an$ 
«atfirji#! — foramen ^?e ^»in. *?$.t»FJI 
<5fe butrfj ten fatten 511 toro ftn&j f%ra.« 
©ft Sffhefo t>fe 2$&r, tm& ate *e in bom 

*afi«i ®fe mfc fa g*ffr m foon-gtfaf- Unb 
Sftw $rau ©rnia&fin? — • : . L: - K - 
69 

©ffiV.Si fc&e aiif torn ftmtt unb twig 
fwiffob ni$t bid, 

£r. 2)odj flfttll . gmujt) bap @fe ttrfflm 
*Snit«i, wis mirf; gfutftftfj ma$en to&be. 

© i e, 9Wn L* ' M roefg 14 nf^t, Unb 
w«m iti) ?g flut^ wfifift,- rods — . 

»SianwtJ« rourte fierufm. @fe anftocr* 
fete. £5<ti imfrBtc (Beft^t 'fttm-.fvftbtt fcrbfr, 
unb inbtm 'jDianont- fagfe: »3ftrine @o hikes' 
nante ( « erjatyfc (T« <ju4 bccfeUwt, mt bee 
<gmr fa, mft bem ffe fp«d>e, bag « cfnti 
@eu>e()i$<mfoi* roescrj jum iDnfet ntotfe unb 
bap jfe tyn bafjfa ffibrwt iwrbe. &« ©on* 
verMhte, jf$ f^c ff#|f Umivnmb., hmttftf, 
Upik Zantt ha$ il)e bet bem grttyfttuf 9** 
ftagt gab*. »3fdj tontine £f«i$,« erivitbtcte. 
£>fam>ra, gfng oEwc unc, tvre '*efi Wm f ganj 
Abfi^tlidj, ber (StaittHtitanfc fctyv fcnsfam nnc^. 
2ftS bfffe tv^ft fjenus uormt£ h) at, gioubte 
3ffoijio Afce tuflflm gu mfifftn , unb begimn; 

»@3)6ne§ Jlfnb ! : SBJenn »<&. «8 nun matt, 
rait 3§tfm #wn S?nfer am$ 'ton ««m* an* ■rerrr ^fi'iiiT^* M^,« mm ■■■■ gBaan^B«H*ittM ■-— ■ 


V 1 "- 70 
Um off uok -Un®ttoetym m fpw#*n? SJoit 

«^3fr»it# $we' unto ftefem $itmnet, anfer 

&Un ©fe mfc bto frei* ©«|tcnbitfJ;indwS be* 

•gofcl £B«f$ fibftfloa/ i^re SSanactt; fte 
ffl)r«3 W TTtigeit nfebcv'itnb Hotter , 
* , *#w TtaxQtfel — Sfl e$ migitcfc ? m ^ ?<c 

(St. ©fo, fronts grfatefor 

©re* ©ft lumen mfcfr ja nfd^f. 

•fc Mi m«n £er$ fat fie w Urn m 
ftett 3(n*li£ gtfannt* 

©ie. £arauf tpri£ t<& »i${g 3 « antfoot* 
fcn, - 34 1 $ta fRa^ei f$ tfri tin un» 
secmSgenbeS, armc* — »... 

<*m after, ffafe? ©ofbae ftat $ecM, unb 
Softie ffnm ©tag Mb eme fcintabtms i« 
kirn Gopftano, 5B<iS ©efpracfc twit A «m gto. 
$m SSerbcug te6 ©predjenbm prig luiertottrtrt 
(%brc#ett tDDi&m. 3floi|To, me&e ate *«« 
1*3**1, PS £>fano«it nacfr, wrta)e lin& giiig, ,71 

infant, for m&tttte ©aj? raftft < (huuif git fam 
Gapftano gtf6$tt twtfo. ©o efon 6ffrtt£e We 
Sanfc ba$ getijfrc unb fragfe,- ab« ganj 
freunbtfefr ben gremben gt&flenb: »5Bo 6jef6(l 
£)u, £)ianota?« 3f(orfro , jum gfenffet ftfn* 
auf&tiffenb, fragtt: »35toben wis niajt baS 
Stop&gett ;tfl6nt, ©tg mS&et ju fe&en, b<tmfc 
Id) fo gffcfEtift.ftp fonnft, S&nm metoe G&r? 
etbwtung git B«ij*ff«t?* 5)fe 5£ante Incite; 
»&?*([< i$t efn anb«mar,« «nb flfnij Don font 
genffa, SManora fa& fid> urn, tftofjio uwf 
if)* efnen £ug $u unb gfirg gum fripitano* '• 
<$iet uwrfo grtrunhn, t>on fan SSoetreffa 
tftfr&iien '*&«' *rtj<mfafien ©ewe&te $efprod)en, 
unb biefdbm fom itdufec fibfrli«fnt* 2)iffce 
-fagatjtte, tiff He @eo»$cc t?on . fcineit Sentvn 
fttttHQRif. «nb nalwi ficb :«ov«;fein ^ccs »oc 
tarn f&tiUvtfat m^m ^knotm, <m&$tf%&u 
fro, alec ba« @efd>l| bfa SSerd&t&aferS, bee 
an&ei ben gtaf^en jfemlfa) iufpeae^, t»r^it« 
b«rte air««*. — ©nits becbrwpn^ bucrfj ba6 
©*ffd# aem^f, flirtg ^foipo «nblh& fort raantaetgi in»'in 
ESP*"*' tm altitidieam auf. Croat, t»fe ^fat 
toutbe, ittit&-$ptotii«. 9*0*m#tt. ©tittle* 
HMM &&Bfe ben £mn gtafr^iMR* 
£i*F« twtat- fty- Mis, untmgtt ate-$rto 
smb fiftptar; IMS « fo a ^ «^ It . • 

£* |i*tt M unfr fc&rieb ffiim Brief on 
£fniuu»i, fct, a<m$ m briti ^crjot fjf^nb, 
ta$ frfaUmdm fa t mm anfewfrw nmjft* 
u»t> tl-wft tfctt -D*r S^erdfjor^ trfrftt dil 
Sutes ftrfoftyib wub na&m «* iuf fffiy-frm 
idmf m hh £fabe ft* Muum jttffltatyifi 
fef&ft 511 Iff fem. 

fcort fcrfogf*, fofommfi £« Wn ttrfr Uty ffo 
Wmn\« faafe-Btofffo, fcr% tad igm wgp- Siettet XtfA&Ufc El Alva es acomocktfa pare las JVTusas, 
Tk"r*e de Molina. ^f ftu finm irt to€5tabt <inflrfa»nKii, are 
« aU feitttm Botct fieiufcn rcurbe: 

■ »2fow 60&1U* rebefe tt^fct i$n <m, »fr} 
tin fluf unbejtfamtf* 3flt $um fBtoftnfe *?<„* 
Sfewitt errmmtt twrbfh, ttub ffyfcfr mi^ j^t 
flii,. tie Sfeff* ba&m (Mjutofea, tfnftna* it>« 
** 3*fo»nen, ©ity mit >0in $ u wfyiwt, jegt 
«** fja&c i<& mic& fntfftfojfti?, mid) bott «(iat* 
triniton wnb 2>ic& ( &i$ b^in *{« g u f p ^ m 
$ta gnfeft rcc&l <m, #atte 2>id>, fo (i*&$fc 
tofn 3Jtor$cf«t iff, Mff^.mrrn SBeufcr, b» 
#er fl cg, Stft «*$*([( 0or, eu^% unb nfmm an 
€twmbtom r\tyt ben wmpn KtrtftH; ■Ma 1 '■\ 74 

Scfbniws mm* m% in Mm ®afy t m\fy 
>« *wnl«.SK[feiff« .©fluffriw flu ^ ttw 
Wf tore mtfmnftc 2fa bicrfjfr bran (bas »«» 
fcau* ie& Sis mm) ti i?h* feinem trcw%u 
©Wale ntyt intent. 3f fWami mfl ^ g 
eS -fib jur g>jli^: fe^fucfie Sriitr 64n>rftee ' 
SRbfaaw, jffct gmaiuit ©tyfwfie? JRofa, $cfe« 
* b " Gto«f rhww jii Suffrtto, bfe 2>ty iU 
fpt«W ttftnf^fe Jtommfr 2)u fn ©efbwtfe* 
Sm&oten, tvet^eti mitfgfan-nkbt &k enrgcM 
if!, fo ami* £>i$ <w ffotifu ftcta, mit 
wetcfam M> bfltu&n ftfcoit . 'jffpra$«is .$«fo 
tteb%Ji§ bfttc unb rcmoftne Mlttt.tehMW 
ftp wyf^ji fg «nb fe6c (iut uab rufjtg. 2af e$ 
itftt bflran frtyny bee #tt m in Sfy ;*$tt$ip 
tffl tinb gefafljg p *rj%nimb ftfett 3R«if$«t 
bie i&nen geM'tomb* £(>te j tt gcbeit. 3$ m§* 
roe ben at (en ©rafm <§<jnWiwifo mit. @*meit 
©o&n, mit wtt$m £)a ofruftm faon fafannt 
fct'jf, «fQi Swire Srcunbftaft fmpfo&fen fri;m 
ft ifl to 8pgrijf, fi$ mft bre ©cbin be<* @rn* 
fm 9?ofono $ti wttfnbfjij fu#e£fc fn fyr efae 
Sreunbh j" emmrfom Mnfaupf fair* Sfdj 
gulcDermanttfwunMt^unb wblifo «n& &tauc&U 
©tf SUfen &«$, f f wfl > t|n &ei bemem ^ 
maEffleti Qq/^tf&aM fb$ffla f mititi tin 
tUn fo mtitm QMmann, ait efrtt^er Warn; 
mem iinb £)ein Srtunb ill — SSng r$ fonft 
nodj ffa £>kJ> ju j^ un n5% f)alu f \mt>?. i$ 
2>fr t>on 9?atontca au$, ftfttifrtfd) befe&fett, — 
SKft SteEwn giflcDbcrn |tffc fftttmbfebaft unb 
mtft&e £>m) ttfdjc m frembe $toibef, gfodj 
ttwfgtt »*r|ia>ii,'|offe.'ia f ".©#Em-3*It M 
©pfffern abet gefJWgm ®dbrf;m wri^ceh,* 

®ab« Um pt i&n, MTib 2frofpfo ujoirte 
elbm sans aufii^tfs fefnem &Bnt« ba^ neuc 
fBr^'&titfff f«nc« ftrjtn* ge^ficn, ar« bfe 
ST^hc aafefng unb b« ' ©raf .j©anMiteiro iV* 
Simmec ftat. 

*8e&e wo^n niein @o6n!« rfef ftftrfl 
5fieffnnbr0, gfng mfr b^m ©tafen tit efn 5?c 3 
fce«3fmm« unb foal«i$ n^utbm bie 9>f«b* juc 
5Retfe uor|ffft^rL - 
- *Ba$ f^ r|m nf^t mAtbilf gt|f$§» lanw, mm 76 

ttrfjrii l&m "'McftfHif* fptadfr tffofffo fcf f?$ 
fflfcfl mtb ejfag gebattfemwft AinV-.beni 5>flKoj!e 
fynaui. — 3faf t>« ©tmpe ftitg « a«f dtea* 
|ar, bft f$n amtebtfe unb (Tdj jit; b«n tt&of, 
«>a$ |Wn Stater Igpn f#on flcfagt fjAtte. _3fl« ft 
i§n fragtc, eh e*'6n£b In fcfnc SBo&nuna, jur&f* 
9*M git<ft*.@(ewn: mitben2ftf)few, unbfasfc; 

*2ta* fomrw auf imfto andblsfle gurjlfn, 
fciV-jJerjogut,- <m.« 

#cifi ©n tfnen ^uttjrfen^anbef nut ft)t?* 

»!Dfe$mal a\d)ti abet — « : - 

»9hin; trad b«ui?« 

>ltii(« un* — After, nut unfer una ! — " 
ifefe Cfta^t bin ic& in km ataqfointtc bet 

3fn i&imi SBotjiroraer -=- bkft 9*ac&t? *-, 
©ptfd) beitfftcftetlc r , 

»3Bie fonn fd& btntityec rebm? — barf 
ftp? — tie JtoStofc— . 

»2fer|fc$m €Jfe mftfr nun?* N : 
,77 
*ttnbajf*~? - etrai ba fpmm t>n 

©oft befujjlenl.rctai ©fe ttofti! SBf E fefrnefits 
'W.ttillt foicbte, — . ©titer SKeffl'w, @;^ 
nut SfftmU ■'. 

mad&nfmh gfng JOWp *m f&ro, ;«»& 
mt'imcitt Nf (?$ ffibjl: .iQu&wtfn - .tin,. 
£fttfKna$f — t,i e tfabtora — .gfe*jtfr~^ 
:•£*.!« — ttffb!tffft jr* „^ me&r|l| ^ ra 
anubnitdftt tif4*tf ,<i»fo „^ t 3f( 0nao# ^ 

£fcf«, wie,it mm t»«r, fount* mt &<>$ 
ntfifH unb 6rtt 3floifio v mft ftm ju &fc£ 

aufc *ftwnro raft mir, jut ateu ©f 3 nora &a= 
ffijfrra, in M ftper*** Wtfafaw*. 

»SBc« fotf f(b brf tec clffn @%nora?« . 
*,■: »Mf*tfl a .tfe ©fgnora gW*>|*^ 
*«*Wfftf*Bi -JM* unb: . juf gfcgfc M^ 
** bif *mh p^ n^ ^ f<| ^ 
©I* «Vmft.»r aMft&it «nb tnft «m« MM— . £ 
<ma ii i :-. 2>aittjrt m « i|fl ft$ *tt bitf $03eitt(jau$, 

tt.o. bietilte ©ignow %e © j fie mit greube 

empfm^ 58aib fonttii bie *$«b#en, ttugert 

bm aStm auf «nb fefctm tctgotbefe £&%e 

auf len £ffd>, £),* fffldbtfan tocixm -.unrEftft 

atortie&jt unbnmjften mit -vief -tfifmittfj fidEj ju 

Jb«ne&ttiM. #fottio fdjlen p«j gtatfit<$ |u fepir, 

ba e.r benfer&m fo tta^e ' »Ar. — #!$ (| e p$ 

ein tfentg tfittftoje fatten, fnm e3 awifdjen ben 

WtM&d, 9hm? fSflS^ngji 25 tt ^« bm 

gtafffa ©fe finb fdjamtanf. 

lid^ OJomednnen., .■■■•' ■ "■.■■•. 

3C«iffa> &nt jjtot.a f^oue @e#Afc> 
fen — ■•'.'?:■•;: 

bo$ bafoi fu jiuumffty *- itnb<-iw(r$aft ait* jfr! S55a# tyat ba$ ? Bfe ©rdfiii. n>fcb. : dnc 
ptdc&tfcje grflir ivetbf ?i , tftt nrtrtpi &ag-«fn* 
tnal ijf ,' btrt6t fie bo# feine .©eliebtt mefc -^ 
3flfo! bag if* ba8 tautige £00$ bet £&ema«rier, 
fca£ ffe 2)M&$ e tj ju ©ei&em ttiac&en mfijfttt/, 
— irob war, -sit ben fyrfetn. <£$ ift wnet> 
frigid ! >;■■■ . •,/--.' 

3ftofflo. 3fo, ttjciin man ^ f«ft?$ fo 
nfmmt! 

% Mn&Qi ttnb, t»fe ffi e$ anbere juj/nel* 

tfloiffo* : Sfonnafar nun Qtint Smut— 
3C r o irj o* ' . ©obaib f(5 |ie ju m «nec. g ra « 
3emfldf>t &o6e, uer^be id} f^c djfrfc/r . . J . 
3f[&ifio. . .ipfcri Sftfwitt , ©I* au$ , m 

nlir felbff in 2ft6f; '»:., .: : 

■ 3flo»j*. 9*. Ml W tltd)t tffcCffic^ffg 

bawuf, gftntw, ©lift ab/t tjoc mir r«;^f, 
twiin I5u and} &%ikmkn lw$> ■ ; • .'.. 
?I»in»» 2>a$ »ia i^ mit mbittmV : ..1 VB -nriTiTiTiniM-Tn a; 
w\ e§ roErb:2)fr abet xii<f>tg ^clfctu- 

3Dte Sftfadjen iamm tuiftu^ STfongo tvav 
gegc« fte tihgemrfn $fottf<f; t 3(foijTo tcac fit 
©ebanfm' tint bet £)tanorm. .<£nbU* gnS et 
fib ffimn Safes »oc& $u bcforijcnbe @ef*i?fte 
W gfnfli unb lief ben (wtc eS frfjfeft) gffttf* 
1i$m Sfttimb aftfn fcci ten SDZab^en* joge feEnc tfufwartunfl madjen, fanb u)n aG« 
fluf bfe 3ajb getitfcn* ft wollfe ft% bef b«s 
«g«r|«SEn anmeibcit fajfm, ©fc »ae nidjt 
teoftf. 3D« btfatuitt 2Bo&t tftat fe$t getythn* 
nsguoir. Sfloifio, auf Mm &eitm tmMpmie* 
fen, be1% mMd) tin 9>f«b unb tta&te na* 

©UffflttO. 

3m ©aren fUTojIct fcagfc et m<f> fat 

©tfjmeffa: 9Jofa unb nmrbe fo^feic^" in ba$ 
©pra^immfc 3u l^v stfuOtt <5« mpfing 81 

(rife Jfi geftrfeto. 6fc >ri»u|fi» t>on fefeft 
Stop* fpra* yon jtte er&aftenen -Sfgnttft 
unb fuufe ft* Ufa «&« if )W 6 S5itt&er^ etfjar* 
* aieS SBftrthJtei @o we|f gi'no affee #*, <i!g 
ato bfc ^ffrtittrfa but 9Mrom(mfcn melbrte, 
bee lit Sfe&tiftm fp«d)m ttjoKte un& €i«Qa« ' 
cintrflt, fanttfc Xtofpu fr* trift $p$ d nm d 
wtwwibrau M« £(* J* CttttMt'ff 
fictnnta unb to feinen <8*[tc^%n gu (e|Vn, 
flf3 tv tym iu{ty»itt; ^ fomme in tfuftrfc 
flin bet $gqogfn mirjc^ Mjrat S3tf*f q&, 
«nb route Mb barauf. jur Mifflin gcmfm, 
©a 3»ofjio. P 6 fi$ f f fl&jt 3 ^ m ^p^ 
bag sins sfonne *fo rinTrftisf* GJefafyf unb 
ale bfe @$»*jZb efnee SBctitaft, bop^crt em- 
fctifg f^„ n^m er i>on ber ^rform 2f&fc|f^ 
wnb tttt na* 9>ffl«n3a pcfttf, iiRf«i» ffl e $% 
(Sift fiflgpnbr tD«S wo^t gfewr mjt ben SB«'- 
tern jti. tnUnlnlit Mm mS^fe?/— Sttf£t m 
«bec In f^ SSorJIefTnn^tt Jfnrfn, tr&tjfe ft* 
2>f«n»«n« ISifb, imb f K frfd;fof, et ha(^ « 
XEUfift. 6 82 

Mh* fttttortt m i$t, foUtb « nut !5nnr, 
ft* ©iVbec aufjufn^en. 

&aum ft&*t war tto# em jweter $ag tiergan* 
&n uteb er awf fern ©tftlofc nod? gfoimmo jurto 
gfforanipn; are gp«iVi tmttat, uttb tftitn SBrftf 
fmjw $*&«$ tiytfrfi *Dle toerferudjeitcn 3e* 
ajto {Tub 1 ftrt'tuif i £fct fji elm 3(ntst>ort aiif 
3&r«i 55rfef« -£>$ M em SBcrt j» foremen, 
$a& 2TlolfTo i&m ben DrrfrracfriHii JSefenfo&n, 
*iBi«4 flttfrtate ben S)wf roit tftanrtm #an* 
frn r tmb faf;" 

*$m Sflrtrc&efe! • ■ 

■ :■■©!* fi«t> fat etffe SD^itnit/- an 6m m) 
- ; ft&wifce, «sit) id; iue$ nrc&i, M fdf ftf;rcf* 
■: **n Fami unfa |Unr. - 3f«f 3f )m i fd^neii 

Brief, Dec m«6 ganj ffl^ffwi &af, mif ra> 
-•••SKaftt nfa>i6 ju tmtmttm, ate, ims nmfp 
1 iff, trap id; 3§nen g«w*ge« bin, 

^Dranoea-* 

> £ Shfttt flftn4rftl« faafe SfraeiV »rc& (fcfe 
torn gcihtleiiT tti&f jute&en rotiflenj fie- rooffte 
*ar nfc&t antuwitm, - Set) km \a *u fp«a}w, 83 
HA ft* Sfi«# I* tfe£ titc&f tut*, tjcrjttffofc 

SSnVf flal # - Sine ©tuttte barauf, mam* fie 
i&n tBiebet (ja&cnj tin i% f flfl ttt i# r)tSite 
i&n faon an @fe na$ gtatiua .<%fe&i(ft 2ta 
wfot* ffe fo fyf$g t baf f?c mi$ jammctte, 
©re gbi0 fart «nt> iianntc mfd) cltien aJto&fmfc. 
— SOaS iff &«§?«■ 

»U Sieitec t>eS Jjo&m Mffag @uvtt 
Nation,* 

»9tah! to toift i$ fei&en.* 
»$a|J £)u £ianar*» nac$&« bfc^ec &\u 
|en?« 

*0Wtt! S* fitiifl f&c au$ bem ®*fjtfff + 
$«i*i mm \>it SDMbe&cn einmar t)f|fg tatitm, 
foffm aud) &fc $a&mjfrn othtniltyt Bafttehn 
f*^n;« 

»Sft}' ta$ Jat itifc mcine SS»«rt« eft ft* M <B$t frfi$ fo>n trot, gftng $ut Sajjb n> 
tfijitt, 2TlofJio ftftu 2J3cuibmm<) . nit* Bap « 
an bet fca>Rf[t«ji ®<rtfer*f}UE Qot&fJjjUNj, tfft 
jld> bettfrn- 3>ro ©intfu a&cc mac nNmanb j« 
feijeu, Uin gnujcfo unb feni aufmerffani ma* 
3>«ibe6 SBtnbfpfeL SD?f:)r ais einmat fefate *c 
$« tier ©artoitbat gi«6tf, aber c$ |g[f frfa 
^facin&tfcPen in bro (Battm, bfti 9ldu$pem 
unb ffcfe £3e merKmpia^en doc betnfef&cn. 2[&g 
*{ic& efafam uub jliff. Hub weun « nur roe* 
nnjfrn* fcn njtett ^nunriben et&tftft f;dffe, f 
#dtte ct ti)m &ac& ein'nje @ e ft|jg anftraaen £a»= 
nen; a&« «ud? bits tsar ftm ntyt twgSiinf, 
@nbifd?, iwn b*e ^#ff?n Unflebulb getrf«6cit, 
ftfjrieb ec fefnra 9*iime« auf ein S5t5ttcf?ert ty& 
l)kt unb toarf ee in ben (&arfrn, 

2)a nun weiut n c&ts ju utifrmef>men tear, 
Sing ec fieenbe nuf baS |>au$ b?S 9?c.tjromatt* 
ten jtt, tioie beiUiht ffd& nidjt nna«ij nennm 
tfttL & trat cut unb fanb ifyn fa fmem 
Summer, «nttr Sud&ern ftyenb. bie *r, nj« e$ 
ctn0fl6 f«<Nb, fe^v aufnwEfam &ur$f«^ gtautib! 

<Sfi?a&At> ©ufen ^orgen! ©djonjo fefifc 
mtf ben 25emen? 

tfloifto, S55?c bt> 5%r fi&erf;aupf f 

@teajae* S3efonber$, ttjenn fieeirocft duf 
brni tfotne fa&cn. 6fe geben aber aucfc oft 
terpens. — 3a f ba3 ijl nun einmql fo, m 
t(i etn afJijemetwt SfaRinwr* 

tffoffio. 2)q ^Dte, tuft fd) ra«fe, olfre 
fdj&it *ernt»ef>*|i, ob« t$ aws £>«fnen fle&efm* 
ttf^oflen s&utijm twf£e, fo njttt fd> Die nia)t 
Wtljeftfen, bag fa) $fa fc&5nes ©*ftajt $u ftn&eit 
tyofffe, roaS faj abet nfcf>t $efunbe» §c&«. 

iUa|AK» £)ooj bie nV&ftt^utb^e Bfa* 
nova? ■ - - 

3ff oifio. 25o mag (te je&t fe^n? 

^Uaaat-* 2>od> in bee tffrdjij; -^ ©Jenn 

e3 mSgtic^ rodee, ^Cfm bie fftoiirten fi* f^oit 

bet fi* Utfattm im ^lejfec unb in b« ^ic^f t 

3f loi'ff o» ■ StVfet fatje mfc n6« nuc, umf 
2>« m tat- Jttfjfon at* t&un t*ft US&Mn 
fytlfi tt$% 

&« «fl* Zsfwlit, het in tlmrn Sttafiit tsar. 

— Sttetnji £>« benn nic&f, bap tie. Xritifffo 

tun gjft& mugUdg ft n& , 

2fUif*o. 3f6« tiatfi 3*i#*nbeu.ferei jit 

f«f«en, ttetfifeffj biefen 9fcurtjeiia.cn tyi&..ftra 

; .@U«ittr., 97tt.it ja, bft$ wtHctcf ft* jft 
alien 6Nfo ttnb Stt&em ; 3foet, v JDit ffe&ff 
in, fie treifeen bicfe <Sefen$ bo<i&, 

3Cloiffo* ©den$, — fotfle ©fiuErfd? 

@le<isar. SBus fonfl? ^ 'ttUMto 
©cimji wi« j*t>e n%tif$afMdte ©a<&e„ — 
£&ir, finb <£rf*rf^ijita«ii'..- fl p^fjntt- Sijt fi e # 

3f l« We, ®fe ffcTSOitffrft. e6« [ puff 
fco£& rotflfen -— ._ 

ft* ajar, . £!e .®eFfM#bff iff barltt am 

»WW*W«fc .3fc$me S3ifc&off,/ grftr,. 87 

?rw|f«r, — fa, fmuwn^n fef&fj, (fob fflc fcfefe 
€$Kf8 gat ff|e fingenommen, .""- , 

'Eleiff*. Sfrfcomantic — 3ftuli«mfffctt*; 
HMii — .' 

Steajae. W itf> badjte gar, — Phi-" 
losophia occulta, ©rfcimttifffnfceft. — 
Hub gtmi&ffc £> tt bmtt nidjt, be£ bie mm*. 
@e$riranfJT< *«t, Die nic&t affe SPfrnfti&en fen*, 
n«i? baju aefjirt wince, empffrigltyer Sinn, 
eitfgettti&t in efne @cien$, roef^e Mtatfmen*. 
fdKtt 3AE nfd&t benfeu, vfeE t»en^« faffen ffa* 
mm 

^Cfoiffo* <^fjte Ocienj, tter^e ber foge* 
nantte SDZeffto. basu mai&t, ganj' nac& femenr 
Bitten unb na<fr . fefittn Bfofft&feiy, — SSeflW 
geng^ert^e $?enf#en, bfe fta) fo[d)em fel&fik 
ftfeafeneit SBtdett {ringtfan! — 5B?ia)en (SJe-! 
winn ^nben fie bason? — ©efcgt mm au&- 
c« rafa 11163(1$, &iJtait«. p f<bauen tn .We. 
Dir&orgene $ufunft; fft **$ @«ofcm fiic bfe- 
SDfcnfdfteit? — (Sfon beSiuegm, tvtft eg im* 
iim&I($ iff, bag nid}t $u n>i|Tm, m$ wic nfcjf m 83 
Wflfcn folfat, toiffin ts>fr a nfd&fj tmb c8 Iji 

85?ff« ba fan fotf, 

w» ; wo 14 bfefe oto J«tc Dnfon fcute »«« 
frMcfcm fnim — 

•3Clo-f rfo. 3f^a! f$ m«fr, b«V &<?« at»F 
*>»&$ grt?t* 

-CfHfitt £>ft mfr fd> eJhfn fl3l» fit 
Mtftf S8«^, „„& f lft _ roflm hj bfe ^ 

ifcC" 2fBmb,-f» brm kwugten GSatfm, 'S*$t 
fpajfert ffe fit fain fjrfnm SftEen^fne um^r, 
ttfo *fn* {a&t\<trmtem& unb roiffc $&ft n>o&nf, 
We m tilel mff , n>a« nftf,t aire arffett, ■«: 
©rifle jtemf^fotuu ftTatrtn, tfanm hhm 

# fo'lfio. S53er afar ertytft W*. ©«W? if *B»7cpx*'" r ^'— *" 89 s ; - 

tfr* iff*, ttob {Tftyki 16f|! £>« for &(jt> 

m«i|to, 6« ^r^mnrn «nb jfebtfpmro? 

£ 1 * ft 3 ft t. SEBmiy jt«i« ®tf |£ rir* / j 

5ffolfio* Sifflt >«m If* .GtMEcung tifcje 
offfti ba? 

(SUdjar* 3«; ^cc tiui fib bmi Wife 
fejto fantt. . '".'"■ 

wtib Sofftm «5BfcI*fcft. 3Ctoffio a rnfl- 'Qua* 
W jUU i&n nfy* juriitf, — £a* tjoa btt 

muta m^tite fcufl&t; j tt '|M4i; fl i^ 

tffoifto auf baft &i$tmvft > to<fctt juv 

£<Mm wac « niftttn 'brittitt, ofe b<tf U? 
faute n>eff* pfjibfpjrf i|n 8*ir#k6 b^rfifft, 
9Nfl)t wit bfluon, tmitt (litem Mfanbm 
Sffanbeftaume, mV^n neh$ na^ e'm m £j UB 
i^mc^itbfamm, au( tfaem frttoi .$(<jge 
fanb, wo bw'fe @mppe efoe 2fct son "gan^- 
iltftt'blftffe/'laf Dianofft, in >ittrm -|B«4e 
ft [cub* . . . .■ • ',-".'' "^maaam m 

.-...»#?« jstMfyfrt* tiff j>$ -ffrfaMti. «r* 

ftrfjn eiQi^tey/iittw^ijifi &&6 aanj bts» 
tropi fi^ii, tmb ffgte ''.«($[$, fragViib $i»jjt* 
»£3fe foiniitm.L-Sk 6?e$«?c f s 
". , Wic f%e "'"bent Sftfgtero «fre£ tta$j ' 'apf 
ft MUpMttft?.,9Bn f5nnte ; jfefi ■ bfe vtctai'-ct* 
tfamim ftf um'iiii Wtr 2feVcitbra riM 
ftwj^cn? Jpetut bfl$ fctmu mm iDmnora 
htyt Utigqen, ictftftiin £Uty<fire tUn fo 
g«rri, (tie «r jT* fa&. 3f& tc'nutt ba&pp fi&fp- 
geugf roar, tvacf «, wtt bem p&d$m fSntjfife 
Im fi&motSttljiC, wit $t tytj$itc ;S«brii«jl fte 
tiro Wimmtymfya&m, ffcfte ff c , ttnb 
lief attf; : , . 

»2fftnt, ittfitt! -« 3ci> nun bifttinfe *&fdb|£ 
JDu mem!«c . 

Sitternb %i fie ifaflttt fri .* f«n«m 'Jfritfc 
fenffe i&ren Jtipf auf fpfae SJcujJ, unt> fltaro* 
meffe, fongfant anb (toiffc tyre .2fu^m $d b«t 

(«fnfg!?n er^fbenb: 

*3<& 6i«'?Drftt!« — ffufjcnb unb ffefaaf- 
9i 

..- v %.8ufl .^tRfipit Bfifribtr Mty« $$, 

. ... 3ft&, feu SJturteV Doffrt Qnatat, 

■•;•'■ Vfowp W<S untt« una'&ig nitj 

- S ian era fptang an f un& fat : » £f r&« # fof- 

fa, ttKfcfinu&t — .m* ffltn «flg fc^on ftfe 

b« + — &M baf mftit un$ je|t m^f jufam* 

irtjtt fb$f, -*.J| l«6e Sty. . gfr$ e mf(f; 

©fe tia&m bnS ®u% , m b tUk ttm ftth 

toaKctt fafotKtu — ^rpf(Io efnen «nbeni 2& egr 
|4*> i» bo« SBdlb^m einr$fcq^b, „ wfff p ^; 
| nub wfittbcrte, son ifywt ,<lre^t«a sm rnti^t, 
j wiebec b^ .fltf onimttim SBeg ^uriidFp. 

[•• w«p, bag f(§ tjoa fjt geifg$t ttnb»l 3*|t. 
r.--T.""- — 92 » ■ ' 

*rji h$mt twfraS SeSml glfiifhVJJer ffffora SSat b«n Sarfe lam i$m S^n^r #m tj?sf nr 
Wttb I^ettf fragenb: •'" " : 

*9l\<fyt m%t, bag SSir&n&afixfcm f(i cut 
ftftrtirtfto, jlto ft^djen? Wtittm Mmt 
IU& em J?apelf<fren, gttwtyt &« (jeft. gu$fo, 
p few cttiWeUtfiit, glfctflicfce unb uitglftdritdje, 
ifjire 3wffud?t tiefjuun/ ttn3ef% tjfer^nteit 
Sc^titte batton, njo&nt foztkti Mlaufe, t\it 
frpmtne SMbfrcm, wefdje Wtfiomn fmt, pro* 

*fBa$ fcfifl* 1$ nft# blcfrt SEaibfrat;? — 
SDianoren fca&e t$ gefpvo<|jfeit — * 

9 #abm @ie? — -tunl fan!* 

»Unb biefftt 2(6?nb ~« 

*tf()al Me Jtobbnfa* — %a t mf f&w2$«? 
fldjpruttgeu ijt gtt tttfrnen* — $t& tnuf nacfj 33 • 

j&ia. — (Sfeajiir, b« ben 0«|rmflntt fount*, 

wift @$f%l, JJMfsf „%5^W;^]Mi(fS*n« 
fdiii>f)amtBm wtiwtU ; *jg# ifl bad ^p«u* 
nwnt bee @r^n JBianfa SKofpiflifofi: « 

* »2JfrmeB SfluttnU fade 2Ctoffio, km | H '* 
fc&rortfert Jn R# fpififf iuf«mwi^finfenb, 

»3fa. . Varna, fit ber JSf r$e @t • Sujia, jufefe 
|*8 SRonttmrnt .% fm'rfjttt « 

fb gut «S i&ro m5gffdj m*, f aflte gf^ iiffi 

flf&rocbenec: Citimmt; ......* , .. : . ■*' 

t«fte tt fem ^flupt iuib. twinte 6ittertf# : 
<> »D. mrine €D7u(terl mint gute 5Rutf«J 
iwiw ©tt.tioffr lebteji — tman £u £*fo m 
^oi)ft fa&% gtfitf ifl to fdner fiifb* - nic^t 
2)tin ftutje* 3>n^mf^ffbptt **»einenb — « :^ "••;'.■•'' 94 -*-7* »$SJfiS $C$ ha flu bftwfottt?* ^agfc tfae 
fiflrF* ©riirnw. '"' :■:..; ••-. 

tffofffo rit&fefe |m ftuf unb fa$ «fom 
©c&roarjbefuEmm ntbtn p§m, tefim 
ntivfU|&%<i/^f!ofctibe #foft'ognorafe §n t& 
(ty&rtrtt:'' 3T&ei: gang aefoffm anfwortfife *e: : 
'>atta*'25tt"»teUttd&t nt$t %u hmeimn J)ojfc 
S# &p»>tine efae flutter, « 

ȣfe meinig* fcctD* ufj f#on Attitfnb'&t? 
twirit. i^ £to bfe Stfaige efae ©ferblidj* ' imp, 
fo t»ar fTe nidfc unjta&(f$,,« fa^te ber 5Bfb«* 
tifctfge, in b"& TOtMtjflt -itott*, unb'ging 
fort. •"* "■'■• ■ '--'.■ 

5ffotjTD, b«? iufe ftngtf&ttf an iltn 'Sfobm 
m'mmb U tafri Uniitf |E$ |an$ fefacn toefj* 
tnfrbfgen'fSmpnnbttugcit, 6^fimtticcte ff<$' tan 
bfe ajflcfi6«3E^Mtten nfdfpt, imb fwj-wft j c gf, 
bag bfe -#benbb&nttwiing iijn iifotrafdjc gofft, 
£)a wfftt « jidj auf, «nb eifte cmf bfruitf 
fafahnre (SatCmt&fc ju, — Jtamntuftv er bbrt 
angteoRimm^ar* ®Umm ft<$ itmfa^, fgift 95 

9|irfropf«bm"^«iMi itjacf ee ficT> an" (&re 
33ro|l «_n& tttfiMe $x t mi? il)mic m bit m z ; 
Ctynriflfttb Srfiffi ffe 7 ffriri SflZunb imf 'jiini 

»$ctitbfe» ©1$, tt^n ! ^« f(jhn|f' :? ^ 
Itoe £f<$ mi tfmjttu infra rtm' 5 ^ ||n, 
S4/tthr a ljffnrfl|iit(iiLc 

tfufS OTtfeffr fcctc^t fffirjff moffib' V^ f^r 
»feb«, fetf* [tin <ftjf$t tnf i$re Ma''iinft 

»£ £toj»ru! tn/uj ©titf, melit s^ n r 

fop unf bt gjifo M|'-gf|n^ fej>&; ^%0 
\h bee 5©?ft£f<& aua> umgf&m mtdtfe, fo' 
pnn^'jtoifjtofe tdj 2)fa} umtK&fh, t»fe" 
;$«*!«& |$ £{$ itntfangtjt Jm &e f r&irb n f e - 

ttumb ®fd> aupec mfc timfatra,etf. ^wr, tmW 
j^atttf'fwffflfc ur* umfiingrabem ^mmcr, £« 

W«fm ei»fs ccg(<Enjcn»iti 6Bkmi, f*i»ow ftft 
j«vwe SHc Sic ju, tig in. fa«n Sob.e 

»^itige gffbtv b&gftitf «nb uber ben ©ffr* 
|«m,« antMcctCe 2>Jdnont # unb bebtcFtc f«„ t 

©foil rait fnitbrn ifi(f«», 
96 

.... *S$J* We tine totibMt, mityUkttt 
Sjgip,. jbejcfa ftywlE tat bit ftefrnftcn ttaf, 

6r. @*fe&w, — mfc wrftunnfttJi iff <£ t 

, ,J .©.It, SBo^m? 

® f t, 0tt tiutfty- bah ifyk scff^n. €* 
mat f tin Stag* 

«9 fotfcit* S* |to '*• gef«£f. 

nf<$£5 ShMptif, @g frcadr)* — *Mtx titnnt 
una?* frflfltffi ®u + _>3^# fpra^ bf# fcftmrn* 
Unto @ej!oft. 

<gr. ssflg foa m sm me um t>u 

Stein Jt&tw'iMitf — 97 
@r. fo fowme nod? efrmwU ' 

£** 2)u flfottbfh « werte tfwtf to to 
50*ft tnty toil £fc 'ttfiuifiTf fatten? 

®f*. 3# fl ra«6c eSnfrfo fa; tufff's nictft 
fflrc^feit, — ■ 2ffa c biefe Streaming; — £) 
fiWfi|I o wbd ffrfl nfc&t fo-ffiw&twffdj, ffnn 
wor ©M&.&m* — SBaS bentfi 2hU 

fflitgnt, fll WW to Soil Hefner @epca$t utt* 

©?*. 3ft c« ©eijimwfm, erffe )?$*« 
nfdjt, $©at e* iBeftugj t»re f<Sm b« t>fc r , 
| <m bfrfeti frrfm 3>foft,.Jw..ftic&W @et)*jttmi> 
twtftS ttxtKct, frf&ji, iiicfrt * fl $v? fa tinf«m 
$kjm nid?tt. — Sfofo £«$ t)at ffit m% 
fcftt ©efcefmnfrj* 

@t. K« fofrb.baS meEnfgt ffic $r<$'e?nt 
$ftt«t. $tf m P $ ttnbew, was fwmmett'* 


■ ■' - : 
^^^i^m^^^^^^^--''''^'^- *« 98 

an 8? — €£fn& rait fcotfj rrftt ant> «ff«n g?g«i 
ctnantw* — SBati witr a6?t fftfcm, ot>« ju ft* 
^n.,nuinfm r bfrit* Btf unS, ftt? ffic affe ei» 
Qefcinmif* ©el&fr £)*fa $3*f$tiMrt« erfafjr* 
ni$tS bavwu Siefe enafrfijiffim §)rief?et,— 

»^fanotai* twf t9. 

*2)h €?tfaim« ntfijtct ^ofmciffyrto. ZtU 
mfyf-QHtn "3f (o*(To ! erfflffe mft £>efa $erj, 
«nb fei? tec S«uc ttf mtinrttm ^eraip. — 
©ate 9htdjt, ©ii 2htet, 2>u (gtattti @n% 
wfg &h gttmt! —* $«c 6 in i$, 3$ 
fomme!* 


SrirtrJ »it$* Stftn fai (SrAuG«n bi$ frfrtftfre S?ofe«, 
*1$6li# ou4j te&«t wo^l ©tiftrae 6 J win. ■WTi"i r'-in" - - J i 
K9K ESSOT.*'**^- 102 
fio mfu t\t$t, m$ u mm femem jiummm 

Sum $»i«"f «ab Hep [7$ 6er bctn Sftinfjfa 
melton; — ' ©efo 84114 nmebe jbgfety an^e* 
«ommcn» /< ■.,,.. 

25« <5iwj>fati9 mt ttfai|tam£jjfy, at% 
toif ffdftiflFrfle SDtanirt.. SJon tec jiftVeifi fei* 
*te$ SJfUere, bet, W fe bet mbdfta rdc&efCv, 
'AM Stee au f ten » 3 fi^mmen frrit, 
ftuad& 3fof[foj »n&.;-wji -tot'i^. Bctrofsnm 
SSmjEtrng, bit ec bag ©ferifcmenmnent femet 
SKirtfer flfifc^n |a6e* £>« SD2inifr#r vetfltfcrfc; 
;« fcp aim mtttfiltty, QUQtmtin gefafee 
tmb ton ben Zmm fe^c aetfebfe $xau fl erc c , 
fen, £c fycftcfc a'rebamt uon bet atoeiten 3Kur» 
%, anb ff&U grop: 

*£«« tfojige $rf man tifd&€ beflveffeit F6«* 
Wtt, taf fie F i^re Zofytei — « 

'ttnaitytmelbft tear ,«fit £ff?cfet « 0tt ,^ p 
©arte fytm, mh IfinMflte.auf M ^«w# 
SBeftjj brot ninffbrv Stall? on, 103 

»$?fc?* featft bfefer, ittbent '6a* Ifefllt 
©f men auf femem ©eficfcte fog* 

&«' Dfffjitt fj&ecceldtfe ifjm feme £)ebre. 
•Dec 9ftfoJ|Ier f«& fie an, tsenbefe f!<& p '2fld*'L 
ffo unb fate: »©d£wtfan €S« ba$ SftrW 
M0WH Better*- #f««uf uWaitytf eii feme ©e* 
jimrfjifn p ftree&ftt* Sec &ffijfc aetfidjerfe: 
fte fci> fcfconfn bMUx\mitriomn*$uifot ae* 
&ra$t tobtberr. • "■' ' ! ■ ■ ••' * 

»€*!* reef bee SBWnfjfe'afifc »2Clfo "bfefr 
} : <ro$f — Unb bee ^ergog? bfe ^ogfrf?« : * 
»©mb betbe au${jef«&wn,« anftwrftte bet ; 

*9fen S ur,« fafe t« SRinijifv/ trie «*' 
ifcfjfen, .gflitj flff^tj »f 9 foramen '&&,«< nnb 
gtmj mie bem DfffyW 

Bit. Ml roac raft 5©a#e t>on bet ©arb* 
rbefefct, £ie'@rfttfftit? nmrben au$ ftotAtfifytf, ' 
ftfoijio elite au8 bem fhfafe. 

©<$on fcatcen tfefe IMfcfjen f!d& Decfam* 
melt, I)et gfflniffo |ii« 8 f tt ben SB«flen, ben 
f . '""Wl^rft^Tf^ln-iaiirMi'i i 
'i«Aisi**u«t«nSo* 104 : - 

fete . $a*bij!m uiftgaBro* ©er9Baa«t tottte 
foEti nan) beeCtitabeflff, 

tffoffiQ ging ganj gwffaut jut ©rgnota 
gcaftji!tw r unb fotbwte SBMn* Cffenaac fnfj 
f$Ht bort, fl$ .git er&ofm unb $u fifrftn, tvf* 
« faste* 9to$ tintm tcijljiifteit ©$luife rief 
fi.ani: 

»2)a$ fam gat gtt fd&mtfk 

3ffoiffo fagte: tym fep «3 «B'«n fo gegftttgtit 
unb w*nbfte |t0 nuti witter' an ©ea&ar, . btt 
C£rf#tmung rotgro, ©anj ^nfictoorfen fagte 
frfrfer: ". . • . 

»€fc rtrmm nft^t roffftn, .tea* alfeS ocd> 

fommen wfrb.* 

* >SQ3a# btn«?«: ■" .".-■". 

»2Badjm €ie jta) auf aM gefafk* 
*2(uf2fcf««?« ,.,-.,.* 

*50B*na m«i»e SD«mut$ungm — ■ 

' »3Beldje 3Semiut&ungen?« 

»f&ismuf§fungfit fmb feint ©twigttttm. 

Slferpt — « p^^SC^^P^^SWO:-^-.-:. 10ft. . »KBarum unb wo ja fo geljef mnf ffooff ? * 
JDie . noit ?ftonjo fo geptfefenen fJftabdpm 
ftatett tut, unb <c^Ifen f bte JEctmmet|toum 
unb |3pfm Ms gcau 6faat$rafnijterfo $dff«t 
ft<^ ; gaiij _ ttofZtod &monmieii> al$ jfe-. mitfit- 
bad -Jftofta gebwd&t , tvotbm waVen> : j§feajas 
fta.Rf.au*, bt#$Ite unb ging. 3ftoijto ruf-tym 
two): i»^|tnv SecCrao! (Srftdmngen * Wc 
u itf te mf t to Jtopfe,- .nniitfs abet bad &immee 

. »ffa attar, tntcffafarSube!* (Jtf SDMnuVlto, 
tie tine b« uon 3tefB fogeitflnufen 9?tftat* 
fptnbeunnen au3, .— »uott bem atfe.SKtnfdjen itt 
9>arma bt^aupten, ft. f rite ntcfct tmmet bfe un* 
befangtnften unb tttoffen £to6a*Uttf|fe mlt bee 
gjcau -©(pflSwtfuijlevto ge&abt* Sa, *fofge 
glaubm__fogar, bee $m 6faatemini(i« fejb|t 
^abe ffq> fctnec in gturifltit WnQttymhtttm tt&jt 
wty ju btbienm getvuft. — j&ta ^fmmetl 
nwS wfrb bas mm n>«ben?* '. ' ' 

• - • ;*£.-... - ■■■;■•..>.:' fMWr^Ww^rrr-f-rrr™ , 
vma CfSKn , *V* , *V»<** v V*** i ^w-'J p.t— -t % ^(•'■vl-r ■- 
106 

ferric; "■?.:.■ ^ : . ■. < 

^'«WWft1 &ibtfc& crnmd! -(at bet; ^rjofl 
ftm SKut&gcfaH '• ftunfoiistrfita. ti M-rift 

fcfrfim 2f6*nb flturff 1 nidjt fo r«&i 3 pi sBrtfr,- tofe 
topi* «orbp«t SRfftfrJft, fBS«»o$t — to 
Subc ^fcnsac gc^t ^wt mt$ ftu$ wn t> tf m 
M'ftmnf fT^er ctufy mfo fit bfe @auc«> 

: '3ri»«jo- 3« nwnJ m 4>e$r«t &ett(t$* 

fit— ■-.:■• .. ••: 

3fio»so»- $a, tic ! j 3Nif| iotnn $# ^ ee 

SBa&rfc^intid&frtort -'front*-, faqiwict ^ 

^fottjo. (S« wire tot} wtbrr*jftf<$, tuenti 
3&* guc ttnfrrfucfrms fa. em JKofke. flc&ra^ 
to cine 3>fatoii&elfe fleftwt tvdcbef — • •*# 107 

VfMrt! -fitf-itot 3fr M> nfrfr r%- 
»itti tap $fr &fo»eton wit S^ajar^aff^ 
nftfHfit §aU, Wit mm "-cnfiufrfoit S a&? 

Ibffltfl* '' <Sc ff«t pe ofo-ft* wJebw 

ftfcfjoten lajfcit* . F . ; ■ . . 

--"3fIoti3ov .Stout gfefc^F & mm 3^ 

mt+- ... .-/' ■■ ; ■ . 

tflottjo; ©fe fturtm M. ttt %satt 
Gtaatminlfctti QtUwfy, pint -Cfiferife un& 
Gttffegin fres$tttlfiitin*. - 8fr W mft f> 
*«t flftttiimrfmuen frfannt .— biefe jlecfrii j e gg 
?m U*fetm«#£fe|Ier, fa $5nton^tf m — f a - 

.3ftfta(et(a, HBad? : ilfltliff^ Yi-^Mia fftm-i iumf i >f ' •• : iJ:«.i>-j:*i'>»i»:fc:a ^CSt**ȴ***"*" ' 105 . ." 

®ptt ! wn m$i$ r wfe toefc baS i at fan torn?* 
@S tfl «fe&«cPlid), wfc wit fctgtcidjcn ©foge 
itid&m mtbtn -Unmni — Unb im gl&dM)* 
fan fate ge^t bctfc fit -ten ttncctfttcftutiden ; f« 
»wi Beit jjkk bAg *fo SKdbdjm barjftcc.gaitf; 
unf^Fitbftr wcrbftt faim* Sutttd!/ bfl @tam 
unb $umm*E bap Potomen, V 

^ofifceUa* -SBtt @fc nuc fa f«^n Vfct* 
Hull ** SBifftJt ©fe b«in " fc^oit --cttoaj?.. 

3ft o tip* ©fe. mtomtfntffc&m- 3ut&j!im* 
gm — 3C6#»etfiiiigejt, ' bi« ©inne git timii^ 
cfrn — .'. ' 

« JBft«JHnt». SBrc wmton &lne ©iiw* t 
ECctjjo. ®M fount i&t tifc^t 6e&aupterr, 
6o-ffw*-fi<}t frbtyju. j£ ftpb lfc&«, m*. 
genome ,3)?ab$tit — - .:' . • 

SRo'fi6«Ha. • ftty! Sifett ®k, mtttm 
%n$tm$mml. ■■■. , < • .."■■ 

>.■ 3ftofti*„ tffofffo, Iff &*$ nftjt ntft-ait :*v* .109 

,3flaiffe.: SSer f5nnfj? ftrffngniftt;'' 
$Jiro&*H<u S^iin fangm ©fe audj atii 
3f (off jo* ®ebtit3F$ fft ■ ^bfe, £<,$*.• au | 
i<btn jatf. <- ■■■ ..•:•',:■-;'.;,•::: .>;',. 

tf I onjo.. fJ^tl Mi-3^iilpfan*fJJhoicf. 
ftta boil: ©fe g^t n«&-b«m.,«rfilin«r**bff« 
iu. -r-©fc SnwFfitomi. fe&m boc& ni$t &er* 
6far?.— > v 

3Bfc aft* lift: ~ffe. tw^r« €tyab«if*o0 
(tub ©ie! ..- i . -•..-; ,_.. ... ,.;- 

Eton joy 2&& mfnf 3fG« &fe <©<&>$« 
iftitwn ; inty. *— nwitf Jfc ttfclfric^t .<wf b?e 
SToitut: fommm, brefelbe ni#C -.'atttfrUm «n* 
not - Wmm,' hei &%mmmm*n t m$ 
ffe ftud^mt&t-Vfrfcodftra Ubm — 2f$, © e «j 
Olfvafct'lKL- @fe <6wi; »4 m mm - — 
7fU.ni9t: ©w tttbamnttej. a*ftomgMif#e 
Baub^pparot — gqm gfaftfr. mfrmmffy •1'* ' ■ :M lit $:■?. ■: 
g-;w.", g^T^^r*r->r^ tVftf'M-JT.- 
.Ki'jftti'*kff»'^AMb«4t\£AU», mr*T»n-iffWT 110 
tftoiibtlia*- Stolen ©fe tinm-M$tt& 

3Honio. '."SWifr ctnen &t$trSem : i- : 3;$ 
tin feftfl fo fogjltftf) — 3ljr bftiwt mid; £ 

£Rita8'etfft+< SBarum lepn rote? 

^Clongo* £)a$ iwtftet-^fjf fefD|t- am fa* 
jien wiffm. — g?im? 3>fraef,. too fommfl 5Dii 
$et? - * . 

SUM IHtSmam tm&^fcnb! Wm 
SM&i — Mit armet 5Ka6&i f T— ■ : 

Rf vftSc lEa* ■ '1st to fyiu eftftaisfenl) 
Sunflfrnum wtflfml iwtfl (ft ffjm?. 

STvatH ©ftwmiti«n -|wlwi ffe i$it ttn& 
gtfufyet ixt &!* Smqtiffftion. 

SEoff Sella. 2Ba$ (aC»M IfllB &(*&ro* 
<$«t? • ■ . V 

tflonjO. ®l$wfa9 ncfremantifdje 5SBc= 
fm! Sftr-'ttfft- ja- bie $acfefe «ft?fa bUUm 
$au[e afrgefegtr -— ' - ,;. '■■*■■ -. •; '..'. 

©ignora #cflfajlcca. SBer Foniflfe'tatn 
wiffen, wa* in torn gtocfttm flfcffr? 2te tuff 
"jw- f Hi 

J tndjf* einraffm. 

|$H Ummtn. - ? 

©t«« »«* .W nqit m «# m in m 

Snonjo* J)o« toftb af^f fejfm. 
3 f rati Soffrtttuntor ©o &»Ft U W$ 
.% :mt hmm. '* p» j,, route m P ^ m u 
^mtntt, m ta.itttfafd&m-Stoigfr. Satqji ^ 

Wit Me Sun^m flW b& #*** $ m 
- m 8«3«n ©oit, 8 ©rt^ g(J m d)) B :-•■:' . ' :-ii-. ■>. ^aegeai^saBsteat-: ■ 
t V' k1&.<&d.4L.'.M£^ - 112 

ffimtzB (Btxtyt &btt tie SRifttijTcttfctt •«&* 

$en* 

■ -Zloifio. miMfyt $iffE feet ffifl&tf fi$ 

bat$ feine &un|f ous bet @djlmgfc 

SCJongo. ©ft* ffi wty mogtfcfr fta «?- 
tim fDMffcc. SBo footmen -a&et foitfje Wiiu 
wifffnbe $i.n, wis j. 23* ttr fltttgen, gutm 
50fr$bc&«i ^ f«> bic gauj £*tEnfrrfc&t uoc un$ 
fi^cn? 

SRhaBerU* SBte Unmn ©fe tori BSec* 
fntccrcfjtfeyn fpredjen? SBtc ttifffli gat nia)f, 

tflonjo, ED.iji fi$ ©oft erBatttte! ©tyb 
fa wd)t $er£tiirrf<&t, uoc bee SfttqiufffiW, benn 
baS iv Ell fie Ij alien. 3)fe £M«nee be*- Snqaif?* 
iron g«ffm gfebft fo (j^rgTjqfi jit, junta! toenn 
fie ^rauenjimmee ju wfaffm fyato&h 

Sfcacf, S*i iugmfen tinmen fie M* 
3* (m-Sipar, ©oft f*v" Sflnf ! frfn 2Bej&06ilb, 
cBer ben nod) fcaben ffe mid) eimtiat tfictyiig 3c? 
jjatft, BAte 5M&i @fcajft« Shinto ni$$ fie* 113 

ttwfett, iocr h)eI0 , two Ecg fegf |Mf* ®amat8 
umv aUt fieri id? bh §cftu SDZmtfrcrfn nod) ant 
SfttytmtJtfe. Sfefct abet? — ©ott ti?tip r trie e£ 
ffirm tfammerfrauen ge&en »frbl 

# I on go. &fe ittcfecfupe 9Rart*tfa ttirb 
ftdj) ftfton frammen! 

3Rf rafted a. Hn& barker f {until @ie 
fid) freuen? — £)! man foftte mit S^neji &nt 
ftfn f«ttnbf$aftU$e§ SBocf met)c foremen! 

3frae(» ©ott feeroa^ire! gfji Offigfaf 
Commt m T 3 <&au&. 

SRofi&etla. 3efa$ SKflcial — SBas fft 
S>r)nen ficfMtg, $e« £>ffi$i«l? 

£Dfff3iar* SinS Iff bnS? 6ie afttmt fa. 
SBfo fd) benn fo futcbffta.r. — ©f, til roec 
«in antes (Seroiffcn ^at, ben fe&r frm £}fftjiaf 
ftl 2Scrfea<nijeit 7- $«rc {GI?K$tfe I bet' £erc 
SERmifter bat ettvaS mit ^y^nett f|>£«c^cn tv often; 
eS fann after je&c mc&t fetjn. ©ie tVKben e£ 
uon bent $*vm GrintinAlrtt&tec f^tiftlW) er^«I» 
ten* — 25 ie fSipwrEfen flb« l)iec, towbm 
v^rtSw^ : Vi¥ffiii>;Tflfi'-Tii an ■ BMB 
4 114 

etfuc&f, nu'tflfit Mr ©fridjt git *tj"djtfn«?5 fc«$* 
$ei$eit Me Sfrgnora gtflfafl*w* — ©oit fry 

Ssntem « forcing, fd>rfe Me €%n0ra: 
»t§oU " tar 33ofe ten 9fab6t, mft fefaero ne* 
fromatittn Jframe!* — £)i t gftabtfjm gfa<j*n, 
tie #Anbe rtngenb unb nwnenb, umfjer* tfton* 
5& tiftfym.fie faf ten Jtepfm, fc&tae «nt» 
fpw$ igain -SM efet. Sfracf ging fort un& 
ItiotyQ nMttti «x wUt feine ffcaut' crfljfcn, 
tie cine gute SreunMu b« SRinifletfo gcUKfti? 
f^ mi tftUetyt au# 3$eft en ben nfEromnn* 
t\\$ttt&p&$m ginommm fahe* 2(6f<Mrf> ne&* 
tnenb, ftufpte « Me fTOtfcm in Me Sfatfttt 
imb Vfoiffo tijf & affefn fcei tynm* ©a fit 
fleer gang <m|J« ffc& wren-, ro« nid&t* mfc 
fjnett ju retail. — ' ©fe ©fgnora erf$5pfte ffn> 
in SJemfinfaungett tag'Suberi unb feufofe ft 
$eq$afr aU mos% - tftotjfo It«| f«n 3?cf 
vorfft&ren, ]>6tc ff$ auf, tmb aertfep 9>arrttfc 
©i<& lit flerffouen, ri« « ait feincr ©£&tve|f« 115 

flcufc SSufjetto, twb lam erg fok n<t# gfottnt* 
jio <iuf feijunt @<$[offe <m* €$ tviir&e i$m 
Semctfjef, efn @cf;nwrjttianiel fep jfoei Sftal ba* 
Dwefe'n tinb Ijabe na# i&ro gefcagt,- Jtaum (raft, fcer Sag mi"/ alt tfrofjlo (t# 
<mfma$fe r -tie p fe&en, twft&e nic^t gef^en 51* 
'|flfim # ifjm cine ©roigfeir j« -|tyn bjtaftej trie 
IftS fit foitfjm PUm (iffm ^re&^abem - gc^t* 
— SBle gewofcnlid) fanb ec fte fro ©artem — 
2ff6 fte i^n erBtftfte, eifte (I« fo^Ceidj $ue Cster* 
tttit&fii; unt> ftffntte Mefet&e. 

<lr &Aite tyc i>fet flit etjdtyen* fcocfc m* 
ft&n>enberr[ty mil feinen gfebfcofungcn! fom ec 
ftium bflju. @nMi$ a&er $&ertf*jlen ff$ $3efbe 
bat- ZutbxMm tar fnnigflen B«Srr(f^e«c, «[* 
Smnorct unoetmut&cE sufammenfu^c unb ntit 
bem 3fuSrufei >2>ft STanfc! Me S£a»tel< jTd) 
feinen 3fffl»n fntrif. ©c ti)&t thm baS, "ftanb 
tnit fy* fluf tinb flfng bet $<mtt mtmm* 
m&mm 116 

SDiiffe bfoT)** ttitt bem ^:tifl« r tn^ern 2ffofffo 
mif- fie gtt eilfe, if; re «j>anb ergriff «nb au^- 
tiff: 

»3C$teini gufe ©eef* (afa icf> gtfunbm. 
SBttben @fe mehie gcttebfe, gate SKut(«f!« 

3)te £anf«, SRefn #m 2Rii«$e(e! 3$ 
tyntU nitftt geslflu^t — 

% to i f I o* fQetQibm &h be* fi UU , tie 
fo tints er^offi fidj gffunbrn typ.t — 

Sga-ntr* Sianotft! i<fy fodtte nfe glgtaufr, 
fca[i 2)« fo Ijintet bem 9?&<?«n £)«ttei SSatifr, 
tie ats SBiittet — 

£> tan* Eft* 3f$, gttlt SSiutfct! t>et$«i&m 
<3?c — 

Sattt^ tint ©fe, imfa •gtor! -€fe 
ffitb — 

3f to i fl o, 3$ 6bi fcr t SJtordjefe gfomifno, 
fcfa f«i, futlje eine@flttin unb -faff* ffc flffim* 
!bert 5« fjft&m. SSetbe fyfifan hhc cmanki ge* 
funben. £)fe (SMcEiftfjeu bittm urn 5&«n ©e* 
fiffl! 
117 

Santa ttnb >£k gfauoen, ba$ oM fo 
riifd) g^en fonntc, tvie ®E? fl$ einbitben?; 
#a&en 6ie feme (£ltetn? 

STUIfta 9tfetae gulf SBttt fa Tefct ni$* 
ttteijr. 33te SBafec Iff gut, cc tttirb getoi£ 
nwfne SBtagt (illigen. 

Sante. So UU 3(jc State? 
.-. 2CU£ft*> $m fft « to SRflttatrcr* 
tttn — 

$ante» @«fn State? 

?(r*ifio, SAvji Sawefe* 

3 ante. gfa|i — 

3ioifta, gurfl Sffeptbto g«nefe. 

SEttute* ©erctftte Oott! Unb biefe §f« 
$afan <Ste p 3&rec ©ft Ufa gero&tft? 

3C(offio# ©tcffi wife roetbenie sine 3(tt* 
bete footyen. 

: JDtanora* (fwig fcfo i«S tie @cfii|g« 
«nb tvetfee nle fete ©ftttlit eine$ tfn&ew t»r«- 
b?n — ■ 
SBJtelttMBttfc 
,:,?,•-» vf» --—.•. -:--.- 113 .. 

ftrttt, ©fef*f OTdttri gottfir &cit:ff^ 
fftnnfr £>u nie rt>fct»cti^ 

Sflofffo* 2Bec npflt e§ -pnHectt? SB«r 
fomi e3? 

fcaatf, ©o«, tie fil«$e, affe mmfflU 

fy ©ffj?$e. 

tffoffto* SBfe* — 2E?e foniwtt ft* baft? 

Sprite, Bfanora — iff 3fr* CfttyKfEit 

Sffoffio, ©aedjffr (SioirL 

2) fan or a* tfrdffo meiti SSruber? — 
Gtt%c 4>rmmeU 3$, fefoe ©c^ffa? 

a ante. Die Zodtftt beu 5Knt$efrt dfnr* 
Staiara unb beS gftrffrn tffcflftnbra frtrmfe. 
— Sn meiite 2frme reate fle ifce ftodjttt u«b 
fagfe: g»unbfn! toptbe 23u $re a:c#ter„ -*r 
©ft lea* eairrct* ret)ir frnnf unb gtou&te ftdj 
f jjrtm €nb* tta|e. 9fcic&&et errangfe fie tyni 
®tfunWt trfebK ttub i|i uerfcfjiwinbcm flflan 
toiif nifit, wl)in fie jefontmen ffi; — CM 
Surf*,' Stiit atofer, ' teo&At&ttf ba« ifcfjli 
©iittfdjwigen 6&?c igrtit TCufcnc^aCfr. TO C)fl ?\* m 11& 

Stfattet §aU tcf> JDtanoren ergogJit ittib t&te 
202 utter (jae fie ffa baft tffojto beftinmit, — 

run J bejlimnir. tvotben / unb St) re C^twjfrt 
far:n nirfit 3()re ©aUm luct&iu* 

Sti bfafcr @rftinuig fanE .Sfanocft lit 
£>$ti ma t$t. 2ffoifio ftng tie 6urtenbe mit uf* 
fsnen tfrmeit auf, auSrofenb: 
«= »£>iant>ra, mem Men !« 

©er>c atigegrfffen, mu^fe bfe SSTdnfc fTc& 
nfeberfe^en, fabem Sffoijto fortfutjB unb nric rob 
frnbtft 3f«gen aufttef: 

ȣ)ie SSefttfft!* 

% a rite, £>ie fatten ©te" $a$cn* — S*# 
betubfam €Sfe fi# &er meimm 6tfjrou* «uf 
bfefeS tfcuciftp, bfe ©effali be* (Sclfifw*, <in=- 
f«t# ©elfema^eitf, am $reuje. : j 

2(f oifio* S)rdnorai — $e&re sitrM, ge* 
liebfe <S$ti>efJerf«Ie! in £>efoc fd&onr, itbifd?e 
$ulle. fflit treuer. 2fe6e unrb eroifl ®lc erge* 
bm fttfttn Dfin Scuba:, bee ben (efcten 2fa* JJfefiWfrVrv 
'Kr-t>*fc;j--_-i.*_ ~ 
g&ww- 120 

gMStfcf f«fn?a Stajipn* gem In Allien tftmm 
gefuntm $to. 3)a8 ^>ac ni#t ftp fotten.— 
3f6fc win flub unfece (SfftyNiffofjeqeti, bf« 
feiwc SSat^e triebe? tmnim folk — Etfj, ifdte 
Rants I @o seen i# g$q«t tM giaufce, abet: 
*-*■ Ut SUftueife uon biefet fo sc&iefetifty &e* 
ftfmmtot Sfonnung ertttft i$ mtr* 3 

ttfattffc tf$J tffoifio, £>a mtbtSra* 
far? 9ft$t mefit (BtUtbtn me&r? SEBfe fdjnetf 
faro bfcfe €5tunb« tev SSttimuitg, ufo nwtx* 
tnttffcef. — '0hm tBcrbe i$ gem fine Sfomte* 

&6* rcof>f, grtiete ©rubect — SB^n 
ttfr «ij0 wieoir r^etti ff^ji £>u mic& fan &er* 
%ii ©wiwinte, tmb fo — ^ffe ici) &mfa[r 
au<& &fa)-$u f«$«ni b'tnn Jtrintt a,fome f# 
3)i$ «S ©ft* ton — .0)eb»ife meine*, . toofifa, 
£u auc$ aef)jfi SEBa £>u aud> &ifl unb fepn 
tthf. ©tet* ifl £)eme £>ianor« fat ©fv— 
3f&« 2f6fdjW> ne(mc i$ M" ©k* roft biefrm 
meimm U§tm ^iiff^ Me n>p^(i £)« gfoji* 
gee ttwfe &er3c»>, uht iw$U — gtfmm, 121 

ffo|f«rtfcK-@M&ttto*i< ««'4 ©<<« £>pf«v<Mfi 
3# fortune* — Bum (egten SRale, 3ffoifto, If Be 
too$N — . SBirtret fcfctt j»(r un$ aeroifi^aOec 
fllS Steembe nic§fs nfe^t al$ SSraut itt&SBrfai* 
tigam. ; ., v . 

2f toiff o* ©J ftj pin t>ttni<frfef* ~ £>« 
Sffjjl? -*', Stout einntaf no$ .-fit nwtne tfrroe! 
^- Mmm tftos, alfes.mft BiV ms &k 
ggpttftt wae. m$ feibjl^ani, toie id& 6m, 
wit ink frtbjl, — £> S&utte! bajj <3fc e$ bo* 
»ie i»8«1mw erfefcm, poei Sfebcnbc fo «ng[6(f!i(t> 
p fejen, af$ un$» ■•;■"■>.' ->\ *Btlmt&, f^netl* wie em Gtoummttttj 
flog, cr auf fefo ©ajTojj jn, fd&Iog ftdj botf 
im inu), wotfte fcinen S)?mf(tjm fpreajeit obct 
Men* ,©o fetjlofffn i&m m qutob« ^in* 
fantfeic fe$« Sa^e, Tim fteomben Mm « ; H»ra**r« mmm 
122 

tec i{)tt au r frre$cn wtfangfr. BftfeC Sage tuf4 
tot (Stnfobnng tftt et.natb tyitmti, 

£kt grjbffdjof na&rn ifjtt fe^t (t«6e«f$ <iuf, 
itnb gab i&m rinen SSrief uoit frin« Bdjmptt 
tinb eiticn ton bet Sfrau von 23fnuo, bee SSante 
£>kmm$, M iwle&em bfe IDofunuitfe unb 
33en>eh> fogen, bdfj ba$ gtdttfcfai- fifhe ©fief* 
f*»eif«-f^'.f— ©cufoenb fattete tfloifto bi* 
£>ofumciifr aufflttimiw, lletfte fte itetyt ; torn 
IBciffe itt fttfr, unb ilef nutf: .*3«* :'rt if£ 

r« -a •: -— ■ -: ': ..-* ,/ =.- ". 

»Unfr fi(t fcfemtfrstf cf> , (1*6*1; 6ofcn! file 
Stf$ unb 2Mne @$Nejier?« fe&t* &« (grjbi* 
fdjof ^injtt. *2frr atfen betfi i|i tyre Sttutfcc 
sons a (rein ®$uto» — ©eftymcidjeft ^otte fteft 
l(r jfofyr* 0ws, bfe ©eroa&tin beg g«r|tot ftar* 
,twfe §u ftwibflii £>«,ba$ nt$t gefaafc, «nt* 
fcntte fie IJw Softer tton fid>, unb afargab 
fte tycec greunbfo, mrinee €><^'tvefl«r« jue <Sc* 
$ie&ung, @i$-ft(6jt uetbannte pt 'piffftg-'v* 
ttfi$[ftt (togec SSuft in tin ftf«|lcr, wit »if* 123 

fett »i<$f tmb.tSnntn nt$t erfaftrti?, iVtoefofjeS;- 
v}emntf|[1c^ afcee in efas b« ftotigttt IB%ttbm- 
im flftdjenflaate. — 92un fafanfe efamftt/mefir 
©ojn itnb $«rff$t, -rtw'rd) cut UnaJficE, tvefd) 
3&fv5tt$eit i^atte gefcfjefjm finnen, (dftt-M 
#immeie $anb «i#t ben <SdjM« foeggejcgen:: 
ton @urec -tiRnnfitofctt, *ioa> afe ** 'BtfNtat** 
llmoflfcnb Ctffttf % aeffinblgr, getebt fn {$»<& 
fetffi SSrutfc^anbe. — £>! bav meine Bttngt bfe^ *, 
SSott jii^t (ftfe augforedfjen mafien! — - 3fo£? 
fiwajeh f|t *"«# i : $fat®m : ft9 tfia&i-itffflfr 
SfeB »[t bfe ^wtfenefunbe nftgjt '^ 2Beff 
bocfc ab« aiidj berafeidjen ttmw'ffenfaif, mm 
fia$ nta;t (art/ bennodj trier bo^ 1 511 (effrafm 
iff, |irtt Birtnom ^ *ntf(brofTeji r «fn« fd&fa 
scrod&[t«t ©upe imlttoilee'jwj' jw ttnr«to«rfe^ 
irnb was 5>ic^ brtdft, Weill 6o(ttl 2Jic fi r&C 
bre ^irt^e ©rfajj, ««$ einct jtudiiUji^cn 5}if e 
gtimfc&aft m$ S^cftpant in 6ici((cn, ^m n>un# 
bec^nttgm SRtnia ben alfct&eftfflfJm Wlutttt 
©6««. — SESJanbrw }fo, uitb-(<be friwim tiub 1-'^ 


ViFi.-TtT-WM-n ■ I. 

ggf fcffiW K yiv ,, feufdj aB Wgc^ fo:-36ftlb £>tt 'faimfr tmbbfe 
€ta$tn'.$efnrd fcbifcfytfti $*Gm6 in &tbnmtg 
Se&radtf Ijafl* — ffiottefi ©egen twaltc. fi&rr 
■©fir «nb ufoefdjutte £i$ . reidjttcfj nift atfen 
©tou&ensautmv ttnb ..-2Bo()ttJflt*& .<3fott fep 

S5o» fc«n ^rj6tfd)of gin$ Ittolfio pt-tym 
Qtfvaltictltfyttt, tyn $u ftagm: »«*■ rihgi&fs, 
f*n fet>, v &fl6 b« mfyaftitte tfym&ligt QjhfNtfot*.; 
tnini|iet t&m fca&s fagw tvoflfen ? *£)« CErfmteflk 
ti&tw: $dftg : c!n fltt f&n Qtt\tf}ttU$ IBtiUt ^tttytt 
feat' fid) after bis Crinf?#t b<i» on au£y iwnn.ct: 
eg ifldcfm &afce. 3Cfoffto fo$,, gcfgcftftm t?.onr 
he* gftfniffcd £rinb; .. ,/ . t • 

jDfe , ■ o^tte bafr f elbffc 3(jt ^«t fBates 
... twif, foo&fa, oerfdjtoimfceRe SKat^efe ©am 

Stonara, climate son i^m # wad) km 5Tot>c 
- 3ft«P Sfau buffer, geltebf, &at erne SEod)- 

itt bee (£rjfe&un<j 3&«t Saute, bee ^fcj* 
-••J not a bi S9fmt0f wfatgefom /€)?c.(tttauf bem . 125 

fturte, imtoeit S&rfltt ©d&roffe fformttto, 
v '-««!) |fiff ©frinora. .&t%tn <Sic bcttwji3f(}» 

«» $erm Stow Jti .tontrup. 
. • ■ '" ' ; <5$auffri&0*« 

■ ©leftf SBJffrt fifcrm$te Sfioiffo- txi;^ 
mtnalticjjfer, bet e$ bwdb£a8 r unb c§ ti;m ganj 
jjTfictygftftia gurfitffia&, ffibfm *r fctog ou^c^f; 
»®onbcr&ac!«. .'.-.;.; :... . 

LL W.«ifio,foftttfe ffjm nJc&t wr&arten, was g«* 
•ifyQen roar. — .©««$ tjemutnberf $5rte ec fcfe 
©refund an, fagt«; aSanfen €ie ®ott, &a& 
d fo .geftaimth ifo ttfeffi funic unbtt^fe 
tfjro gIlk9Jic$# ?Pt(gKimf<&aft, 

tqtyUe l&m, tuns l^m Sennet [pi; iinb fc&rwb 
einm lan&mldtUf an fritmi -Stater, fo<$te bfe 
notfjfgai fdtltgt efn, imb imftete f&m, bap ec 
fi# jtufiffe, feme 9%rhnfdjaft att^uCreteiu 

©ami ajng ec p« f£ra« oott SJimto tmb 
ftyiitfe iftp feineti €itff$ftip mit. .2><anomi 
fomtte ec nfajt fprctyn, ©» §atfe |$u Staffe 5- ■. 
I. ■,, 

re? llfiiirinfiiT' 
WJwl*}*. 


^ ;<*,., *a?v-r-^>--> i\ m 12G 

-fitt Sttiftt #on angel Kfett, fi«M$m abfir.tw* 
jtdfcm, ffe wetbe i£m nrtd) SSenebfg f^raifiur, 
aBeS tea* ft*, tym 'tiocfr ju fagot $abe. 

-3C(btffo fcadjte nim fritie _ ©a$m tu £>eb* 
jitmg *inb uetfudjte narfj uub tiaaj, ft$, fa gut 
«d ifmi moalidj war, #1 farufttgen. \3nbeflm 
abet grog et no* cm ma I na* $arma, nro 
2C(cnso i&n mit su fcincc 35vaut xiafyti, 1 image 
iljtt mit gcofet &fjeirna$tne tmpfittg un & *N 
#fj<5&ltt ( Re fty in ■*&«* 2So§mmg, au* b« 
ne¥»matttif(C)ra 2fffairm b*t f^it /SRiijijfw&i 
Kjeam, writfrt toorbfn, «nb ftU0(ti$ Diel wit 
lElea^at fprfttft* ' . : i 

$ ( o i f i o, ttn& bfcfee efjwnfcjle {Ratft ? 

©cdfiit* Sjl rot* alto nut ecbenfifdjen 
@${au§eif titttfyacfemmcii, ftmtuo&l audj eta 
tufromantifc&tt @eu>aicftveid^ # tote man fagf, 
tyn getettct i$fil(« folf* 

tflotfio. SBfe ft? 

(5$ c A f i n. 2>fit D6«t= Sfnquf jftot toiH nid&tt 
caticn tviffm tint 'gtftf$fit» ifnfgt abet fa<jett, 127 

efo f#cfmma., am |e&it f l£4«en $«gt, $a*« 
6*» StiquifiCov fo bcgarit gcmac&t, ba£ g( fas 
jac fosiet* enflaffai twgberi f«J. Sftlr* 9)a$-- 
qumo fytt, tt tpurbe jagen — lat&f, mefa S8ta> 
tignm—: baS 3ubent(jum fcabe bag G&riffpntyutti 
fa ben $utdMfa<? gipHEt — @o tfei iff ge* 
tuig, fiber dile <ScR>at(mtgeii .twttberba? fmb 
bfe »5rfcbeimms«v wrl$e @fea$ac bur* fefoe 
tfunfi p befoirfen mfc — 3d) fcftfi ^ &e 
&tog« von i^m Me&m, bfe mi* mft ffutyt 
tmb Satftfyn «fto jmbert. 

2f loiffo* linb attfg ba$ ffa ©eft? 
© r r f i n, SSfrnfflffrnS B^^t« afre$ @e(b 
fin, ttemt er <m* jfltatlty Mtftttfei ™ 
3*6* abet bttjfc i* fmmer, ec »ir& cm men 13 
tKttianitf teerben. fo fjat e$ gat au loir m , 
«Wm. Bo* IfatPfit SitotiMc M.«rnK|. 
2)ie IDhbl^ — unfcc «nS, — (iebfft f^ e 
©fifcuilreic&e tuft ©auffffifftt. ©«g tuitb ouc$ 
wobf bft Olema^fn'bed ^mijl«8 rfliw. <s c 
abet farin nid&t getfttet nwbett.. ©efn* ©¥• , ;; '•■• '■ f&tf^iiiiWn' 1 . 
ri , ,»e , J>*ei»tij«.«.*^w3 ■Bl ^?J^lflSJj|t3WMa»^*»»« 123 

twtJnmft l«iwn SBcttfjetbtee* ffnbftt* • 6efa 
S^n#«sSf8potiSma§ fat bra 4>*W>3 P> ;<fr 
frobarMoji gefWuybag <fiintn6gll<&-ttiiV.H>ro 

iDOibtR, baf e8 ni^t u&ectk&t twrbtft fantn 
gtytte&ftfatioii unb -JHiig$tit fat ec fi# unb 
% frai jDafqn- fo- gini'.Wflf bafyfagege&ra, b«f 
«JcT)tt i&n rrffen fann. giibem fcftf «t noa) 
ganf' ui»wf$<Emf bent ^erjoj) Me ftine-9tac$' 
6am auf bra $at$ a,«tje|t, wf?c WM>« b »* 
SKeputifS SSfnebfg am '(auttfitn. -g«tootbm iji. 
Unb ttcfe fjl befatint. <In ©djlau&cii unb an 
gtfitgftlt belt gcfl^clten Umn s" fibettr*|f*nr # 
t>ajtt mat @aiiffribt ju '*M franjffifdbtt'.^oiff, 
b« noa> ba^u majt elnmaf b«tt -2Ra$iawft 

. 2ft 01 \i o* Sftrai i3afet , tminte aua) ,, ei 
f«P nidjt pi aftm. : . ! 

©ctSfim ©dwfrtfc&t' * •' " ■ 

3fru$ ifoec $aufe ftiUiB ftty fcfe <?fdffa an , . .129 

tk'pnjtn tf)tilne§mnh an feme @ c fa, r c a,te 
fj>te aftombe £anb auf tie r«fnid«# "*If«Fie fc)nt 
mit fitffnvoJbn 3fu<jra ati, unb %attn rait 
gitfoiibt? Btimme: : 

»S8tet(*rf*i 3(«frf#9 unb auf ' ifcej $a< 
tm ©b r ' tuenn ©fe 0fanorm fiSfeen, n>enn 
®fe jdttikft' jTe umfajianflptt, ptmi ©fe uott 
*(>r flrfugt tourbcii' — Mxe, aua} nft&t bfe 
lelfepe tfftnuita. ton StottfrtiiRbftafit &%am* 

*£rfn «ntfFIdr6aw« (5nt3egenprdaBen, — 
6in« f^auernbe &etocJjuirg — hin 3i«ern? 
&in infifoffar%*« g rfc&utfem ? — feJn« line** 
ffcit&ate tfurgfUutifcit?* 

»9tta><$ tjpn bftn aITm.« 

*2fUtf, n>re 6ei fan* fa na&e 5&*n>an&* 

ptflfog, \vk Ui than $tmtea. — 2Bfc 
lafeit 6«be «ia)t$ Um mpftmbra unb fleafc 

*WPtiV .... ii - ". r 

»" «-i IfiiHiiriTgT-l-^ -ni^ifca 
B^SJ®5gJSiTn?A'PW'* l, T*^ « m 130 

*£ 3'(]e Gnfuiffrn ! SOaS man nittyt weifr 
gi&t fluc^ ffftt Stafutfgefl,* . 

»©« Slfltut gab web« 3f&nun<j nctf; S5oc* 
tttt |«f*« 

*S5rat»ol Staff was e5, was idj wlffen 
wotfte, — itommt row, ttjt 3>faffen! mif be* 
iitnern @trmatt, mit angs:Bot*tism £?njtfnf t* — ■ SBlrc <S nitfjf 3ffonj0*3 SJraut gfWefeft 
5Sb^6k unb @f£anbtti<f«. ^atfeit atefleti&t notfc 
mdjt aiifgejprt. 2)a abet tec Stfdjtoafev bee 
SSraut fam, empfa&t fia) tffoifw % feietlia) 
unb 9*113, wo « Sftonjo anjutteffen &efffe, $u 
ben Sfteftarfc&mfettnnen. , 

Sfflt f*&E gut« $toune lift %ki$o na# 
gfoimmo , legte iltfti 5£age barauf bfe $>%** 
fittte an unb wanberte fort, &te juitf) SJcncbig, 
Wo wir ifjn gefunben $a&en, 

SSie wifien nun, wee b« ^ftgti! war, 131 

m& m tttjfat be* IBSftft mm b«utf$en 
-gcmft ft . angelegtntlftb ff(& GefheBfe, — 
■fct Wiffm ferner , bap bee ©caf ©OMbMto 
mit i&m na# &em SKacfuSplaB* j« ajng, ais 
ft bm ©onbetfec fbrtgtffticft &tt(tf . unb bap 
fofbe in fin tkftS &t$t&& wrffetft w«cen. 
Mt mtltn iotin, wtfbon. fte fprad&en* ' 

ZtfittiQ. £u Kfi wo$l flanj wcwun&ecf, 
mfa> #er |u fV$en? ^prei — the ©efdjfc&fc 
tnrt Kicinec ©raut &at efn ftntto* &ibe ge* 
twmroen. 2Slt oaten -B«{bc rfnanbet bfe @p 
lrttwnijj§u t&Utt; was wfr wolften. ^o fagfc n 
wic-imff, gemefof<&flfitit<&, ben #anbel auf, 
jDflBcf frt&en wie, gteu&e to?, nfdfrrff uerforens 
ate *<&, einfge taufenb £>ufafen m^*, aid fty 
$n&e. £>a$ i(t feta Unotfial — SttefoSBato 
abee war mlt metnem SSene^men nifftt jitfrfc 
bm. SKta^ fel6fi in erreunfcbf* XUtitfeit jit 
Nfl>i braa>te *t mfd> in ©efanbtfcfeaft^ef^a^ei 
we^u f(| atia) flac n!c&t tauge. ^n f&^en 3fn* 
88ifg«m)e ittti mu|i 1% iw na$ ^eapel rclfen, ■ ,■ 

I F'-i' : ■■:- 
Sf fr -: ^■^«rm^-^ S J ^"V-- > -r-^'S , -^^-'*'fV^irtitw3M«li>i — ■" ■^'■■'a *i mm B rn ti nM! mai iniiiRR# 132 

Wftftfem nmben. — 3d) 6fn ittfrgaigt, bie 
Sftabcfren in Stcaptl werbe ief> taffee fcnnm 
r«nen, a($ bfe <$rfycitimif]e t?r ©iptcmflttSet 
©yenfgfti* 9)?«fttftnjfgen mag in 9?enpel $«f* 
f#«t, tott toiU. Si? 3ftifocf?*tt nnb 92eJ6ec 
tuetben bocf; ffc£3 tf.ajfr?n> in Dttoptf fo gut, 
al$, in Qtfabtft, ober in 5parma, fflttn Bum 
tarn au$ SfoUGtm na$ farina j gab fi* twf 
SKftlW, ink &«i Jfopf juntbt gu {*$«!, ci$f«fe 
abet m'djtS «u* rntb gab mie bi'?f*n 85wf an 
©i$ tnft. €rr ill uon ©etnem Sfqfer — 
fyat and) eftien fffjc en&fccufrfgeu €>treid) ge* 
tnadtf. ©onft |tef ©n feme ftrtfefyaft itift 
©finer <2cnw>*.fac anfpfnnen frSnnen, — (fin 
futftlcr ^tintft! ©p^en einc ^ajnjejret foiihte 
fen gar iridjt •oetiteU iktM) fijjm — ffiSte 
rclrb e3 bain nun init ©tinre ^ifgafdjaft ttjctr^ 
ben? s 
r % lo if 10. 33 is «od) Snip an F jpfjt fie* 
3Uon$o t Sty iviJKf($t ©ebulb nnb ge* 133 

fittifr gfiff* — $ote! iwtin bo^ ©an Snfrf, 
b« tfarbinaf, uon 9fcm au$ r ©einet €»#»«** 
fkc chu'ge #eHfa>it$i»otfo an* #et$ ftflW 
fonnfe, bamrt fie ft* ni*S gat 5« fetfft»d 8«* 
frltt, au$ fd)iMi**rt(dj« Sinfftlt utib ©otttSrr* 
{lehm^tlt SBenn ©u witbtrftmmft,- toicfl 
©u fie ¥aum,Eennettp benn fte fotf otbentlt* 
tafenb i«ai» it* felbjc genwbtn ffpn. — * S4m» 
leg *m# in etn Stttintyatrt gtfy* w* rcenigilenS 
cm Sutjeft &Wi em em rjii&f^efi SO^bujcn sj*. 
— Uebtebenft aftS, was ©u mic 3" faS m 
$aflj benn moreen fcfit ?«(* i# writer* 

ttioifio. S* »«0 niajt, tva* ait* rate 
Wttbert tvEcb* 
T 


ferunrytei^toi i ^MMIB i IHBLU - ■' .'r.V.SJ] ■-. v^"-, r -r •-■ ©eftfler 'Xbf$Bft6 No fies en la color 
Qiie pus to se passa! Calderon* SUm f&Qt&Un Sag # m 3ffoiffo ftttntt teaif, 
ftoljm es &r* SBsfeffe »o« (1$, bte ec er^a(t#n 

2)« SSrwf f?tncS 3&tf«3 tvac in fldjrtawi! 
SScv(egen|^fC g*f#cfe&«n. £c ttagte fiber ben 
fforitn, $attn<Scf(gett ©inn bet SQfrm&efe dtera 
Sfenara, bie ©troAftt^cfaftit utib $attjimii&* 
feit brrfelbeti w«b stfgfa j1$ fe&t erf#tt<fctt 
I'lfiec fWnm ge&rt&fm SfatlWrfiSumfafc SRecfjt 
fjcrjtidj fpratf; ec ffcfr au? «bet baS fttiif t §0tot» 
*eic wtdjtete SDtonuimnt, unb fast?: it Midge i 135 ' 

ifyctn gufmtityfcm' €mn tu>$ je&t tint raetbt 
fdtt «n>b frbauent. .Bttfll*ic& feflfe « IJm"ttf 
jpafcnt af« £)&etfter bee datwltaie ttf* - / 

tft* 2f(of|»c» ben 25tref, MIH ifjli flitf3U&*&itt, ' 
ttfebec gufammeri faUftt , ' fruftte «: »£) 3Di<i* 
ncral* &ahn'tttatfcfr ti'Vjxtn 33tfef,,*m ttw 
Otomfro ge&tac&t f)Aff*i tet autty ooh i^m 5fnt- 
toort twtaitgft* 6eofjehb uJiMangfflm trifr^fe 

&£fcbcc Qfloifte! 

aSalb ttrfbe, h&ts fi&ee mtd? -geroomuit 

(afcm, Sid)-'S5i:u&« ;,u tumult r ' .obgui'A 

tnetne aitfturegte 3%infafte imtttfr bet SBcitttt* 

wing tiocft entg*3?ttffc&t* £>ie 3cit tuitb, 

$otfri#f autty bitfe mic Don bem Jglmmti 

g*|$f4g*ne SBtmbt enbtfrfy $«!uit, fo ft>fe 

> bEe ®alb«n bte Stanton, mtye fd[i wile mff 

Hi SBufigflfjtf fc&fage, geiun iwttuit.'' &an$ 

\tonw(tyfg juftfeben 6m icfy mft bet auftrfta* 

fm SSuff; tpfen>oT)t e3 nEdfjt (fitte fo fmt 

f Jmun, wemt *& nic&t Itftte iu tttifsrec *J)vu> •% ■.■niiiii' ir-j- i-i ii i 
i*TYJ-P<S*irr'. a marajraaras^voi^ret^^^p ^fr^ m 


136 

funfl fa mbm fatten. S&bmfe, ba& aUH 

«m« fAMn, i'Mtnf«mi-|BefhB tfrf^ai 
, iff. i fringe Seine a5uGpflaerfai)rt mtt 

Mem, s<J|r(i$tiit.!!Rutye — c ' 
#I« tt«f Mcifio ten SJrief a«6 bee %mh t 
mmfatoi »5»oun«iflp[^»fl|, bifrirt ven b« 
t)orijffflgrm $tMgt^*»Uing ein$ SSeicfctDa* 
**rs! Styranm'fften fomim fie roo&l, bfefe "See* 
fetn»«ifdfrnitt«iral fid& an UttJ&mmm btutm* 
bet ©ff^^f f &p 3fnber« fofieu, abn nw m\fyk 
tturbrgrn, — 3faj mag ntgtt ivtfci; (ejtn! unb 
Wtb rt and) felbfi 2)(anora>* 

2>ee no* uner&rrod&ene SBtfef, &m SDfaritffa 
St&ro** Jatfc) tD« > toifetf4rh6m: ^cima ©c& 
■fin 3fofa«a* ©ic gab i&ni — m& « srt c 
«fc&f tmattet ittib uettmrt&et Ijatfc — bk 
SRacfyrfcfjt: taj ir> ftfifc*, in bfe fufc fel&j* 
0tjau6fft»ii greuton Mtfttfafltac! £*r$ gag* 
«S(9* fiewfen fep, fid) uon Kfonjo $u mW, 
ttt nfe efn ffir fte fltfcfrffintt ^. s ^nM 
Jo**. Mii$m$ tot fte f|n f $« pfwifcn fc-isS 
137 

*Mjrt<J>fai son |!# 8 u a,rie« Two ttecjitfatfe 
*&n, £>tamwtn fo oft jit fttfufrit, ate |lc ba> 
|U ^ttaubnig -trftaUe. 3f lof ff t> . cjuff tritber jtt 
Sfotwwn* Sttefe unb fas tucfor: 

*— ittlt rnnerm tegen ©fan ffiir gufe E&* 
fe, grtenEe mefocv in S>efn«t @e6<fcti, fc&«i6e 
mfe aunfl&n .tmb flbceffto Seine sariefe art 
bfc $anf&« 

JSamlra fam, e^Ife i&m, « $ fl 6e mi{ 
tffonj* stftwcfr»,-ff9 wb i&m arc ©eftabf* 
fttjafrSBote angettomnjett morben, f<% ffj m mm* 
m na$ unb bac ittoqfc, ff;n ffa tncftuMat 
gu t)aft«i, bag en torn S8rf*f an Whnwtn 
wit autwcEnfijmen tfttne* 

3Wffo f% in eiue @onM, maif $% auf5 
&m<q>d, lichen .terni M4ta*Mm, un b 

^9Bft^ fanae f^ nun (in? ^tc(6^ idj^fw? 
SB?SHl ■*■ Sil bae erne ^i[flerfnf)r!? — Wa 
id) f«e bmn l»w%f^ oolftrfqjrn? SEQantm nf^t? 
*rt« icr) ee nfEjjt D«f^od;en? ^>ei rt flege^iwS 
V 

( •I. , "$. % imiJ i #*MJmtmi>Jiitnmk m h * WMPWhWin ifii WtraaBRgSBasaBJ 


13S 

SSotf tMftejl bit Sredjen, 3ffo?fio? — SRemt 

— 2fudj bewi State* $«&* f$ eg ja gef$r«&en. 

— Sftee fo, 6log n«r p pi^em? — SBa* 
fott i$ bemt f&tifi: tfjim, itnfetnegmeri? — £>! 
bap cS Jtrfeg $B*l ba^ id) ftftitft^ctt, m Me 
®#fa$fg#wfi$fe micfr ftfnemfiuraen tttmtzl — 
ltnb fuc wen? — SBcr.'wujr&e eg mitS&effoafj* 
me wtm$mcit? — Dfanoro? Sob file mh& 
unb fate SBelt? — &|iha? SotfeS Stgitmenfe 

85ef torn €tai:eit*Jftoffer Iiep ec airtegeft.. 
-*- @c ttottte bic iJfSt mctiri fptetfjett, !&r fiium 
©rnfi, fine (Smpff&rimt) &on f(jret ©c&wefta: 
fcemgen; tfrtteirftf ^elcgcisfjeit' s» etfyaitm, Me 
fc&fine. SBfttroe Stcfaura ©rimmattf ga fere* *»pt* fragte « |!c& fel&j*, ^dffe fefne 
3fittftort barnufj. &Jte& afaic bod) &et feinem 
SBuufdje* 

@c fl% <tvt$, frna.ee, wutbe fatft&tet wi& 
bie *Pfottnetm erf$fcn fogfe i($ f <£e jfafbti [e> 
ne ©rufe aft/ «Kb fie fiefjamu. 139 

»»«3<f»m 6fe, b«§ fc& mjf mSfd& mum 
tf*S — 3* toat e&en M bee jimgen, f^S^en 
SBtttfte, @igntta SRojmtra (Mmsttanf, — Q0U 
bet §tyie* nieine 6<&i»efree fc&on cr^fjrt fa* 
Ben it>fr& , — tinb mie baS nun fo gcljt, tnemt 
man mit ffine fo £metef]ameti £)ame Iif0 $*= 
fprdd) fommtj man fann tricfjt ivieb^i; "iuf&o* 
kits — ba nwtbe f$ $erufen wnb elite fogteicfj 
3« Sftrten. @f, bee taufenb! fofe fc^ue fa> 
mfc&, etom fo ar%n, gatantm daoaffciic hn* 
lien &ti Utntnt* — 

*%$ Um — oI)«e tKgbtfrit — r 
»2)«r$tefd&en @rpeeforatfonen mujfm .ecfo& 
am, bad idft ftd) fine nidjr anbere 0un! — 
2f&«, 1)km Cfe! ba <Sfe, wti mem* ©d)toe^ 
"•« f«3t; — Me H i>on tinferm ©c^nmsec 
fcat — aue ^flrnrn ffnb, fo fonnfen @fe b« 
©rtnte efaen ®efattm ttjeffltti, wenn @fe i&t 
fagen ffinnteni tofe boct erne ^reunMn t>oit f$c 
fffit. — Sai t^n 6fc getoigj — %$ f m I ii. ...:. -^iiLJHiiiiA 140 

t$ it>. Stiffen Sie |id? ntet>«. 5$ ft»WW* 
fifffdj fiiii tfii: ftutfttfk ■ 

@fe stag. . §3al& afcet: Um fie tofe&er uafc 
cine fe^c tnterefiante £>amc ntit i^t. — StaJ6 
nfrgefoigten CEoropIiBttntm, fcrni e$ fo<}t«J$ jum 

Slofaucfl*. ^fe fe^en midj, wi* bA§ |f» 
geBratk&ltdj) iff, tm 9fontiett*^$feieE unb @e* 
ttcmbe; ob fdj c$ gtem) notjj m*$t bin. 

Vtoiff«* 9tai) nw&tS — afffo !>o# 

it& fagen mil?, bag eS nut frtjc ttot}tt£ut, in 
tftfcii ^efonufce mi* t)iec 511 fafmbrit, — 
6ie. fennen fcft& freitfdj ttidjH — 

aCioifio, jDoc^. — Sfteine @$w«flfv ffc 
fhioiin unb nod) *fae mie fe&r itjeuere gwun* 
I'm ttdfjt <iud) cm SiemKtijf numb. — 3ftfo — 

Ovofctitrti. Wffl rofc fceflfanet ijl, nwp 
&en 6:e tuifpen? 

3C(oifto. SKan i)af mfc bauon tfrj£$!t ( r-=J <•» 141 

IE faun, 3$ ntffi m'djf, oB tf.gut 
otabifesu neiuien HI, ttftftmirtagtynete; ato 
nidjt ganj geft>o^n[[<& fji es boe& teobr, unb fo 
barf i$ e§ mnnem — £ta <&U ci6er, ttfe ia> 
&A», mtS 9)ftEma (fab, fo bntf 1$ bo* twjjj 
f;#n, 9?.td>ri(l)ten uon ewer <&tQ"tifwim.biji 
memer Stattrr, fines getotffen ©fgnVrn SBfmra, 
Jit cc^alf*« f icon bee n>tr (an^e nf4)« mcfju 
fle&ort &abm, bie afret jefet, tore wit uem^nim, 
mlt cfner foiiber&aren Segebenfait txmhmn 
ttwbrtt fepn foil? £8n@ nuffen <5fe brown unb 
»on Hjt, mit a« fagen? 

3fioffto. £) Signomi Sfrjfca n>a$ f$ b a « 
uon t»ei% freftifft mtd) fctbft* 

SKofanto, SBie? ©fcfrt&ff? — 3f* ^ 
mogttcft? 
* 3ffoff[o, H^ if?, 

Utofttutft. gfam OJoft! SEQfe fonbec5(jc! 

3f lof fio„ ©c^t fonber&flt, — Smpfdngctt 
©t, mit to Grrffttatis,. intta <Bet)ffmnff> fe "•:! 
ft '" 


^■- 

142 

8l*fft'tt)fc ©i^lmaW- W«t--ffl«f« 
\m 6?* Abtt f *B e* btimh ftufbewabrt i(i? 
.'ZM\i* !®#ttrffl WT«gt Si* W*«* 

tNtbtmbm — a*« t 

# I o i f i o* 2>«gfetc(j*tt tWMmmfce &tafi* 

itt fain «fientfugen&lf<f«i fa 5« #**«» &"**' 
ttttfent €tttret>«iwna unb ®«rtwtuen. — ©itf* 
oova SSiimo er*og eia Sftoto bef 1i<&, a® 

tttfb ©w tlrien fie «i*t Mfrf 

Btoifio* Smmit no** Bet flH% 
tMf bacf i# uii$k 

3loffio. 2K«k UnstAif fciffc !♦ *« «&* 
Soil iufammm: ©»e fir weine ©#»effo* 

Stofautft. |Mt.flMW»f 3fe* ©**w 
(to? Htartaomi umH 143 

3U«irfa* 0te taupe bas m<K irfi nttfjf, 
tie Stent*, itidji, frine ^fjrtung fluftpt^ unS 
SBcmuufcunaen, 3(6f^retfiin3ftt, ©djnuee — ' 

aw — ■;.. . i - ■••= >■- . t .; 

St o f a it v a* Sfaf uinjef fi&fe -r- 

?ffoifto. &evtratttm un$ ntc&fS/ tretbo* 
fat nn$ ni#fl, nxunfen un$ nidjt — :'•• 

' -Stofrtutit. £>l wee «t£tfinbet bic fe 
leittntifft bee Siebe? 

'3Cfoifto* item BtrfaH, fmi Gfefof; 
<Sin iDonnfrfd&fotj <tu3 fjeittrm <@immet wat'S, 
bet un$ betr&fcte, bee bie @etvip^cic ttiji su* 
fcli&te: 3^t fcpb ©c&n>eftec unb SSruber*. 

5f t o i f e o. 3$ bin bw ©cim bed giir* 
pn mtm^y tamt SRwttct S5iaitf« Sfofpi* 
Qibfa ijl gefbtbraj ait u)rm» ©ta&e wetne ic& 
unb meine @*n?ejlec, bie ^Priortn, — 9J?eine 
itteite Sftuttee, .©ate Stonara, gab ifote 3odj» 
Itr if)«c Srreunbtn, bet €>tanwa SSimto, juis 
^riie&wna tmb fling, in ?>eiuflet fBersmeifluns fiflfalhttrti- 
SBP^** 144 .' 

&U SuFiitfj mait ttet$ m'djf, tioo^iii. Uh1> 
fctefe, if)te £o#iee ■ S>iciti6ca f liM icf}.— 
3*§t ttaitect fie, alt $3&j?e«n, in ciuem £fa= 
fto* — pies, eble @ignora! ifi mcine ©e* 
fc&itfjte imb bie 9facM4>t »on b« jgfccittibui, 
feie id> Sftiwtt ge&en farih, ■■'- "'•'"' 

. 01 |iffg auf unb trtif mil f^tSnenfd&Wfrcit 

SCugen aft dp gfenftec, S5atfr bftrouf jHea, 

fKofauw auf , 9iug t£m t\ad) , frgriff feine 

$rttib unb 'fiatmmlie: - - 

: . ■*gii(|if» ©te '— bwutjigeh €5ie fiifyU 

, C£e tugte % tie 4>anb, *mpfajil fi$ nub dtad&'9Ruran0f nat(>€>t. (Sforgfo 1Mb «uf 
fllfe btnadjbatte ^fafeln Skmbtgg lief? 2floifio 
fit§ nct# unb ti<t(ft '4tberf?(geii im& brac^t* t\ni* 
g? SEage <i«f biefec Um&etfa&rt jU, dfc 0e(* 
ten^etteti bee borfigut ©euenbrn 'btfttytib t unt 
fi$ »u ittfimttit, — 3f|6 «v enbti$ webcr na&Mtig wAahm M;Um ,Mn fn 
Sitownfc flffommm 3 u ftp ffifm, ,fnm & att 
»*f«a mft £*^f*^:^ ft«Hfclijj* «$' 
wfob rief enbfic^ verttJutibcmnseouH a«6; ^ 

f®*fofc-fq> b« $eir, Sfotiatti, baf man 

m •**» «« |tr&A » fcabm @fe bmtt 

flf jfrcft? £«(&{ob£ &« matt f&.'iiag ^tim & e 

fmgt, ;? - ©nm 3omm« inj^jfttf £$rifoa&me 

■»«fe« ®fe an8tHfW r -..baf H\hm 1% f«g«» 

III. <£r ttJfcb ffd; bcc& left, £db • awtym $<t? 

6«t? rief ©fgnwa SRofftiiw efnmal 4&er bag 

34-»ttfci-f«ft» 2fauwrt.jit ajjta— SWnn 
©alt mY$ m i $ akn @ it im m nm 

lam se&acfc, &«# t$ in &cnt% jmd> tfyit* 
tif$meabt $tty<ii gc&f?* — ..•*-'. 

•Staue Sage fatetiQufatimqr. : ,toab0 

' ■ ■ ■'/■■■'" 

»£afl fagm6fe nuc f«n wt^r/bflf man 

flHfeigJc^ifmspfagt q^i " 
wit*. ^ ^ ■•■':, ^nflSK^ •^^^-'•j TOkSat** MBtisi; i i-.j-;- 1 ' ■- ■ I *-- F I 'I 
146 

••*5HJ« twin?* . i ■ '•'■"" sj ■' 

:' >%3tt b*nn? tm b*im? — SEJttis !©l* 
•bo$, aI6 wfifjten ©ie gac nt$t, w&$ «« "$*& 
tit|mtnb«* #«$ -^ 3W ©ott! ■ (rim •'-.<% 
fetiiit gi$f&.:g*Te$«nj ***** tHi|ifiuiieti # I* 
metlt? ©oGroancS bcmt fo gaits augenf^eintW} 
;pri5fenta&el itincb'rn? — «£fet IjaBe idj &Wf-@tfl<! 
t*#t fatae EnanaS. SSJottett 6Je eln 9>aac 
'fedwn? £fti$t, un& tint bawtt- fn*$ <§ta«n* 

fm <Stowit*Jtlofta:> 3$ will tftyiMft «*tw» 
von*bet tM(rt&ni«nben -&ebot>a 9lofaum.« 

^flS ttmtte bifet tM$I <niflo«k$trt unb fa* 
fMt @c ttafjm, fetne 9>ilam# ttclttt fort* 
awf^etl' W&teb.- €»$* t^*i(n«^«M»b, rofc 
jiaffen 2fa§[eii, b'aVifjn Olo|tab W -^M 3u* 
r&cffimf* wm Etapani »t#b« e!naur?>cec5em 

gefc^ea fate, Wftoflfe: !# iti«nm 3fitf«ft&ftB 
in bitfero Mo{f«v «Kft' s 3Mpti ©fe mit 147 

. ,. ■ * * 

|titiDeife»: ff« SJrtefd&f» gottmit, foH e& mi$ 
fc$r fveueii* - ©o eftfd? teefft »o meine .SStfefe 
©te fftibtn : {fatten, twcbe fc& fgjreibm. PBen« 
man fi# tifdjt fttfjtfebm f&nn f fln& SSrief* 
fca$ cinjtae - tt>£nf$m&wer($t Unt«r$artaiipwv». 
gn&geir. 3n ben 3life« un& SSJotrten fe&r, roa* 

Sm bmfftyeit #aufe ntfm Maxtilfa Ufa 
tJeUne&racnb 2f6fdjreb &on bem 3pf(gec, belt 
bet S$rtt& fr$r &et&foMf$ &af, ouf ftfnem 3«* 
rfiAwtten M tym eht&tifpredjeiL tffoffio jfeg 
ff$, ttb cr flftergtt, ton 5D?<ii:lfffa ben 2(6* 
f#ieb$tt3*in reic&ea; offhete ba$ genffee unb 
fyra$ mft etni^m ©trfSufetrndbtfjen. 

2ft3 *c ft& timwenb tte, ben Beffrfttf n gfcut 
tttwartenb, fa^ ct -«fo effeneS §)ajjiec r auf b« 
SSemtafel Iteflcn, beftytiebtit Wft bm SBortm 
In fpo«ifc&ct &$xad)ti 

^>ilsecl meib* b^tt Jfcit«&e*|l*ftfc 

SBadlif« ? tfe ben 2Seto ftec*iBbM(§t* r uer* sraws*m Ll^KUuuu. 
Kfc^iG3SE»!i»«w*BfflSS WBV 
tfelrq uito be* ; -fi e ft, GfaaiigeEiff m »$Rarf u& 0li*» 
nifttib fonnCe ft$ benfen, ttjojjce bajTsJetfetdftm 
tjeEomitien rotir. 2ftoi|7o wurbe norf;'i>cnPc»^ f 
VCEtccmE a6et feiue S3*benfHd^feit,. feeforgte, w*3 
iljm jit beforgm nofljfg fdjfcn, «erfa& fT$'mit 
frifdien SBedjfettt, einf^en drnpfrfjIungSEtfefm, 
«tib twurterfe <tu$ SBenebfa $titftU9f. wit ban* M i tt^i^a ^ftii 
9K4«VW-' . 


©lefcenfc? Wf<fmttt II Softsta'suol cyrcare 
Per dove scappare* JLoreelano. «W bem3Be flC mtfam «nb aj&fn iabfn ntf> 
Imbj fpcntf) artfffo m it ffdj fetbff: 

»5BJfc ftntife «fc mfaj aba b«e SBaflto 
SSuft trrrtmwtfm? @a& tfffr tnfy Me an* 
bore? 'Stafte'e* Afct$au{)it «Tne ge&en ffa tin* 
fi#nb;%<mg*ne ed;uib? — '«n& «& m & egs 
njegm, frnwte eS efoe .fan? - SBiVfott «fo 
Witfyt, wdc « cud) (Sra&ifdjof, emfdjeibm, 
Uttbomiaeti' unb faftofto Umen,' et\m, ti>o* 
M nod) nfdjf* SBofcS 3eftfj*bett {(!?« ' 

€?« fptatf) «mit fid) fe[&fl> airts afa ft$m ttflirt, ■«■. . ^*i^£)«i£UCM *k»s 


ftj'-J5SBH wpB ** 


nod» fluf f«n« ^flflitfaSrt toe «i* fomws 
ttfiftc fort. Snbfra e«f (a bfttjta mniMft 
fans ?r: 

Ccrdjftttane ! melttcn JD^reit * 
fanft etiiJnettt i (inflt f 0C HifeL - 

ottf hem SffiMbcqifatc JJitt? 
SJfJ «t EliiaflUbcfi S8et»awern„ 
sue SSenebifl to on SMattwn 
-fommtl *$* p &bi*&«h ««<$* 

|ittetnb r um'« fictauftyte ©6* 
fisVa nidjt ©tirttm* n bee -.Kamitoe, 
ifl eg nttc «tn fRonneitgw, 
to 5 fo fd)met,tit(fj rcirtertottctj 
in m\t tie Statin t)fri)tt}ntt, 
bie mfdj jttta'gt gum ^pila c *"9 fln 3* 

gBtdjteiriifl) »oe mzimn Sfewa 
tSnt'*, tote tumefeic^tftljaeranga 
S^foncto. ifi toerlewn 
flit tid?} bciiwm 9>itfletfloaa 
fol0tt feine frtttfte law* 
tifgt Srtina, nidjt SRofoutas " 
f$tfat Seta tt*t« sricnSfcRw 

Staffji tmfr SunM fab erfo^ttit 
, mic j« SfftfCR owf tent VfM* 151 

* |g» , id& fufnift, f*r&fl unfttttb ■ 

ta id) iljn jtfdjt gem UtxaU , : 
. ©djiwinbek fiis gcFitgfe XrStunrv- - 

fitpr ioolUnUtte £R£unie, 

luo bee Cetdje 3«bel f(twe6t, 

^o f Am « h a<fy Ztbano. ^Ut t\ S^igte 
$)t frfa ttiuitopgahgenei! gup, <mSjucu$wu ; 

3to bem $au[e efnefl ©$neibet:3 fanb ec 
2Bo&muig, Df[ege unfc, fofe e« fdffm, geftiflfae 
2B(ct&sftufe. Sfrfbnber*' f^fen Me grau ftd? 
mi* ffjm fdjc i« &?rdfj<Sftia*n, ttt&m Sfnt^Il an 
bet U&m trmfibeteti $ifgtfm$ uttb bmd&te 
i£n fo Me SefrwrfHc^ Unf« jttt|mtfl i$irtfBf!l$N 
tftfetS/ M5 $) titers ttiucotno, jDicfcc ttupte 
S°Wi g?fcM<ft fl# f<iw* i3utr<wen$ ju farnddj* 
tfgto «nb ttfty, ,fo Met eS tfjiii feme ©ffdjdffe 
eriauMen, nidjt&on feiiut 6efte. 

tftojflp.faiM SStfefe,, etMeft wett&e «n& 
3(nttocrten j ;ur& <w$ eiitf« 85 tiff t?on fetnero 
2fctfer, Mc f&n toe bee 2rji itnb bit* Sa^r(* 
^fn b« ^uftec 0fatro««tt§ warnte, t»«($e, i^- '•--■-.-. ■•^ - *---"-' •"-'• —'*". !-'-"'■■ r'>'.- mwith li'iillilriiitfiiiia 'I'n'^'iSin-ii-i BM&I VpfeifaM. JfojaJtBAfen^j 152 

fi$ mie tym.gtuif. tfitQ-ttKfcf, unb $m.-unb f«* 
•ten Jtinfe«n bfe Mtoffe Sfcufte sebto&t r)a&i?, 
ba b'« fit Urittrju %un$ gctatjim* SRinifitv fie 
in i^«m -3B<u)ni kjUtft Jjafce, fie" muffe flc* 
ff^ic^t ©flttin beS gffaffon garnefc twt-bem 
(Sfaw f«$e ' ftjttlicfjen -SSKi«f. «b«tt- w wn bee 
i£eifue#ni«iben Signer a Siofaitrci, unb efnm 
f«t>t flilgltc^ett Don b« unglMlt^m ©ianum, 
weCc&e t&m !%«&„ ba tyre SErinfe :.pto&rf$ ge* 
ffotben fe»> &abe fjw Utfuftrc ffe-tmttr bf« 
Itonglit 0utfjt i&rcr 2fr6tfffm fl?fe$t, unb fi> 
mil ifyitm gtu$e 6ebro$t^ ba "-fie E|ee- . tints Ef* 
fenbe fifebi? jit l&wai SSrubec etfa&nn .fcftbe, 
ns$l$e -jfe ttti iln Mijfcro$ttit(f$tf jSet&redjctt 
mib*Bitge&en &t$tn ytlftiUbe unb ivrftftfc <3te 
fe&e betra^fe unb tyrec ifefctiflin fcefo&ten (w6o 
o$ne ©doming mft.btit gcftigjlvit JUpfUiftufru 
fltgen ft* p twfafrrflt 

-Slifffc Seauag&ft fe^ftef ?§n, unb bit &t* 
banfe b<tntE$tf<jte fu$ [finer, ke ^riraf^flft *S3 

«ln Bkt |u ffifit, jw0 Jft&Mtt i« ftfom 
Store* in i'ctlm unb ctfes gu »et[u#m, £)(ano» 
wn wn i&wn ftytdlrgcn . .Jftoffrrtaftot j w fa* 
fttfw* »■ ■ / 

- SOTit toffo Qibanfm fcefdtfftffltf, tntixm 
« (TCunb f«n &oc$a&«i feinem State . &fc% 
unb traf im ■6tiEtn tfnjlattm, 3flEmno ju.t?^ 
toffen. ©o ge&ehn .« aut& alTeS tfmitym unb 
4tt0fu(cm.i*oiE(«, fo tvar «t $m bo# iti$t 
nrigtitf, fcin JBoc^obcn &oc.fam $, Unicorn it 
ganj se^efttt ju &aK*n, unb bi«f«, ofjne ba£ 
2ffoI[?o eS nurafrim fount*, f»n sefcfmw 
Sfcofatytevbtc-tyii tricot cm* ten 3fugm gfcjL 
tun im ©Men bns j« uoUf^wn, w«p * *m 
fcitten £>6ero tcfoftrtit «nfe faotbert vac, gfag 
tt«tt, um nf#£ fi$ t.Ui -htfet mthmmett &n 
laffm, rafd& iu:SB«ft. ^(offio njat bm 2f6m& 
tjoc^e, ebe et forflvanbem njnir^, miSge fl anam, 
uitt bfe •itm{»genbe ©f^enb p 6ffd&aum, <i» 
f ft» nijff welt voit fcem -DdmrnffanKs Proper, 
■wn.dwm^wnwttiitt due ®4f« flnfl^Jw^m i 

i5 ■ 5 ?£*. ' .^ •>' ¥*• -* "•'• ^-J 
r-o-> ; ;gS)pB2!*»«""* - *-* ■ 154 

tttfite Kt$ it frim SSotf* yogr ISni'rfWftS- mffiu* 
i&eHen, trftt «n 2>cmtaf&m«=&u«i&mb« ouf 
i&h 5^,1 $n 'frogtnb: o& «. 3ft«i{tP Sfowiiao 
#eipe? #{6 e* ba$ 6eju()ft, fu$t jrn« fort: »fo 
]>i«f«m Sfatt -w«bet Sfc crM** tot sftdmenbeS 
^ei f . GMfjtft roit }u 'fo(j«n.< — »SSo5U? 
wo(i(n?«~ftogfe «c* 

»2)a8 njirb fi$ Q&m t « \im imt fort. 
»!8fci ifl ba nod) weitec 5U ftafl«i?« 

»3d) tverbc niebt t&un,* ftiflte 3ffoifto> 
*toa$ rd) ni$>t tytm witt, unb auf Sfeincit 
^Beft^t <jac nidjt* 

£t)m rtn SBort sit mttooiUn, Uatffitt et 
in bfe t&Ahbe, 6oglei^. tratcit b«i 6$ers«n 
Jerbei, fasten i&n ftaftig an, »nb gogm f^tt 
gu finer Jfteffrqjfotte (jrnciit.. Unweit baocn 
sffrteien fte fine ffltfU Zfyfar btan&tm ifyn in 
tin burifrte* BcijAtttiffi, fabem fie (jtnt« fgm 
eine SEbfa uerfcftfofftn ttnb vmitgeftut* 

^ftofpo tffylte urn fta) Return n^iS fit* 
fl«ri«rie SE&finbe, tfiu . $ft#i;ne S5ant unb to 155 

fet'ffft cto tftf Wit 6toftoji& S« lb' 

3toro« cm^aft warm «f«ne SHfna* nub 

fotten. — Sanaa Wi* « dfefe, frfnett 

-Statacftimgeii fifariaffta. 6nblf($ twtbe. bfe 

©{ffaaniflt&fa srifftttf* @to flttSnufdjtt afte* 

tfwi trac «n> eine gaifme mft «n« iMorapc 

in bet $anb, «nf« bem 2ftme etne gfof^e 

wit SEBafet unb eirt ©««<£ fd)toar$e$ SSrofc 

to cc bwftf auf bfe Son! leflte, ftagte 

tftoifio; ■ 

»2Bac fort td& "$«t 2B« $« bar&edjf, 
mid) tfn&uSitfrinU . , 

*2)arnuf JjaB* in) frfoe tfntootf ju a,** 
btyE brunrnife.-ttc Jftfe, gfog, twftylcf unb 
ttfrrieartte bie jfcrfct&ur tofebec $fnree ftd?; 

tfifefn, 311 o$ntn4d)tra. fid) fcffijt |tt-$etfm, 
jamntecce 3ftot(To jwef ^age lens fn bem jfct* , 
fee, f«lne S^cn tvfebwfj olenb, bic b« 5((te, 
tufe bi« is?OEfgftt, »r^t 6faitti«on«(e, €nbfic$, 
gans unaebutbia, fitf « fcfndn ©^B^ulffwfe 
<« Sttt 


■&£ 4****« mma 156 

/ »2Betie ify'W-mlnk tftigefolfbeft flldjt 
Ifofteiet, -fctgreift i<$) mie& m 2)it, unb (Soft 
fey Sttoec ©ccte gntSbfgi b«mct& (tfnge£i<$ 
am, fo flwt i$ eS wnn«<i.« ■ . 

>£>&<>!* bcummfe bee 3Cfte, t gmg tauon 
wtib f#fag bfe 2$& Jmtrt ft# ■ jtu 

3>en folgmben Sag torn ein Satenfonbet 

mtt i£m unb befa&t bem ©efrttigmen: >$otge 

Kif?!« 6c fling tttft i&nr, einfae S£reppcn $ttt» 

. <wf, fifiiK $t»ei €>dfe unb tvutbe in eftw stent* 

lf$ gtojje <Bec!d)tG#u6e gcbracftf , in .twefc^cc et« 

tie fajwarj&efcbtogene grope Stafel jranb, tnitfen 

giwfffrii f$toart 'fc^angtiutt SSiinbcn. #n bet 

Ijfofetffen betfel&en, prmtgte. ba@ S8ilb 

1 
$eitigeft jDomini £u5 r umgeBett mlc einem 

$kmmmWft t jfefjenb twf cinem spoffamentc 

t>on Sobtenfipfen mft bajwtfj^m tfegenfcen 

fctanfen ©tfytwtfern, utib brennenben -jfacfofn* 

3(uf ben ©tfi&fert (to be* Stafel faf, <tf* 

(DbenWftf- iMhB.vff ftbien* efa feffto Domfr 
167 nfftmerm^, ftitm. u)m, ji»*i fy«« fl#lU 
(&en ®dbH m untn bref«i, itt >?f aim 
ttwwj flefteibete ©#refcer, 


r^firiiV^Trimr-iir-i 

s-ga&wp* 


ierte§ ©«$♦ &at 6« 6dntn^ftflffe Jfofen 
Hg rtu$ cm* bir (flfif gcfltyif, 
*<* &c$ aHe 3>utpuctofm 
«i* bfe- fvope ^rtnb Itoityvf, .t .' i I ri-'-"'^!-^^--! 
^j^es/uns^s ) .***« ms^niti Xos crudes no con forimn entrecv !f%.iprft umjbm&tiinbt <&to& «tfr«f^ £« 
*me m;pm Wtydkm sfef m f t j^ 
^filtrate;-.. . 

i.fSftu* ©»f*tr.%e*i t^i,gsft.i»i, 

®fe J%«8 nmt&m nidi* BfdnWffff, 

©timme twicer; 

;&u Big.Wplfio fffornrfno?c .'../, 

*i*irV ®« « «i maw =»*.' MtiBKilMIwi 

ffo Wtavfaft bi Sternum), tee 6oS« t«d 5u*> 
5m 3fte[fanbeo <-jjf<Ktie|e> 

4 . 3f Cotffo* . &i|jt mid) $a$ fcagm. — 34 
tin auf einee 9t(£)ftfaitt m% S&Apdnf in& 
tiikn Segciffert uiib twijTitityr tvorum ico auf 
feftfelftm flufgf^aUm wtbe* 
, f.'jtf J mi^t«t (£$ »|t efote . gtapfa^rt, 

: 2Ctolfio; tfuS ©etfUlflM 1Mb lift* bin 

£)6etttd}tet. €»ige »!elm*(je, emS 
&ti}UlbiQh\t unb £>fcbiciia ' gtgen M* feefetk 
*fcf«* aefflti^m ©eeien&frten, beffen ftftlangm 
gJtr tntttrmotfttr feip. ' 

2f(0iffo, 9lirc r njemt fdj ttfKT 
'' Wi iVft <hui; Dw ■ jia|l r efoe @4toe|?cr, 
SDianpra fjeiwcmt? *'"- " -- ■ V ' ! '" '■ 

2£toifio t fene ©elit&fe meifte'r SJritag, 
lie t$ ti\$t gefannti fcort tit f$ tit&jts ge* 
wupt $«&e, fo -roenigt-atf ton f&ret Softer, 16S 

mehm 4>4l&f<$w*ffer, \m ifa, aht ltE$t m*[* 
nt buffer. Stun bwfe fc&t i«t ®otf* 

fttetrf titer. m\t bfefee€t&»*ffec £5fo. 
'nm.Mt ©tt bf$ fo efoe jart[i<&e gtaftfobwig 
«mgefojr«it t 

BlvffEt. Sfre fprrd&t baton? & Iff ^f» 
Hen tut* nfdjts Umtiauftte* gf|$*l)eft, $$ 
tame ffe. hnm, lernfe fie $o4fftffrit v (tots 
ffe, mft refoes Sdttficfjfeit unb Ggrgefanfrit , ba 
rote &pfbe tif<^t tougltn, tag Jfe iwine #af6» 
f<fcfte|fo knar* ©obatb win M etfuftrfit/ 
iremtfen wit «n$ fogtefak — S3frt, UMipte 2>fa» 
aorenS Saute, .whtye fa Wi S«3enb oaf «* 
iogtii.-iftt* 3J« gnu fame SDCnttrc m«<fjte «ti 
©r&eimnfjl an* bee @eburt igrteftotyfer. SGBfe 
tamem itfc uript, tvad f»* bet SQtat.ntyt 
fotffen taffm recite* 

£>b«*cf$te*, W«, *&c gejlanbef iu$ 
toe? II ■■■ ■ r"Vi' , " > 'iMBf^ , ^ 1 *"' , - r 7i^f-n^T* 
&te&Li:.xte-.MiiHte&#i 
ft B it 1 1 # t ( tt @«gte aim gntieveS, fagte 
fcfe 6f frame fce* Sluts ni$ nfd?t/ buf tyt 
tycttit, tt>A# l^t tiidjt t&un fotltet? 

^Ioifio. #u$ nic&i bre lerffjle 2C£;nutif| 
^ntffitt trie bawii. 

££mid}teiv £ftft ifi« cute ©efft&J 
iittf;t fi&ettifa&t? 

VJrffffc $to fo«ittc fa goMIoS fei)tt, 
&aS ju t$un?-3Bee fonme e$ nut benfen? 

iD 6 mister. SBacuro totbetftcebtct 3ft 

3Cloifto» £3 wav jft ttid&tS p toibffs 
ffceoert* ?Bf£ nsufl ten nrdjt, to at toft roaren. — ■ 
*Det tmftiurfge @fGfj b« Slhitfes £}tanoran£, 
ifcre (Braufamfrft unb Umedj ctftfjS "ete gcgen Hire 
Socket unb.baS utuetbtttidiirge @^eifti^Ufi« 
Ifctrt ©ebwt wcbttitt ftHefn Beffaifung- — 
£st& &fn uberaeugt, fie roup an umtatutlfdEirf, 
bSfeS $er$ fcaben, b<m and) f«ibft me in SSatei: 
feme SftitaAfjnie %«t atgeftimim fonnm. *& ;;'•'•■' i 165 

SBatum fetftft ffe fitf Sffutfer, rtf#t ift* STotfj* 
to o« ffds? 

Dbetricftftr. @te 366fe£ bus SBfl#«$«t 
ift«* SSkltfobeng unb fym WlutUtffytft* 

2ff offfo* 97«fnl — gucfiin iDoIIfe fie 
ttetben, £>a$ fcatte (le ff$ mrdutnt. 3fart« 
®tof$ toottte pe befriebigen , abet ttitfjt tyre 
3)?utt«j>flic&fen. — 253fe ?Aim {!c tfnbete tine* 
Uttgereujtigfcfc <mft«gm, ttfa&rtnb fte fid& *m« 
Unmeitf(f)lid)feit (jnEiagen foUfc? begfjatb fawn 
fie midb nw&t tw @tri<$t gttjjen, Dagu $At 
au$ feiu anberer Wtenffi em Sted>f» 

£>&ecttcf;£er* SKriiAjoitfgefefc* unb <Ue[fc> 

Sfloiflo. &to bfe 9?Atu» nfcftrt fngf, fyp 
,bm bicfe nWjfS i« fagen. 

£> 6 et t i # t e r. 3fo# frf&ff t>fe Ange&owte 
Sfafigton nf#t? — SfASp^ttite! 

SUoifto, Bfc ange&orene Staigfon fjAt 
und nfc&tS gefaflt. 

£>bmi$tet. ^fjt jflfitfi uer^Uflttet Aa H iH ii gBMaMi i4 v :-.'i>ti^i'i^"''T>--t,-f v <wir *:i" - A>^"-i*i£i 166 
ZUlfio* £%««< t« WJ** Vftfll 

Etoffi*. 5$ ftpptflfce an @e« #ei%fjif. 

£>&mfd}ter. SSerftotfft* @{taber! 

tflotpo, Uitgmtfjtcc SRh&tfcl- t?« @oi}B 
fos gfoffcn gamefe (bft n$t unto £>fc ml 
jDrinem i)faff*ngettc&k 

tfloffie. ©o f&rAtet mi# t 

£t&#Erid?tec- #aj* £>u ttffftt bem <Sto 
fangetinMrttf f#on gebwH i&B jtt «rmort«n ? 

2(1 o t f i o, £t fat £etn» ©emit u&cj mt& 
3$ bin fein ©n&retfeer, £ftpt ntfcf) to*, g«W 
mi? bie angebomw §reft)*it* obet — 

£>btv tify ttU £ber? 

tfloifio* SBoKt 3te ?watf*n, was gf 
fd)$ei? tt>lib, fo — mwcfet f6» £}tf$oc«ne 
©fldtot faun icl> o^netitit nid&t CcJb^n* 

£)bem<&iec. 3Cttrd ptotrfodirt. — 2te 167 
S&frti<§tee, $& tooffm ten grerfjm 

2Ett efucm @djfog C ttjfttf 3Cfol|¥o bin *!«* 
ttrtcnben ©ftf$t3bftttfv ju $obm unb (cat 
wf* nuf fcfe ar«f*l gw, -Dec £)6«tirtjtec ent- 
(fafe bfc ©djreibw eEUcn tyro na<$* ©fe foU 
ton &ominif<iiKr*3)Hn(f;c Intatit nrtbev, <£t 
rfef ilitfit ju: »^ t auf, twf&frflfc&t Sfrtttm* 
i&m, unh mtfltytU — &n$ tiffin fie pd) 
tilfyt giwi 3fot( fagro; fprftn3.?n auf unb «rt* 
ffo&em ®u nfebfrgeujeirfern! @tri$t0bftnct 
raffte Jtdj auf tmb frotf? jitr S$ftc $«iau§* 
3t«<& i&m abet tatest bcei&ominlfaiiei^Saitiic 
•fefac tymtt, fit bet mmt, tofe c8 fcfcfen, 
Slfoifio su turningm, jBfrja tffle g6« f«£ 
5e«3dc tmb rfef b«ifel&eh mit Jl«f« ©tfmme 
ctttgrgen: »$tfo«t ttatje fiaj rwfc, bem fern £«* 
bm Ifeb jjli* 3ff« bemungwtttect tic ilnr auf 
fSm suffflf, «griff cr i^n liFieji @d&w!tfrit 
unb ttjctcf i&it mit foit^cc (Simit jit Sfctatb 
frflp bee Mftlp Ball m ©«Al erfd;ut{^tf. -•.+r.-.i.'.-..-..V^^--.-'.i \ 

! ■ ■■■■•n.iiimir '"-|f 168 

Stomt dfiiK ulitj) « x «uf BFe Mem' Jof «nb 
|a$tc fee beibe s«c SE^fi* $rnau$, ! y @fo ffa'tfrr, ton giaur fe^r fmponftttibtt 
Stfann, gartj tfafa#, fcfitgetli"^ ra ©d)»acj ge* 
ffctbst, euif breifa^ wtftftfungen* golbme Jtote 
ab« tim.bm $ai8, fKrabf)<fog«ib auf< bie 
23rujf , an toel^t cine golb«ne 6c&aumCtase 
$hi$ ufflfaft mit tiiiet filftemen mit Stubmen 
btfltfefeii £!rifa|fung, einrn mit ©olb 6?[d?fage* 
!Kt!-€tbcHn- bet 3fa$tat trat fyrcrin, faglefr 
fit wn bfm, Sbwfcbfer rnib f«fcs 2>s>mlnifa* 
ntt*#Mncfrm. ©*8leid& jufr fl^cn SfUifio 
iwnbrtib. fragfe «: 

*3Bntum in fo bro&cnbrc ©ttfltong? SH 
M iwt^ig * *)i« <m b*m £>tte ber Sfttff unb 
.<Shtf$ttgfett?«- 

IBitcec -iMtta* mrfrtaft tffoipo: *3<S 
ftnbe ticc twbtc 9tn#t nod» @tor4ti<}£cfc« 

»3)a$ ijt mis JW j)6r«i airfjtiingfnc&rrtr l — ;■ p% litt titftllo, £fauai§ >e Sfofa fit 
5Bom/ #uf ©ftfongtti ^c. $ei%frit bin itfj t 
acid) berakrorbnung ©e. <5mtnt»5 W §itm 
SaMmli Stalnkti grapefe, g&rji bed §eir, 
©tub($, filler getftfei, urn git f?(jen, o& eS 
roa&r iff, bag Sfioljfo Sfotrdjefe gfoimfri* in 
b»r«m tffofto tf<$ ft geti(fjtti#« BewaSjcung 
.&tfmb«t?« ■» •':' 

.-Bfjiff*. felbtrl Sc& bin 2foifu>, mfc 
$fotertf|l ^ppgebrft^h cingrffrfot, auf tf* 
««.S«5fabrt «fl'riffm utib twebf $fn wr eirt 
Gtafcfct gwgfit, iwfcfpt'nJity bns memrge fepii 
Sdnn> '■'■- 

'*&«wn gtf«$eit» 3N| fm s i nun- h>*r ^nb 
€utf). bae gt«fy,/fen Sfeffew W Gorbfaats, 
bm©c$it beS g&rffen gamefe .Jjf« eiftjiifoclktt 
«nb ate tineii USetbtetber *tt bc^anbeto? < 

&&e*ti4«er. -Die JNr$fnrc4t«,i»ib'ta« 
SBgrtorigm fia'SDlattfrto 6tf;mp« b*82ff«< 
»»■ ■ ^i ' 
170 

^pfe, tnft mlfyt e* eto wwrau&ttS $fb*8w* 
&fittmp begonnin fat. 

£) i f c ( I o, ttmwJTenb , bag ©ianotra fefne 
4}aibfa>ejfc* mt t ba$ tjl befai?ne «nb ft 
tbicb e$ fid?« frtfcft gefagt Robert. 3fu# iff 
fcefannf, bof BimioraiS fefct fctft^eqfa,*, unfa' 
fonnene SJZutto roa&nftrmfg iff. 

£)&em$tet:. SBa^nfinmg? 

£)cf<jUo. £>« @fo[j (>at ty* ba& $irn 
wtcucft. <&k woKte gueflin tt>«ben *mb2(frfi 
ftmko garncfe fjflt ifo all fctart ©attfa, ntdjt 
He #anb aewtdjt, @N wfitj^mm a«a«t 
#« Sottas., . ■ / - ■ , 

£) b mi a) te *♦ 3)t 85*i$toftt« — - 

£)rftl(oi 3(1 tyc itfefeer, anetfau&fec 
S&ti $«&«.—_ 3n bft|tnt . 2fiigeitMiifc wrcb et 
in «n«m ©efonanfffe auf b« dnsffefcura, fr^n* 
— ©t iff; fin tfufitofefiler* din 2tmbmam 
b«$ (AnfoooUm *&tma(f$tit tyttmUi*®iltiifitK$ 
©auftfei, b« in 3>arma, n>fe « eS wibftntr, 
tutdj tie £aitb be$ 9ta$t intent ffavS. 171 

£>&ett$#ter. @«edjf« $immeU 
£)tf*Uo. SClolfto i(I ftrf, $fct fft fc^ 

ttt, folgt mfr ita$ SRorn* — £udjj, $erc 
3Kac$cfe> biepenfitf ©*. #ellf afrit oon bee 
©up > wtib $ifg-afa§re «ftd& SErajjanf, © ( » 
<£mfoen$ tore ..gewp Garbfant, €uet £>nfef, 
ttfaifdtf Sua) fn ttfom §u forea/en, 

SCloifio, 3d)- fofoe btefes freuiibfc&affff* 
$flt ©mlabiitia,, afat id) forbfte and) ©emia,* 
turning toon bee £>omfatfawr -Sfooflanj, wl% 
fo ^intertijtfg a«feufflna,en unb efngitftrfctt* 

JDvfiCta @ttec £ty«m ittob forjjen, baf? 
3{jc bfcfc befowmn @u« .^tcr Jat aRe$ 
iw$i bittfefatt* . , . r 

3(1 off to. 50ae after b« JD$rrin nt^f? 

DffflE*- @nblfa) ariose boa) nta)f$ 
ben Sfritfro bet '©eredjti'sfrfe. ' 

5floifIo. fBei folcfcen %rtfttfajWs5B«* 
tvaltnttf «nb f^wtt SSetbotflt«5idt6.-©ph)«[rt&(Ss *m»*tfert SttMS BU titt^irr — 
■ . | : 172 

£>rfefU* ^t^r »f#f attfttm.? 
gin Sominifane*. fet-fat iMtf«iJBt 

Efoifio. Sd> &abe <Sitd> fityfcn foffcn, 
$a<? 3fa eucf? art etnem gornefe tjer^cifftn bat* 
ttt. — 9bdj nttoe i# tfnfge fyanbawfflidjs 
SBSocf^ mft Mm eijttofen tyfttit Itnicoroo fore- 
men unb eimge beru^smbc mit bet unfcftrm* 
$eqfgrtt JMmmutfer, bcc tinfrfHtlbfo. fi«inar= 
tmm fonftm 3Dtanora* 

Scfello* 3)k\e i|t. fawn uon l&wr &k* 
ftettafi btfreiet unb % fme,eifefi£ ttyMM'i ttO 

?n d t f r o t &au r?n b fii tli fit 3)aitt - bem g** 
fiiijlwoffm, g&trgtn £>4eitn — - * ' ' 
{Dcfeffo* Unb ©c,- ^eTfigfctt — • 
SSurf to. SRif bane^etufjrfeitt ^etjeiil 
£}cfet(o, £aiett6rnbec! lajjt nmmn 5334* 
$m rnifpoiuKn unb br# (^eri^tSTeftet fofftn 
ouffi^n. — Tftufpfo! bee ^ecjog Don gtamwj 
psc ©rails ©tmfalonicc b« JKomifd)* n -ftrrtfje ifc 173 - 

SB«m emamtf* 

3flpijio» £>, baf? la) in mthum jlUfen 
Sformfito $atf? bteftm Ioamr, baf bre $Ba&» 
Ultra e* ©JfifB nia)t fo getsartfaro tjon ititt ge* 
tiffctt ttjocbf n -n>dr« I ; . ; ./ 

-£?cf*Ho, #t« fjt *&*.. J^rief an €u# f 
mtS .{RaiMKca, Don Ghir«m &afrr» . _ • 

3UoifU. Mo ttefttit} du# m SKcni? 
. £5rfeiU. Su b«r S&Etto @mt* £i|?(tm$ 
twrtet SEjt-itiif^'tvfragm*. 

2(Coffio» - Itnb bit, tie Sfanora SKuttec 

D x f 1 1 1 o* €$ie kbt f n grafcati* ©e&t 
@ua) ab« tot, -twin Site fa fp«<$««. woilt,. 
—* : <3e$abt @ti$'u>o9H Sterne ©ttmbm fin^ . ^^ ;. 


^ec dentin if an etttytiot toax au^gegangm BHBHBi^^Ml 
":'?f55rt' : V ; T k " : -"""'- " 3 

■. 

Si 


: . teU fhftkte* SDfefee; ftnfei&g ?(jm .-tinea 
'ISfat b«i « £einem gu jrifien Smtf 'fuftftt* 

3(Iij! (to uwtdjte pd) <i«f ben 2Beg unb futfjte 
gt'a-6c>tE fc balb rob m£j)tf$ j« mcltycu* 

£t fqm na# -gratfati; ec fdttb t>:e aiifee* 
fudjte 9ftm:<Me OtonatA, bie SThrttte bee ftinf» 
ten'&iautta, ftfce* trie? — dmee • tntfeffelftit 
guiie gtei<ft» ftenb fte r efor fSTtfetftutlje m bee 
«|>inb untec iriet &fe fa5tif tobtnab^en, fynm 
fcotlefenb fluS einero Alien SSudje, ecft>etfenb 
f^re tfufmetffamfrtt tnft bee Stutfc #int*c 
bem Sifdje (top efa fdjnumflelnber $eattgt£&mep 
Sftdndj unb tfef pfe bte i|m uorgefc^ten get* 
gen/ 3t?n!bfen tihb Anbeee leidite 6peifen r nebjl 
cMeni ga(«m« SBefn rccfjt wo^C f^meta, 511? 
fcetfen hut efa SSoct in Me 'geeffct ftfminftre* 
(fjeub. Stow bee tfnfutift bei ffcembeu f#?li 
bit fcomm betwfjte ■ SSIacd&efe. (Slarfl dfanara 
gat feine 3foii$ jU itefjftien, freroegte Jbei fetnmi 
(Snifie 90115 (de^f ben $opf tint fu!je fort mit 
lautee/ gtttenbw ©timme MtiUlefwu ■ . 175 

ft! fo gefA*Kfi £)« mhv StafofiVn' ma£ tec 
SRenfdfr «Hfeg> ttuiS i|tt an bie Store priieben 
f#to foitnte; n>eb*e Gtfeen, Ofeftrrijier, fifo» 
bee, no$ a He S3futft>erttantie, ja affes uja* 
geMc$ if, IjMe&en, «m$ n agteii, iimjj peft 
fec-n i&nen tfijsen'unb nfl^jjagen bem, »cn? &ro« 
6m iff. £>a$et ge&c i$ Uon ben StteMgen, 
ac&fe.nfc&t befen, bee fld> mefaen ©wfotfeinfr ' 
mnneu ifA$ft, tntfi&t bem alien, was anbero 
eifefen (Srbeufmbern mif @cbeit fadjr, »erfe 
ftiitttrmig fete Socfona. unb ba* Steuben' be* 
©rbentanbeS, twnt^re im ©eifiemta> mft ben* 
|tmtntr[%n ©ef^ng, bee $u bee fcugm Sting* 
ft(iu fpritfct: JEomut, meiite Saufc «nb 3fu0ec* 
tpd^ce, ml4 W ©^artr bee t^c^tett Sung- 
ftauen, bfe fern Dei in tyrm Sam^en ^6en, 
6«citOe9e»b| ben 85tflii%tm 511 tmpfaxi$m, utifft 
eife ju Id'm r |tr|(^ beJK @e$iifu<# *^n Jtt 
umarrafiL* 

»©ejn flns*nc5m tvai; bad ^)atilo ja^$» isifi 
rv 476 

tm* pel few fttntiiUtamt cut, ttttte M"*t* 
Im xl)m fa&enbe ®la$, fe&fr t6 frtubfg ttie&rt 
imb-fu&t fott: — >un& wtdjte fefa« €>$&(«» 
tin bie.$<uib,.bte twit ifjm gitt£j.« 

>£s ...fcflrt fijr **,« fufc toY .SKor^f* fort 
iinb fdjluo. fcdftlg mit-b«$Ruf$e ftuf bfeSffdfc 
djcn fo£, »t$i. tydrtcbtat jjMffaiftnee MfymU 
— 2)ann Semite ft ten iiopf auf Blotffo jti 
anb fragte: »2Bnf btlrrbt?* *, -, .. • 

gJetcoffen ctttfftitg Zio'^o bit x Stag*: SBǤ 

faficbt? — u«&> entijegnete, gflr tiid;t ftbfr&en* 

fotb, tva$ *r gatij eilig §«ftit&ffettftt«! *3<t K* 

.3ffotfto §atn L efe, Sftatc&tfe Sfornifno.c 

;.„■ »«jpa I £rt t«6ub* U f^cie bfe. aufa,c&EAd|)te 

SSoriefttm rait firi/enbn <Sttmm* r twttf: ba$ 

S5uc& <mf bfo ti«ben ijr jfe&rttb* SSanl! unb 

ftyttans.bte birt.b*M&t gettmbe ERtff^f M* 

fabeutenb Ma fffoem *&<ittpte» 

i: Stupee fl$ se&mc&ti flriff Woift«> fc^nelf to 

bit bro&tnb ct$obtne Cfytlje, cntrrp lie i^Mii 

#dnb*«, roacf bfefrt&M&c f»*bm &o?f .«i* m ftfrfe; *SRa6ftimatt£t'!>- ben Sotfer&tt&Mi foUjl, 
m p» frnnm Intuit.* . . , 

,.* *S«fjji ©W&, cttnbtt, 8t?Ki>crgfffL'ner, ©cftftj** 
ffeettrb&a&ed* frejfc&tj! bfe "gnctyi Suric.iuib 
SalEfe bro&cnb bfe gdufte* . 

®ei> Stanjtefmiec ffl|" but €?JHf ty tub rn mft 
$o|inidtf)«(nbctt SSlicfm an, — jDfc Sftardjefe 
obcc fufcc fort: = \ 

jfrrbttru{t»J Dicft beu fcbrdttafcit SDhm« ju 
ieffl<» r bfe I*fet in einer .QtttgtfMQtn Sorte 
futig fcgrtffen ffl unb jitfetitb unb wftfjrotfm 
fi$ von tmtm fofcijen SBfltfnwl gtjtf rt ffien 
mug?* / 

*3d} bft&e t* ge&ott unb f«tyc e$ jf&t ptl^ft 
bn§ bit 9Snrd)f fr Stonara %« ©fan* becau&t 
t|i*« fubr 3C(offfo f*&e.gefo||m fort, »Unb t*4 
ivin @ott iftttn g bajJ ec f&t baf SSccfcwne 
toitltt f#fitft,« 

.- -^$i»b(ofn f&erllugnef fllfet Jwi%n 5?a= 
tutgpf(?tie!* fu^r trfe SJimdMc mft ' toJtt^nbm mam> 
ojrjtefA-'-*- i- f 178 

Htfolbm ferfs '»©otf ttfflf"'f# Wttflt, tap « 
JSDitfj fcon bee (Stbc i3Ptfd)lfngen i&$i, bia 2>u 
mff £)hien unljeu%n gftf pen jw totrien JDid) 
iit$fnfi»«; ; * 

£)flr«uf wofife ^Cfoffio anfroctfen, nl« efa 
geWfenbec 3Dmitc bet ' H$tttfyt\g,U\t eintrat unb 
ftftfrte; »Dfe $rcm SRari&ff* folfe ft$ 6«ques 
men, ifcm gu fo(gctu< 

' »SBc$in uhjHC 3&t mftfj f%m?« Mc 
ifefr auf #. »unb mif tvejfen S5ffe^i?« 
- '*2(ttf SBefe&l ©r.' #ettfgf fit, nnd) frcSfrts 
otbnung ©t. Smfnenj bed tffant datbfanlS 
unb Segaten, gir ben barmOerjigm €5c|)tt>ejfar» 
in M'tiatye <5fa&fo;« faqte bet ernff&Aff* £>fr* 
net bet (Setwfytigffft unb f|Kefte iijs eineti 
t^iiftlidjen KSefel)! entflegen* 

S3ebcnb am ganjm Cei&c, frclberoeiji im 
iSfittftt fnirtfdjte lit Wlaz$t\ti »]Ol game [I* 
f^jeS £3ttemgej«(fiH« 

^ttoijTo, fcie €itit&e torfaffenb, \a$tt: »2fdj 179: 
p ^/.lflim(n3^,..^iftt]ttS<Qrgnt ©$mefc 

s« S^irirtiftttff fd&oi.frfn* prompt j£?p« 

linfes torn. &i(tf>e ;Jffeoir # . emafyntt bfe.f8faf 
m*> rubig $u fipjt, reftte 110$ cin @I fl * ; 
»fn unb fifn3 3fIofJTo fajnefl M(r'. 

%tm<xtl im SRutfen, ttaf bet ffeait|lfilaifc 
fol bem fmmblW; but# nn$e £Bf*|en totonben 
8<^Mn,/!RiT«Jro gmtinnt,-. mft 2ffoifio ; fufam* 
men unb Chfipffe ftgfety ifo ®^8* an mit 

»&$ fJJ |ic&«, toa^c unb ft'etvff „ bie aufe 
^anftrft -fRonasa 'ffi i$k$ SJecffanbeS nic&e 
ji»e$r m^tfg. SJfrfMt SSerfuflc ab*c ^at ni#i 
\&Mtt bk-toxUtrnt Wehfaaft ty'm Socket «* 
| seitgt, . fonbem bfe f«%rf${c!d«iie £offnun& 
[Gtattii! «ub gwrfim gfacitifc ju rocebm. -i 
JW bfe mihti fa&en ftas mre flKjirofcfc 
poffuungen unb (gfaMbutigcJt; fcat ftfjon brc 
fetl. &rij)iM0 Magi unb trfa&rm. ^aSbw^ ^ B iir Biit ni iii ' - - - [ .i lium r > 
SE5S?? J , **'< ■r* , *vv< J '- v-*— w*r •■ 


iso 

fte dud; w bad feibft gemote Wn#«f, urn 

bt-tn alien $u, enfa.?$?n.e 

*3Ba$ folf .mm au$ benr affm werben?* 
ȣto$ iwip (Sort anb bie %t\U StotHjffr 

fttfnt* - v ; , .-■ , ■ 3(u$ efner feitt etfaufeii .ftfaufe ttctt- i£rifii 
citt (5r emit entgecjen, unb fam mit elnem; 
©elo&t fcp ©oti!« cmf fie $u, legte ten 3el* 
8tfnt£pc feinw red} rat ^anb ah bieSJtafe, f<# 
miC ' eihtftingenben 33lc"tfm ifire @f flatten wn& 
f)na^ t 'o(iit gegcbtne 2Jerarifoflima, tmb ffiop 
wbe: 

r " *Wti£t auf! <5o fimcfct S&tfbfr fifawfy 
tee (Swihit dm S5d$f<in<3tffctto, : fai ^cadfaff: 
$a) fage ©u<&! b« Domebmffe £J)fil l»l 
3Ren|$M' bie @«re, iff bee 9Kenfdj feibft £>ct 
fiftrpcc ifl true bet 0eete (SJpfamjttfjJ' 3)fe 
<£«te abet ift gdwidjec 9fatut unb oug ©otf, 
alfo ..fftjjg, £« jttwte 3$gf{ beS Sffltnftyw 181 

ttkt Aft b« .^jrraliftfo GSctf!, enefprnn^tt ottff 
b<m ©e|tfr«, wgfrtenb ben irbtfajen 2ej6. 25*e 
ttftpfctfe iff b« m> bas @«f&3®jig bet 
; ^*rte, in tafVt&en bie begangenen $ebTet a&; 
jutfywt. S» f&ren UrauRfttib $u fothnieit, itiuf 
fie .(a4«v f?# fsi&jt -ptffeqnen $u fernm,, 5#rt# 
ban aujjerl%n -SEobe ge^fte . rot ebec : jwfitf in 
ten Wett&tift., auS i*tr$cm -fit fTog.-. --.@t6e 
bet $tnuttvr r baf eg 6atb ba&m tame!* 

3ftoi[ic fa§ mfe fr&t fttoelfa&flfanJSiiteeit 

ben 3fran$fa fanes an, bet eben em? • , 

»$icmo!« berousframmelte unb feinc S3tic= 

tfe in bat S^bm fcuiabfenfte* £>et Stabec 

%>cr» abctr, *. u f nfdjes acfctenb, fii^ fort; 

»2>as grie. f$ afftti fifafta$f unb forfc^enb 
ergtfinbit. (5$ fa 3 t abet betr foil, ttuaufifim*; 
Mige, et die, quod voles, nulla mod o, 
maledictum. erit, quod specie nmledicti 
sonuerit r <$imtei nut, fo i|l eg -nfrifrcb'! 
— S^ ^Iftbe c$ frgt&nbtt unb M«$ ftjcljl ae- S^l te ffia g ft i M 
SBgW*" '% 182 ' * 

$i&ft, afatfmM} non cuique coritigit atlire 
Coxipthumic . -.[■■' . *■■ 

2floffU. ©o iff U, fectt&effet Sfrubec 
SfgorioJ 2fb« nicf>t oBtm m*$t no$ 'Cierfatfl, 
au$ nitfjt nan) 0ra$fofi ffnnm 3f(fe fommen; 
ttwrm e$ nbe? gefdjiebt , ftofai jle au$ ttiityf 
immer ,auf emen -Starter StgerFo*' - . 

ScArt£i6fanct, fBohi mini ©ori& itjotjl 
Semerfcj tie SKtfbe ftetft un$ ben Sftenftf/en bnr, 
sine ts i|L ^Dn^ec niPttic fd), (twits id) dingc 
fcfton ge&Srt, jesjt'<rter fel&Jt d>jh-<tr)fa Ija&e), 
fcofj bet ©rube* g%tfto em benfrnbec 5topf i|J, 

glgorto. ©aat,.ba6 mem ©eftdjt? 

§f tan 31$ I aim. Sicurpi ba$ !>ipt: fo 
ijfW '■ " -' ■ / :'■ . .-'■ 
- : Sh'gocio. gtetmb m Jem Stangidfantr* 
<$en>anbe, lop £)?c fa<jen uon bem SSrubrt in 
bet @inl!ebiec*^w«e; ba*.$e1T$t; fo (l#t&flt 
cs ift, i(t ba@ -SQilb bee 6erie, bie mart nfrt)e 

gcanafSfone^ (Srtleu&t! &k @in|tcbfc ttfrtwi fmmet nwrancrjotifctje ^eufrfKtt fl(n «itf . 
2>?rm f« m '#, bte (Smfamftft fdjitft fkb 5 ac 
Mr iur SPfrfoiK&oIff. SSBfc $ra»iittaitev fd&af* 
fen un* gem ^efefctiftiaimg, trie wnfet J)et[i>c 
drbcirifiiffer, - uitb foUten n>> foaat gmotl^C 
fe^n, mit 3$imn p fpntfctt, 

jtfgufJt Sbty! 3$, n»fe£c; StB,fc&tex 

$ r a n | i S E a tie c* Caput melancholia 

Ctim est Diaboli balneum* 

2Cf 01 ff cr. Variabile effigies, attentat- 
opus! — SBie - twit &a&e i# a^ na* Sfom? 
S r a n 5 i d £ a n e r* fBtet <@tJtntat j — an* 
genebmet SBefll '. *'" r 

. SClofffp* S3 1 ub« grao rio J 3$ *rf au6e 
tf.mfc, Sua) recr)t Barb ttriebee p befudjeit, 
£toim worjm rair, |)offe rj!, wtyt m jnft ein- 
(tnbec fptedjem fitzunttt- abf<jnftfc Weque mala vel bona quae Vulgus 
putet ! 

Tacitus-. <lrtol\ic , fatti i$ 3tow fmim f?d? fetofm 
Refill 3?s ifltf'unb feine 6tflfe a(3 Stajto' 
far Cpi6 - ffiatljf dngefr^cctt r ali e$ ifjtn tpif^ec 
111. brtt ©um fam, ouf bfe getyo$nfe 3frt f^fit 
fe$*n ju isur^iebm. ;/3n tinm ' fBlanitl §& 
^filft, effat . <mfyt$\ti)tt«u Untoftcibrr, jFemtfdj 
unfafatmt &uv r #jWfd) « W* fsitfrrtifcn - (ibgen* 
ben b« Sfnbt tuib ttttC«rE>teff fi$ mit] hm S3e* 
mt)mm jenet fa bfe gtibpr s«(tw«ten $<Jti|>r,. 
£te fdp£n» SSorgfrt ftntte ifjn rttn ffomaf 
tn bfe JBtgcnb twit 6- @*&flittono gefotft, ate 185 

•* ■■ 

«#■' ffltfltafant nub @tfc£&u$ ,f tt ftf 0^ 
* SMbifott, »fe *« fd&^i», b ft na^it JHn^c 

gfef$ ftfrmtmb, rfef «; v 

ni#t?* ;.-..■ 

Stonmnbttujig,: " ■' ; 

=t! »ttob 6fe, £«c SftdKfcfe? @fe &fcr?t 

•fWt'tti Mfj «nb 'ft' to ffawi ft 
H* 9%r m mm m ' 3C6« - m $ 

&iff4foffrii$rit' unb BMMtHNNgfc &id fuhf, 
»$«« {fal? - *(,** tffob, fprf(5 ^ 
*»«,i»etf, wic tie Ue6«fd&«fc fagt, g r fia- 
wfc atfe* , n?ae £te mh cqd$fen titttfb* ; jj^j,'Ti->tSri--J-A'r h % r ! '.-.\ i y: itmm i aBraresaftgBM— «M 1S6 

(Biinj bctcpiuftf entftfjfoffm xti$U ft* tf>m 
jbli $anb fo flmjlSi »ie. mogticb imb folate 
ifjro. 3>n cin^r atigtwtyntir.Satibe gotten fie 
fid) nicbergtlaffen, m, (bfe 11116 , »eti SBttirtta 
gjtt. fattannte fmtfmmtde) 9flfltWtfa tyc ©riet 9 
butfj ouf ctn SEilMm U$tt, '.bm SKofenfrnns 
■fa Dm- ©urtti i&r« i&abata fretfte wttb fttfo 
fagann: 

tie gtepublft Sfrnebig i&mi ■ttatert$cumi, &« 
©tmfc, Jtonf fetation beS (Stashing, n«b -35e* 
finbm au# I>ei fr&enSifrafe fogflj/W @P« S 
leu in bem Sotto bi Utato&a wrbottn |«t1 — 
tlnb, @ie tttHUB jty tout* l#j mmim £>&elm f 
— »!« b« fo )f ' ebm rotft eS wrtaf it 
toac, tm^it«te ec nad)-b?nf j&ecbctenm,. rooftf«^ 
fl«tt fcin ©I&d! in bent fo (twtijj twtbofenm 
£otfp tmfutfjen, unb tobst* aitd> — tote « 
bets (irtgefanBm J«f, nseip bte tyetl. Grata! — * km 
5Sft%Ito ber ertaudjttn $Republ!i!bajit; — tinb 
fc&te mit fym Mb bee t»Kf|«t ftuttfau* Swit 187 
Sfcfo&ta, £b bns terSfaflnfffMih gitfto tin. — 

donate , la m vi mm J ^%m.tmmm $r*f* 
Ban 66 < 00Q «• ** fetta, *im nurb 

»*rfa mi 9^0 be* Ctoc &fm fwrfftftt 

"^ ^ tmmuf fruy c * w*Am-6bftr 
|to*« geMtat, nt*in jDirfm efeiw -g^ 
font* B*rfH&«t f m p wtf![6fm ^ & ^ f 

f*w 8wii, unb fflM eternal M'Jti* u „ b 

frab wfc i„ @ cmia , ^^ anMitlfftrCBrfb* 
fummm, SJBe^r, M«fcf(6tfcf e unb to fe bfi8 
Sail #i^t imb .»frbfn ^ .**£*, 

^elrn., rm ^^ ^ ftttg gefff||(| , ^ @ ^ i i ?^s^ fJ^JBfeat aiiflffi^A^^J^iLVV^L-u-^ ^ v. i ^wiw^^^^ m .188 

*inb bk 6?attota ^ruttitiera tfam ttrnfifttn 
BmQt&aitw, in beffen $nufe fje-mft i&ren 6ei* 
le« rounbetfdwnen SEorftfera njofjrtt, rate tuidS} 
i&ce 9fcd)te 3Watii, Me eiigtCfc&one fffaMcrfr 
Softer, tie beit wiutfanif<ften 9toMb?6 bte 
$flpfe fo teftmt macftte, abet mft uiiS cjegcti* 
gen iftj.uab fo fftib wir in fowl fltojiem $du* 
fern unb ctntm fteinem #aufe r efae gciitjc ae* 
netfanlfcfc Galonie^ felt futtf SBmfctt nun (let, 
unb we*b*it tin$ geraffj aUe te$t fife ft cum, 
®fe au$ f)i# ju twiffen** . . 

»Viva, la Fortuca, Donna senza Csr- 
vello, e il Lotto diGenova conGervello** 

»E io?« 

aBellissima cittadina in Roma!* 

»§3 id mi* a«gBiM^ai# cS bwffli ju ffiro 
nm, »cnn 6ie rooUm* ba ©fe tfec.finb. — 
2Beun abet mm Me engelfajone sjeaWstS'STorfj* 

*So foil fie mttf> wiilfommett gc$ciff?tt 
&ecben.« 189 

»©«« iNMr fdfr mil benif^i _ <g !e rt „ & 
*<tat «nb tin £**. «. <g^ m e * f ^ 

Hif eine unf mr Gofonitftettin, Me SQittwe 

*** ****»«%« aS^«M,flftfrt unb ®fi to 6cc 
ffeuct* b« wtbiKgia, fepjja ffiw(% gKH 

»«tfto* i„ #«PWiq mt£ bem @ f betb wfl )e 

«nb- Sbfiiiin^, M ^ ■«fc. P |e In tie 

We, m *foe frumme §$ri|iin, Gtot $it 
fomFm, b g „ a ;c hm m 2ott0 bi @mm 

*me gute gnfftatr- ffit tt;re ftxttfc ty^ »tfnb wofuc ttxWfofi benn Sa ©at* ban* 
frit?* 

•HA %tt &5«n.« ' 
»3*;r $<*bt bocfc tlnm @$n^rrn?« 
»® MftCf unb twr4mi>6 ^ fl t bir i$» 
ma% efytor $Ba%tt«> b.forot. - & $ flt 
Me ertaudta fRtpum bm $mn Qatbmtf 
fflflWetigamefj j« ifjrem Qi»p.|)nw eriMftttt, 
&fcf«n m « <mfg*fuc&t nnb ^ m m a J 
Iw fetnert ©(f^iifl eiwc t & f n t « H'liL^L-^ .- : k'.itatBHmHliWMlllWJmm'L.t^*- lWv.bct wnutaass &tettJ&vawiSB&iS&it 
190 v 

*£)a 3 T)(tc ttiefn £>&efai gut 3? madtf! He 
ttufjfe wo&f> W bie Goloniffrir aug SSmebfg 
fo fd&oue SJNtodjen.ttntw ft$ |dfteit?« 

•*&& a«tc $ml USergcftfr e^ ifom (Soft 
in tot £obeS|ianbe! — Da fommt <ttt(& €>fg* 
not gftatfonfc cm^rgefi^t.i ~ 

»^d) fi/i&e ffine sSeit, je§t -dppeftorafioiKtt 
jir t)6ten* Wtiin Dfjeim * nsKtrfrt mi<fy v ©efhe 
SHto Uegt jjlcitf; »oc '$tota"€L Sovetijo. — 
33ef$t«i £)((& fllte SSKufen unb hk $utHfe 
tinnen fcaju! — SBfc fpt«$eit unS ftye« tvtes 
NEj &o*twffif% SKadltfa!* - ' 3Hoifto #13 ouf bfcSBIlla fmieS £)&*1mS 
gu, al$, « rcufite nidjt wis, unb f$e«.-c6 fief) 
uerfab- Sftatfonte f$m in ben SSej] fiun. — 
(ScflarungHi unb 9&ad)«ditm erfoEqten von 6«f« 
ten (Suitttt. 2>er fm £otfo SSffllfidte, Ifefr 
peb tucit ^ckjuS ub« &te fftuninient * $Bercc&m»K| 
tmtdj Vis Aat&ala un& autbe (0 nt#*j$f &«? m 

INt-ltatf-tot BAbff * f|er n bft 

KicfM** «*, fM« ft fan m 

<9ffpri5$. 

* **"* •" ** «**, m« ibMm 

««« ©tfmm, j« mft; , w wfa mit Wc 
«nb M« «*«*»• ^ f(imm<re fc ^. 

«•**!, -Hnb nimm mit Mr ben S3n,b« K . 
80«»; tf ato m 4W ' W fd , f(f( , n _i fc 
Ih i* nun 6««t, mft b m frmnbm mf* Mf , 
jnn«M(,en unt. nft^Sfmerifa jtt Kifen. _ g^ . 
Rmftn m.5 an, Wrtrf fb (tl Me ftri1>ll , W(n gg^ ZVE&SBBto&BSit 192 

SfttM&EpciR Sfatfonfenfa, — .$«* Martfafo 

bad foil eto Gofoitfcdjen wcrben, tap j«bem 
Sfanftfien bft$ $«s mi £ei6e (a$ett fott, bie 
bfefeibe fefceit. — SSter ©tnc! 3ft<5ba>n nefcrne 
Id) rait, von benen btel ma^ce @d^5n^ifett jw 
ttenntn \itib, Utib bte vierfe, wlc&e bre @§w 
$»?, Sfcncn fafflnnt JU fepn, ift [0 ffog unb 
iui^jcc^nbig, tag man toc&I ffogei* fann: (te 
wbhnfe ©opftia, b* u tie §EBti*$tEt, p 
fieifjetr. 

3( I o I f i o- ©fgnoc $9larfonte, (Mnberet* 
tierlSotome unb ©tifttr tiner SReinungefefte p 
ttctfan, iff f&c 3for* S&Stfflftit bte fctrrlfftlfe 
fdetohntm&l ■— : ©fe'-finb-wn gluiftic&et Sffatw! 

SRatfotlttv ®a$ ©ificf ging mit bem 
(Semtefee Cotta ;««** 4?«£ SJIardjefe! fti ben 
ga&fen fibtrftaupt fifgf fltope SSrfa^elt Betbotgen; 
BefonberS flber finb btc einfat^en SRummem 3 «nb 
7. unb 9 refpeftabeL $$a$ i»o(T«r ©te fagen: 
fo trie cin SBieretf ben £eib im& efn lEriangrf 
bie ©eefc figrofeta* fo ift 3 bie ©eeie unb 4 193 
bet m @* iff afo bet jfap tt bet mm 

** man, m bw Zfttcwn, mf P tm m 

m.tem OMfint, wgjrtt bro f rb ^ ett ^ r&# 
t* .em» firebt intic ^ few m , &m 
3uflante f . ihb«m fre ftu$tfF<$ f f [6(I f mnm ^ 
too».tt unb fat ffe f?d, frmien tmm,^ t ftc 
tu&fo.foia fafrlfcfcen fob* emg^nt, m fte 
tofdfct prid^t f„ hm ^tfnarfft «,* ^ 
$eni fte ^ofpn unb ^rati^g«tgej| iff, 

- 2Tf0ffro. ^ f a aif,, tm t IntutiU 
©et&lfrobfuns angefanjjpn fttrbeu? 

matfontt. ©irfc&fam, - ^ flm 
6w .Ontario, 

tfioifio, Unb ba« fat atfo e*ff bee <Be* 
frimt-tm Cpf(t> bi Gfenouci foirirfr? 

^atfotif e. 3a, eg ff! cflt g offjJ , fo ^ 
4«».maii; trie tc», circa 68.000 ^(bmeng^ 
WrflMi*, e\m fymm ©«*el ©Jnn^rb irnb 
■WW* »usW4i, fo'blem unb (Btvif^ft. BEWBaBBMUlllUBiMimiWAiLitgii i&U v, . '-^ -. 19* 

i— &tnn iff aidjf jet>c$ Wlfofym GrmWem vmb 
WnfttyMt augfefdj? 

Sttarfonte, 3d ; oft &Uz rottb bieSBfrE* 
tlti&Utt sum timhitatt f m\t $. 31 bfc SBoppen. 
&*c gefltVUe fioroe bee nlau^tm SHepu&lig 
Sfrnrtig i|l after fein ttJunfdjenSroetttyer 2oUo* 
geromn. ©ole^j efn fl&embifcfjec ©mum ijl 
bi-r ,3u:uc!gantj In €fce(e in ton SBJeltetttjeiji, 
roofac f!e QtUmmttt ijh 

3T(o f fi o. dfctoip, fo em ©clbgctttinn f(inn 
*8ic(e3 totrfen! — 2>a8 ©ett) tfl mid? cine, 
0ieitf)fam itbtfdje SJeitenfsrte* 

SRarfonCt. 9Bc(tatJKle? roofcl tttogtufc, 
j«bod> if$t 3&ftetig«ffi< Vr ftifttt iftiofrc 
otfi SRetaEI «rib gewif ^erclfc^ec unt> ffctl)(M* 
bee orgahffirt flli? <$otb. 3fa, e$ fitngMwtyf, 
akc «fi ijl bb^> feine feltfteitonmbe ^ifccc* £>er un$ Won Mannfe gfnnySfatier, 
gcuamir $♦ ©Jlufo* bee tnit 2Cloifi'o &ef 195 

oaf to Gpatata fttttitb fe m $ WW( ^ S 

W 6m«- &n»ft n |(*t! U g&m faijfe 
mfr ' ♦« 9MfR, «f; wutbe eie m feet 
lto ® t ' ;@rai ^ *«* #«■ Garbmatf fi> r «= 
*», MNi flfdtt mff **„, SB^rtfi^ 
Ml-lM-iW to, ^forfo * ntt0ftIune 
•■*■ ?«»-8*fu*tttt .anjutrrfrn, 

Vffffli. SEBa< ftei&t berni W#fhi 
Iter* Bit @ffe| ©ftrf matt : H-nqw 
: 0- felft to* §r»o(t J bfr gt^wm^UlL 

* « '* to- 3W hmme m fcem ^uf* 

■ttfffe Sfcucfcf-, Q im motma urmbtt, bit fe»t 

ft etitf«. **9temimtoj&.& 

Sttoffto, SBre? IWB)lHWBB anBBWW iJililii»j.UHiiBaa^j«!wiiiu ' ^ T" 196 

fy. @ill>!o- SMttitidfr i$c {3tivrf[ms,i»ie 
fit fciflL 

tttoifift* £fl$ fltfo atnuBf fie bp<§ gu 

$. ©tftfo, €ie ttjfinf^t gat fe&c b*n 
•§««! fSft&vfytfe jit fiJW(fj«>i 

3doi|io* $ft (tc 'tticbtr 6*1 &iw«i?.; 

$). @tH>io. Ztf) \al ptt [it ■,»«£,# jb*f 
fie b*m SEobc ^ntjegen gelfo . - 

28 a cf o n t e* ..^c&we&t ? nit&t WA^ir, ft of- 
ten ©fe.Jfijieit? 2fyw i^wn ChbenletC faroof)* 
stent* uttb fccttwgenba @fele g«bt ftlfq bet/?3e£» 
tinfcjimg , m\t .. bem SBeltttigeiffe cntgegen? — 
.3§c 3QlniB# iff aM nodj bet Ifjc?, .,: 3 

§>, ©it&iV ©n" ©efcemmtfj briieft tie 
fi# fyrec SJoffcnbuiifl 92nrjenbe« — £»«• SWar* 
$efe, tettu&tit ©ie r .gotiiten <Sfe % btjt ge» 

3dc if f& 3$ p$* tnf£ 8&nat, #etc 
ftaitr* — ^wmtb STtorfonte! wis fiw^m irnS 
197 " - 

» 

fro# Uc#, e$e ©fe frfe gfegQ. ^ ft^ 
fejeit? 

: ff«vfujf»- £ta£ fcoff* f$. 3»fe bem $, ©ffftiV f {fa TTiofrfo Ibcfi 
<£fc ftc (ibeif nodj bus £ait6 tet barmfteigfem 
©*»effetn mtifyt l } am r Um £>rf«N* out 
bemfti&en &wtu$, (rat tynm entgrgm anb fpr<K&; 

»£m Sfagtjfcj <&h nwben nftufet — 
©le burtfrtfiw Zu \>on Htonbcr frit bfefDto 
*«f* £(aca 9?onaift rf;«n SBerffunb fefebu n» 
»«««*, mta ©i* «bb (« &m!n$«, reidjt^ 

fprecfc efe f I;offe i<f,, M.<& £ , ^ m ^ ^ 
ran &tm mttmt m ft bk[m mtitw fi>#. 

2flotf£o fiUf bfti tytt triMrfenbtn 9?a<fc 
t\$m mt<ie$m, ftfar im$c <m b*t §mpti 3 <r* 
tWv-ra bft*£ftti& btr ktm|ieratg*ii ©<nwf!#riT, 
fitting i^m erne nra$M£ibi>fe, notfj nf^t «tte T~ U feme gjuitfrau m$t$m, fafto fctae #att& 111$ 

*6td)fr finb 6fo bet |j*tt Sittardjefe, b« 
imattrt totrb. €fepe 6te @ott! — 3$ 
jabe mem Jtinb, ttiffne Soiree mfcber!« 

*^3«* . niSa bag -• fagrit?* ftagte 3ffcffm. 
#6et bfe tym mqtQtmmenht Wttnaiti be$ 
$auf*S >r ' fcarm&erjtaett Q^mftitn wfdjfe 
ftjra nk <f)anb tinb fugre; »©elobt fep bee 

SWft -tea SBSurtm; »£)fe $rau ©fordicfe. 
JRonora grtuartet @t«' itift 'ttttgrbulb * Sffnete 
jie bte St&fa viQfc Sefte, m bfe et tintrat - 

3fuf efoem <Eof<> faj? bie IStorcfafe f$roar$ 
geffefoet unb tttcftytfat, jifegi ftyiteU auf tmb 
fpttu&j -.". _• . ;••_ ... 

. 9 ?inb @te ber 4>evc 3»ate&ef* Sformfho,' f> 
tofan 6ie ©ott mit mrc (5c $at grope ©foflt 
an mic jpffom. — 2W fd> Ofti fletetfrt. 
SSffber $ag ec mfe flefje&m mefn*it twfotwit , 
3$«jlanb, $dj Wn wfcbtr bet mk, w'$ m$ 199 

fd^et&an r)atV &e reue ««, u»& fcw enffW* 
ffiti fo guf fc& fanu, cdU$ ivfebet gut ju «m= 
<&*«♦ — @^m Sic f?d> an mha 

fffoifio. genu mut&efe! giotmmp 6fn 
fr&, a bee f$ toeff ntc^t — 

<Sliu«, £5 B'u foffmunb niuffm A lie 3 
l?hjHU — %$ ewafytt not cfnigat S&agen mi$ 
em*m utum&eftmm Swum*, tn twlffyetn i# 
auf wn« fajoW, nialbumgttttjten Sfefe «m* 
^«fleg<wi 3 fn war, S3iumcn |u fammtta/ 25a 
tiff «n* unpc&tbocc ©limine: S3tfd> boc& bfe 
»rfge SB in me *tt && a riming, ««b jfe&e f&«n 
®erti# in bicfc.tg If} tie SStome,*** SRimt* 
ae^ne *), J§t ©ecua) tvirb bf$ jldrfrrt unb 
beine ©inneS^ffitiung son ©ic tit&mtn, £<$ 
fa& Mtt ram>, yftMU win unb fritn-bm'' 
^fmnwi, bfc^trir* ffd> fifiec mic itjolbtt, tofe 
bae ft^itbif^ffe, &imtuff|fftt» Bai^s unb p« 
t(t ! - n>e it Don efjjflnbeif i^at er jf^ s(«Mfiim *) Immo^eJle, Shfa&fumf. am OH ..., T -, r -_. 200 >V. . 
mf, unb aitt'.tym xoUtt .Jbdv t»!t elti« flay 
w5£&^nbe 25rS(f^ fin fdyon p tfta^nber 9tf gm* 
fro^n, 3d? fa( f ete mtinc <$ dub* u nb f rofjlorfl e 
ber r^onm $immemtii$t en rgjgett : £>,;rofe 
f#5n vtnb ikUitf) ffob, ®ott unb \£erc] feu 
SSetfe £>etnec 3fl!mrtd)M 2£6cc .t« tctufdjte urn 
mid); ttjie c [r bfc&tfS fdbencS SBcfb^etToant) 

faficfc, tint fd?6ne %&eifat$eftalt. £>a flp'pfie 
ttufn ■£>"* utile ju: £>a3 'ijl -fetfric- 39unbe6* 
fd)n>ejtoi bfe^iiige (Slata. 3$ fflnf niebtr 
tinb fntfite betftib: >0 Santa ima Ciiiarak 
©« abet mnfctjtana tnft f^r«m ©i«nertfd?I«[« 
fin fefoeS tftobctjen, briicfte e« an i(>r«n S5«* 
fm imb ffttia, mlt ^njmirf^fiipct 6tfrtime: 
Dor in i, dormi riel mio: send J •' ©ft ftfjauu 
fa) awjatifr .ftht unb et&Iitfte ftfe %(t$t6jiige 
meined erfe[fd;enm $mb«8 — *"*■■# 
3f foifie. Slmfe ei&lfc&enm Ambtf?' 
' dlfttft. 0o ijl f#, — &k tytilse afat 
ftaflte;- ©f^U. £)u? — ■ SDMr f^iug baS #er$ / U20i . . 

-v * " • • 

ft It ft / iilil' mutt t» mtim JBnfto »«* 

SBnnbfc! - o«?rf^«nbm be* jjhnMfe - bet 
mrfttnr-jropf/fonjl &mtittn faite,. ; 3# fftfyfe 
m&* f«( m &!tl .fBanb*ji b« CMMNU' 
*m fl nnb feufifr., *%&■ $ m , wfe - 5U£ j^ 
*tf mfr tffentotJ' 3n WiV fefbfl fl W 
fpraaj irt): 0^ roiff ^ ^^ timwffcffe 
i« *ftnb«m,ba:^c^w mE$ .#Ke|%e ^ t . 
*L Dftt -tuft -affix*- ^<b«r bfe Itfe mefoes 
•Steffftflrt/. G t & aC tinf*.* ¥c 3 ^ att 
unb r$ wfJJ twn mlr mfm m PMMk*. 

— 3ft, *|5ew SKartfjtfeJ SHanoni -a fl£ ^r 
tti*Tn #« 4 ^fturt ujenn fd, %«„ s% mm 

3f i c i f io. miir - 2Bft* fft S m @i> ? 

«l6i|i-»a ..>©m*ttt "®o«J ^^ 

16? ■ .202 

fat.* — -■ Av; , v •• . ...-••' '.;.-• ■ 

. 3C to i f t o* 3l*<# , SMutta! was $fifcn ©fe 

Git to;. SBfrfa jtfob jfwB — ' 34 WM* 

ba9 meiitcr $D?i r d)fd>rafjlet t>on tfjr eln, wcldje 
m£t jnw Sfityttrtt nfrbcr^foininm,. roa$, — ■" te 
tec $effnuiig> menu Icfj -gPhtttet W&* f 'Kbpi 
fflnbto w&tbe mid) jju feinet ©«m^(itt matftrit* 
— SJiVm ®tb(j bat a(f£* tomiteft, Jal mfcft 
tua&njtRnig gemUdit unb id? war graufara fl«* 
gen Sianottn. 93fo %hlt i<& fo gtg«.n roefc 
tit SEotfcteic ^nbelti timmt?. — £1 $kc 
$ftaed)t[H t»a« flfleS fyabe ify 2ft tun abftu&fc 
tml Mnntn, t&oUm ©ie nut oerge&srt? — 
3B<Km$etgig toot tec ^immel gegen ttiicfr — 
aCIotfio/ Unb frfj tjergefic'S&nm, 
(5 1 a r a. Zftzm I ZfktUa, tywln I & *«■ 

SDie feme Eanofrau CtraC Jewfai tie 2f lo( J i 203 
rawfo buffer »*, s^Hm, ^ f 

j**if*n».i l m l | Wt ^ ow 

tff rnerne S£odjt«, " 

JTBT? , 

' .*»««.. ..Sfch. - 9M ww¥ mfc 

ft ««« ***»*. ,»* Ne !,!•**, 

Iff SEBafct&tft. • ' . 

n»b ttf, was |b i*,^ N 
■fe'fe *$! waifie' ©oit wt bfcfi* u» B9! ■"■jr*yqr-*' "•— ' " — * ' Li I ■204' . - i- 

. ' ; - <S lie tt* Mint flaptfte wffl left 51 aiicnf , gjfr 
ttw&t tec ^eif .' ^f rtra uab tfneri -<5ldr«tt*-®ctycier 

- tfftoff to — fein« '$ftmbe foiebec |u efittf 
gnmVett , @t§W ! His n« a$en ? . '. * .-••.'-.■ :■; 
-7- ';■ CS f& CO; ©eittfjj ttk&t J ■ >'«' *■♦•: 

tflocfio* 3«ri|fcn fjftfcm 6iV bet Sefe 
'SSflhb : mit "fcwelbaftw «dan&. :. ' 

@tatn. &l Unnte fd() e& roiebet flitfriup* 
f«n!';Dod) 9lonnfr fflr Itfbk Sfartora fdjoru 
■ ' tftoffio. <5tg««ngptjc 'XSfaffoto l&ftt tali 
^trtftycnfiiM unb ita$ GtotteS SBtttan bee bei!» 
&ater* "•'••'. v - ■" • • i;^ , 

Ijaben mid) einji ben jDamintfanem §»$«* 
frt)itft — ^ . '■;- : ' -\ 

6 1 a eft. 2&rg#& Cifrl 
205. 
mmm-vm ?&mfa main m 

tfflwfla! torn jeft mft wife- »2Kan Mt bocfr «*$,. n>« ; ff ft mt an& 
fill- mnuiMife 2t(offt*, m&Jm*fr* unt> 

Gtxtoa W®,«ib«^wiojit; - 58« ber fDflte 
Goforo 6IM nMm iwb ftjrac& intei^frtfrft, 
®*« « fa oft ($<*, Wfnn ec ^ bartfttoDoB . eins 

$] im &aitn*&t9fa f^ m ? - . «» . SHotine* 
Q# Wt tt?ftr .M| ^ unb IfcfdBfeft *«, 

««* bet ©cfotefte SKame, 419 ^ M ^ ont) 
tenmkt* - mi bit ptmtnvk n ^ t im Tnr»g ['■ 'i 206 
-«*■* SMdrn ffe mief) bfe' ^ewlic^ei — £) 

- > *3S6 -C|l- fie? SBaS foil ■•"$?« jrogjfe fine 
ftoxfe ©timmc fyiniti' tym, 2floffio bre^fe fid? 
fdjtifll |«f urn anb |Vtl& eieaiflt 2) e c i m 
vor fifty- Ifcgftt* —* £f«m(ity mUgtn fragte er, 
mi£ gro|jen ?fujj«t: f' .; \?.l ^ ;• - 

*" w*<lfriitA*? ©it'Swel* :■£.'■•*•;...'. .-.Tu 
: H i * « 3 a r. <&m ©fe o^ne S8*wunbemn$ 

v «nb 3'ttben? \ . . ■., ■: ■•'- 

> - 3f ( o t f.i o. S5o loromfi 3)u fac? " • ■ 
<£[*«§«& $e§t ctud Um j&tattn*ftloftiii 
*■ %[ o i f i o* 2(u£ bem (Stawtt » tftoff *c ? 
: &ieajdr. 3e taun! bte ^rait 3fett<f|ftt 
ftymtr cutty gem iii We iSimbftfpfetjeU ttn&i 
6fe rcffjen j» — ; ^" ; n.I '*■-.? -•■' ■' 

3fr*Sff*. £> @fMi»l ftimn $tt tvif* 
tefl — ■ '■ ■ ' -.' 

.eieaiar. SSaS Utmu fty tiltyt top* 
twin fty bavauf aueafatje, s$ ju ipifito? -~ 207 

- .Gtfroffte **<* e8 mir bflS^j mlt . mft 
w* gttytii bfe @ty W #r SRohita; »<*&« ac , 
** 5f lot fio. &fa»orrn? — $ f be! 

■- @^.JaSri#,fty W*|**Mi*.*&fc| 
««b if«emb - tinb a* nun fimty.tfc £ C(UI 
2to>rty P fc 9fej»ra: $« *fff nf(&£ M« ©ty*^ 
lee 3J?ar*efe Sfomfno, trnftbtrfr-ffty Ifr 3I«* 
Mm - baft ©ep^t t»e W fie idi m to e tUtts 
to t>& XeM mt t fo tt><tyr© tt Mtl — 
«nb patni ba ran fie, Om-^m^ 

55t*nbbm^ — 

3noffio. fre^n; 

eiettinc, @o toa&rdiott fe6t!.fb fff' f ^ 

ffe auf anb fjkf>cten ffe fa Ibte a*to ^ic 
rtkt fru* tK.Sn^ bc^ #Mb-:— g^| fe| ,208 

i$ m\$. iii it foie, j Ijr ttyt: gel oraittm. > — 2f dj, 
bu mefri ©ottl — Unb .€ffe|S Kif: jjfrt fa 

: 3(l«fffo /.'/tKttyfg? ■— ©f^jf^u mefB 
Smtettft?... ' f / — • ..-■yii, V v }-' ! ;•>. 

: 'MU9'iK% pt turn! .3$ 'ba$fo .j>ft ®it 
fo m^'fgj fo p#lofop£i(<$ : bajlatibin, ;€5fc mtifa 
tm "'.fcbon ,oM* ■: . ; , ■;•.; / : '„....■ i. 

. 3floifio* ,. IE3(rt Sianorm trtcfp, m'\§ 
ify. •' ■-? ;■ ■*-:$•*: : '• /■• - ; ;>.■ 

. /£lfd|«& SBiffett i*A!;'Tp S)l- €h. 
^ifofop &u$* '•■—-©«.: iff nfcfrt bit £o#t« c bcf 
gnu ;S9i«4«fc — bre 'gRfi'irtrtftait i|l ifjr* 
S^mftf..^-:.-,-: .; • v >:- t ji .?.■■ • 
: Z I off i o, . i 3 jt ffe £rt$afr mwfi&n »fe 
anb cbel£ * , 

- <ll * a 3 a t, gftc 2>enftnbe geivifs , nf$f :. 

If Itii f f o* ttob tattfeii Amu iff ' bo$ 
wojrf?- ■.«•-•:.■ 

ettajat. 3# flTautf b<tf au$, — €5fe 
l>ftkn ato nf$t #f$m bte 9MiJnm&- ttnb 
. • ., 200 " 

fc» fie ft* .nfyt fmgnt $fo n: £>'? g^rt^ 
— S>« 5To» btc (Mane..^ b?s tfusbtutfi 

@otf teb(, «g . toac*£ ,....-.,, : - 

*ff fff* ©ffHfcf $<tit |0, Wflft {^ 

M grtfjm^ — @prafp, urn fo ^ fmb t>ie. 
Srattm Mr ju fintfibm. @fe ftf^ fo, mff 
ff$ 3« faffcw, — wfjttt. fy nfyt mtkbt fmb, 
~!toh.<iUi.toifl i tf& ^ u ©arum ftnb itfc 
Mm, faflt'bcc 9£d&5i $m Sfmm Unb 
*^W e& uo » ^? SA>IV n wnb tt«^e 

3TUtfio t SEBae f^t t>U{t \mi mk'i 
mm*, ^ ;,J >rr%ram9fwi«swBaf)waMnfaaesB!aaK 210 

frogf. 

3f to if 10. 3$ Bm setjirtut — jwfilta 

— getEnittfcfye* — 3$ mp$fe$faeffeitpJ5i& 
apwt, tnStJjte fie m raernc Em?? fcWfofim, a it 
meine 25tuffc brton, — i^r £tijau$gen: few 
Bij* tjfdjt auto GtyMlbrl — tmbfann nidit, 
2fdj! weftti fin Sfoitfet) bin itf;? 

— ©fanora »|t tiit^t 3&re ^c^hjeJleT — ijl 
nut efa fttyoneS, Bertlte&tf ganbrnibdjettt — . 
tttt3 Vifeit tfne ©djone iff bie 5ftatar, nub bit, 
weldje fa itjr gc&own, in ifyv mtiMn — {fob 
**fn imb ffoc* — — £)fe grau Stajefe 
ci&ec — 

* 3t«ipo»- 3ft? — 

£[e«5<ie r gfne tyfjift/ fcerfatffe ©at* 
ftnBeife — 

KUifto Bat ft* t&ftftfrfj ]«mat$' fitrn* 
raMssSra 
211 

f Iiifft* ®ie grawn tofffeit fefoji nfe, 
»&3 fie |mb. 

tffoffis. ($lia&t 2Mitjor — 

fvfiffft eg nityf, 

tie .ftfltbafa — 

$Uwf %$ tvflr fie fa fl em — ^ 

tfttgen. @ie fmnen ffe bocfj? 

2C I o i f i o. @ine Sfoncrianecw sort ©e&utf — 

Clcaiar, £>fe folfeit ff$ n f# c autfrn* 

m lafim — @fe ffob ttsf^ i^re- StywIffE — 

taw»£fa« em gtf%M <£al&4far, nn& Doc £ 

m&ifro, dtne Sr«Betmaitd — , 
€ lea j at. 0o fogfn &fe giorwrtfiw — 
VMff?*. Unb bie Suben? 
Glea$<u. ©^cn ni$K; fcnfm. fl & fEi 
mdji^ctfds. fo/wtjlfl, raffed ff$, wetm p iiXUSR^Sk^HkOl^lMStS^JlBmS U k ^rf --l ..,;. ■ ■'- ■ ,..>, jjajj..* - BRWIBSIW^t- rrr ,t , -. .,. , ■ .^.. ^^.^^^^^t^i^ ,. ^ .^^ 212 

Sftaiffo, '3C4JMm»! : ■ . 

Gleascu, gto& foKcn Sfe ftp, fca{j@fe 
»id)t wefjc gu feitfien tauidjen : 3f# r iS^wia 
fled — Siiki iapt fftf; pi n\d)t$ grftcuUcbri 
btfi&lf. 

3fUffio* €0 tte% ivt« 6er Sta'iwc Ste* 
fan a magtfrr,. - 1 

urn flub, glauBm ©ie mfr, nftfjt g<M?j gu #tt* 
lunfcit. Sfobtjfen, quod Deus vult! — -— 
Itntsr unS; £tau*)t ©ie bcr fttaw 3Rar$tfe 
Staflva mib iftrer 2tufcfd?tt|jft1t gctn^ *mb un* 
&fbfagt? 

3££ off to» %$)\ $ut\ictz 2)tefrm, . tw£ 
gfoubfl 3u? 

@ tea 5 a*. 2>ag S5tff^ .— £d& ©fy 

Eommt fdjon* 
213 
nriebctf^nj-; 
fttoijfo effa w fete ©Ufa fritttf S&rfmfc 
3D« «&«w$$ofnwijt« rrne i§ra mit bit" SRadjcMit 
tntytgai: ©«?. gjafatRf-ftabr ft# in ftEurc 
©ta<u$.-©ebfa fa/ bag @iaten*jtfefto tragw 
laffm, — -Dns ftftmte 3f(oijio beg«r|%i», gfoubfc 
«, «nb ivoUU ifym babin Itypa, ©a frflt 
©ignoK OtftKCo in bfe 25flf« t &fe SSebuw 
fen crimen fogtrftf) *fo e golffltfon «uf. «8cft c 
Singett m ben ©atom 3n eintm ^Abifloit 
fam'S juc ttntafcitung* 

ftvftffa <5e, (Smitieitj bee $ctr ©ubfc 
ml ftnb in^d ©arest'JHofrcr, baS ©f«penfa(»ne» 
S5«bs Sr,^cjiigfeit ja ftbtrfatogtn, lutf) wets 
3je3 Siancra ifireS Coffee* (5} |j(u&£> e g tntbiitt* 
bm u>frb. £>fe SDVatc(*fc nftb e§, 0aufe % M«fliiMimwi.ji. l .,..i.ji .i. j.,. l . w ».- , 214 215 ii!$l ganj Qhl$$tth Wlj&iwt, — ©foubeti 
©ie mfc: ftftte bn* ^cif. £}piunt »i$t fojon 
3remlfti& ftff% 85«mu(&«ngeri g^oSt unb bfe 
3flar#efe feme ©fluff tftftigftft (effiriftftii maf* 
fen, bfe gemadjte (Sntbeduitg n>ore ncrir) dce&os* 
flm wUhten. 3a§ Ijeil. Dfflcfum $atte foflfltr 
nf(6c gons attjjfgtunbefc #imseifmjd,m rt i#= 
«S aecfffflfen unb m&nmwmm 2Ba&nftnn$. 
-w £>! fie Jjl em fe^c Iftfrf, jebct aJerfleUuna, 
fWgi* »6 t ©as f(l aitc& Qk 6*rcefNt, 
tff 9?ot)^n^eI|letm im tffcffw, 

3fUffio* £)! bfe tmslfttftic&e Smnota! 

DrffMt. Unb 6fe (aim tie tlmjtfuflf* 
$e noc$ mdjt gefptfld&ett? 

SUoffi©. 2fa>! no# nffo 

©ifeflo* Sefgen ©»..(?$ toft, iff gum 
Stojte; jeba - ©fonte&rtwtmg bet SKau(f}efe 
jum JK»|j benn j(^ fuccfjte t>on ba sa$fft$tf* 
gen angebemntbtgfen SRttcjpft &m t -*- ^u* 
tyn @ie, bur$ 3(wn £)§«in bfe 3Ffm to 
fyU, S : itqut|Tfton^6Jetitfj^ 311 fcefommcn, lefen 
wnb ecffiutnm ©fe! 

tft or po P SBie foimte flfot: mem SSfltee 
eltiec fof#«t Jtrea(uv — ' 

©¥f el In. £ns (Inb eben bie gef%nt&* 
fan SSefbec ffit Conner,, bfe hi fie bertwbt 
|mb. — |a|fdi ©fc firf> bet efnem Unfecftu 
cfjtmgs ; ®* tfd)te antfeUen, unb Uracil ©if SK en- 
fajen* unb SSeftepftfRntnifL 

6' in JDi^nec bee SJota bcac&fe einen S3 it ?j>,.. 
Srfefifo entjlegelfe, lag iljn, «rapfft$t {?# imb 
ging mit bem jDfenec fort, 3Uotj?o waff n«d)= 
benfonb ficfr auf fin ©of«. ©fd> f«lbjl ftap 

»5Barum bin icfy ncd) fjiec? warufti mrfjt 
fat bee fanpeni geretteten ®ianoca? — ^li_. 
ia) nldfjt wnbanf6ac gegett ben -£faime£ fetfcft? v 
— gorf, Ipnftu ifrcl in hi fine #cmc n>iff ia? 
fte fc^tief en, mit t&* natf) glormino — 7ld)l 
Siaiwral UBitft feu mf^ nea) Iteben? — '',•; ig&smuu^mi 


■216 

©iff i$ ni%t has twit .ifjr pffijl $fan? — 
SKm&fe! m«%! gu i{jr!« 

Gr fjjrmig a«f, bttt OJnrfett unb bis StffiTa 
W<$ p DctfafTmi al$ er cine atfgc, nfeb* 
K^e StofatfttJifrgur bfe gjf«« w beS ©attend 
%^« «**/ "«lt cv tf gfenfilif tortile «oe 

tfUifio. ®«rrtinjevfo! 

««««*«. .life *ht f*. Oqfht, fl<B 
ti«n«t bfe Stawgtffr, SRftgtfrb bet @prfo0n* 
unb &Ut&w*@,fofWt to eanoc eorpi* 

8$t* 3'e&, tftotmbirt, » H f^( «nb &efd)%, 
«&felt b<»$ BuirAutn iter nc&m «ti« »c$n^ 
bwtfentr. mft $at, au ben $mit Wtm^ft 
ginmtno gerbfrrt, mft toVjVfi Srfefffrn amwr* 
fteftt - SBft ©mm @ pcil „ se (rt @ ftf . 

S# '<&i fleMfli &a*ra-ivrrbf»), mat 1$ t'j&fc 
&*c SKatier, «nb fjfcr ift bad Swfcfam 

3fioiffo. SBff mfttft 2>u m(« $fc m 
ftti^n? 217 

gat aite $p arma au$. 

3f Xoiffo, Unb bfe Same if? auS ^nta ? 

©Wfiia* £>q$ iwrb t*o$t &a$ Brief* 
<N fagt& 

*'*lf** SSfe? 4mV OTan»»? — Cfft 
maim mm Wk& nih W SSfer iff fie? 

tfroifio. &k s4t niit ermjav urn* 

taifunfffiucP?. / 

*l»lflt/ £>l b«r STaufenbefinprcd — 
£e» MamifUt ®amt aft* mug {<$ ^ ettt 

©rfa / ' 

Siom? 
213 219 
2Cm bcffen timUn &k botf) mU «tf4ttfit, 
mm €>fe su ffjir flefan, ttec (fe flt, tore fie 
Aeift unb «M ba3, ttftS @le toiffm toofleit* 
3$ famt woftf ttitt'fpflitiftyttt 2>cppslfd&cf«m^ 
fogac m!t ehum Salto fuiieso bimen, mit etni* 
gm Gabenten unb fnutibU$tn fStufen, aha 
nie^t mit $amiIten*%id)Md?t«i ton bet frem* 
tm ©r&fnt. — \ S&oUeit <Sre mit mit gcgciti 
m tiiti)i, foil id) em tycuxi 3eifat mitfctmgm; 
tic roetberr 6ie mit bod> ttio&I gebro? 

3ft o iff o. 2Ba*> gibe man tfaftm atfigcn 
Sttdbdjen, tt>aS emtc a3enjeci(frfjen m'^t? 1!-^ 
•Di<& 3?ft«(tn tttmiml 

©ityimi Sftemt eg mit etwad einfrfljjf, 
— ivanim md)ti Unb 3ffteettft Eft gftm'fi ein 
f<$oncre? 9tame* <rt$ ©t&ittftj ft6et fo bin tdj 
.gttauft- ©fab 6ic em SBteb^ttdufetr? 

%U\\iQ. SEBatum nft&t 9«! — 3# 
ffllgte, — ft) 3*1*0 witt £)fr, hKtUi fd) tiit&t 
to etit fltojlw gefjm wflpt* — 

©ay in ft* Ston einem $(ojf ergange fprfldj & 
<u4 bfc ©rafttt mit 2K#*c ISta^r, j>- £&* 
brf fpmdfj |te bett 9fcmm 2>i<roor<i and — 
Sftotffo, 2Ba$ fagft Sb? — S«Uw 

0«iiiBii @ii( m ascaftn at«e &«£* 

$iw, fo lomme f$ tint ?i)r* — 9Jacfj ftifc^ 
e# ficfbige f(& t«0 @ed m tei ©j^^ w 
dorfa — ' 

2Clolf!o* $?*c ifl mid| e 2ftre|]e, bfe 
3*adjti#f, mo f<& tw$w, unb b« tinfeBuiittfi) 
Same, mufenb Gmpf^fongen! 

®a||i»a.' fflt$m bie ^cfC Sttcfa @fe 
Ctofamcn f» njrnt €5cf;u&! 

VffffflOi DM> ber fatfe ©. Gtfffoforor 

@ a S3 in a. £>a$ roiff i$ mk fcioji «&ft s 
tot] — 3m (Start •JHofletr td&«i tw&t fata* 
ifftatc 9lonnen? — ©ie obw m«b«t micfr 
&ctf> wo&r oaf Um mm f(|m! 3* tanje VH j ij Sf l'l " ' ' ■ >af.1tW..V - jtf.' l - t^v*L. J ?\ ? lJ-.r - M ? .. - J J'. -.. .■•Mmi ' / i-yt^wi •. .-, ■mmTM 
gilt fie 9 S5u#, mttOnto mm tihnmel, Me 9toni» ta ffloJJtr, 
gtailt p te$ f miner? c« m&$f f uwift fepn, 
Sup rtiidt t»u ofeBe ^ f ^ ni1 j c fafttf ni ■JV-'.">-J»m€JB t g Bti)ntn mi4nitb Ulii amor defuerit, nil valet, qidc- 
guid agitarj 

- Raim. Jordan, - »0 $ m Wttttfbtftl mk Wt frnb ®k n> 
mm mMmi* &f f&m bU Sfcnfrre gftmm 

tbiflmt; »2>i«noM, jia#« @dfae|fo SRonffo 
i(t nifyt tmfa ®ti)we$ t t Wtonih in biefem 
Softer, (sm ®tm m Wl Satcts (at tyt 

ftoit flefeaat:'2Bj) &i«*6t Ttlo'itfoU 

-Moifb. ®*i»rp Qaftfit 6ff |T$ mff & fe 
gttfm Siilbtrfn fltffaut! iWft-icggwa 3 MMi« 22i 

fiat e§ mt# fefjr, %<$ «fe he&fath m ateiiu 
SBofriung, nitty ju ei^otm unb fftufy gu ge* 

nfof en. 

2tt$ fie ba$ fflgte, job t»* to" ©<$!«« wto'S 
<3e|idjt unb gtng, tegfeitct uen t^rcr €><$wfitt, 
tot 9lct>fifiti - SKcifffcm, its «ov bfe $tof&ct$fir« 
©iinj in ffd& felbj* wtfflift faff $ft rfctl* in emec 
@tf« If 8 @«at*i wgte unb fitwtgce p&nf^ft 
<rtw eto$efoe Sfctunm fd&itdjcn ftitt jt# fifae 

~. »3BoJ|t Stfapcm?*, fragfe 2ftotffo {Sine 
Safcitf^wfiiier £ffncte tfrSfrlb cinec sklfe, in 
i«en JBJitte Staora Betnafce tyift mttlelbtt 
ffant?, ijcre Sfonnenf kibes fi$ tntfebfgenb* St 
tftfe auf ftc p r f*lrt«a fmtm #rm ttm ffe 
«nb brfitfte ft* ftn bte Shaft. 

_€t» SKdn! mcin! 

©if*- SHSfetwe meat; mfc Don ©oft wto 
SSJeit rofebergegefait* 

€r> Urn nh t»frb«- oon £ft'jtt taficm fyi M amte S)?«f s 225 
@t*. 3f6«* .nun 

Ey, SBfp ©ranb^ S5u aud> f*yrt ma 8 ff; 
Site £«j ijf Srfij asnpijcn&rfef tmb pdm 
me, Seine -Dutfung M* toffaicr, tfe £« 
mir au*rfn# - .3** ^ £>^ fl|} ^ 
$trs biacfe — * 

©t*. 3f$ ntffai Wofffot — ^«- a#t 
** fo Mt»B - bfife ©taiqoi-- bfe 
SSunbtfit, miir srFAtegm t?on brt jDfejfptfit — 

<3ie. $te 9?o»3ijm t g»fif!«ijt $ at mf^ 
f*Jc l?art, oft fdjtetftf^ trftanbtft, giptftf-ft 

anb afpcmiflct - 

-Stowwj bfe b« SfrumiMta «fta$E «nt> fi$, 
urn ®f$ ju mmm ««b 3 ur aSecjrt>«fIm? a 
*rm$«t (alftit $u ttnitm, — Bcine gjfoutce 
ttatmte. 

@i«, D! arms S« mi<& g«fdpeii Htfcft 
fnffft in b« ftantotirofltai, fo^nanntm SQ«i- 
rWtSKBBKTSTSW^EJSSSSS*! 
22a 

frnnitwr* «n feud&teS, bnttu>fe4 Ctooi&e, ent> 
fctfpt ben'Seft, jfttemb unb erftattt bic fc^ttja- 
djert ©tfebec, Ijtotw ntfe bfe 4>enfrrirt mit bee 
©rijfcT, tnadjiig Writ* fdjtvjtngenb, burdj ffic£^= 
fertile Gtrekfte mid), a$, reie oft! iu S3o» 
ben fttetftnb -—'trie bad -SSfiit ftcomenb m* 
mir tatm r *mb id) Detgmtif!ung6wIC oft 
fnictfe^te: »ifoi|tt>i)ilf tnit!« obet: »@otr, ertifr 
mfct) unb nimm mid) ju jDit!« — W* U 
f)atf fein SSitttti unb gtf^en. 23u|j|ltafe foHte 
e3 fepn , fur tegangene SSerbrecfjen, S)oa? ahn 
ttVple M) »«n fethem, — Unb flet)! nudjnidjt: 
tfttmal em erWcfjteteS SSergetjcn jjl e$ gftwfwr* 

(gc, 9Mni »w JftBitt un$ ar)ne SJ«r6w* 
c^ett gettebr. Saturn tvufyte aud) We Sfotfnr 
tu'eftte bmjon, — $efri €>4jautr, fcin €rfa£w, 
fein* 3l~r)nung — 

@te* tftagm $fof* fc&md&t t&offen. ®«it 
fogar W(S« tct) jitoffrtjumjfratt ge&ttebeit, nfat 
a$i bie Sufijinife — unb c$ ttnrffin %w 227 

twAen &a — £i bie ffiftfflitfr 2Eac#efe, ba$ 
2B«6 ofat ©efu&t - 

St. SB3tc iwrfen ©fe ttra&fcfaiim — 

Zbet tttfSffivftei barfft&u ttftftt tmtjc benfett* 

©!#• Unb,boct)j fcty ujftbp emitter ^ roerbe 

flem an'd Jftofler betifrn — Hub fdj frftfe j&f<fr 

rag mty t)f«?, — 2Ba6 Toll t*c& jegt in hen 

} 2ta? 

fr* fflit mUUUn, mum £)u mm) rfefcff, 
©re. 33a$ £aribmabd>en? 
©v. Blunam — fiber 2fM t)a6e fc& tnty 
Wen tmfct — 2&rKfr £>u mit mk ubtn* 
tufr iiaci) gforromo f«lgen? 

Gift. 2fd>l »» germ — fBfcd fori f$ 
ft&ef tit ber SQJetef unfec ben SDfotftyen? £ag 
Bif# in btm (ZfUrn Jttaffoj tin i»ia {$ jm 
StUfoi unb w*t Derjlid) fur SDid& Beten* 
Grr* Sffiftfft ©« mfrfj betru&ett? 
®tc. §BH* fonnte F^ bftd? *-. 
•fc Se&t get)jr Bu mit uur. SQ3ff fp C(i 
(#b &tr mei'ntm C|)«nt elrt. Wub (o &«(&£)« ll fc JJ!>i4^ ' ^Jjmmmmj-tm.Mx g j-tj i ■■ .jm* 


228 /- ' ■ ^ 

wiOj!, wttaflta »fe SRom un& t#n $6«$at= 
ma ntid) $io«mtm>. — SB«m SDfe boiafc bfe 
$eqli$fte *jet«u« IMe SSrto&mmfl #* * l * *** 
button S*lten tfMnf, fa MP ® u P* **' 
tntc, in ran: fatten* 

©if. SBa* wicb tflfrtDa to"? 

<§t. $nl £>u tti$t twin genwfen, t$e trie 
SfjfceUa fannttn? 

©t*. W »«m' £u wfijifeft,-' ffi^toJ 
f6nntt|t, trie trtic iff — 

@t. ' JDcaft an nicfctf, ton* Sfc nidjt.ge* 
fallen fannl — 2Bemt "trie ffttt r .&¥$* un * 
fltusflidj fn ' Siormino leben, — un8 nut ' atofo 
— glcu&ff 5>u nid)t, bajj wis bann flfutf li$ 
f?p tvcrbtn? 

©i«. ' 3$ i«J«ff« nf*f ba ran. 3f6« — 
a*! "— id} w# nid)t — IRuljIg foC i$ f*M 
«nb id} fArni ni*t — 

%u lBfl« fannff £>u fftr$tm? 6fab »>' 
nfc^t in* ©n)uG* to* fltajj*? — 3£<&1 » n * 229 

$a$m wit nid&t tilted' autgcjlanbtn? — Wtt 
t$ ijl &&«ffanb*m 3)en?e nf$t mr|c bataiu 
©if, tttiji twin #{#«. *Sfl8 Iff fa afteS flanj QufVteffid^ gfganaMtJ« 
ttef «lne f$5n geffcibrte £><mit unb teat in 
2Jrg!«tang efuf^fv 2afenfd?n>ei?em em SRit- 
Cfr'nein €5prunije wot (Stamina in b*s Mf# 
elite nuf 3Uoifif> p, unb xitf aut: »Wt ges 
faflti ia> fomme rait tyr. — £ta§ ijl tit 

tfloiffo* &(mft ©rflftn fftofang? $Bie? 
-f. ©ie #«?■ \ ' , 

dtlina, 2)fc bin f$, tmb. ba bin ic&„ 
— SBarum? £)a$ (bitten ©fe biefen' SDtorgai 
ctfa&tfn. -r.ljtnb ©te rrfprttirfrn mint £ft* 
tabung fo twirifl! unb famen ntc&t? — 9ln« 
muftid) 3&nen afle* in ©eflenwttjf 2$wi <3*s 
tfe&ten ergatym tint^ am>er£ttuen« . 

D la not; a, S(nn 6fe to&l 
230 

Vr#fff«. «|af - S^ ftoffa — 

IDirtHiiLu. 2flfe8, mir aerobe $tHtug. 

tfttf »«,' g$ bin in Sfom, — *ftuc hi* 
$tg, SQBtrtfrlh! ev foil fcbon tsfc&ttcfrn. — 3n 
£Rom tin id), am cine (Mfdjaft flitjuttttctr, 
bk em %&m mit tflnttilafitn $at, unb mic£, 
— room id mag — p uer&ttrat&ra* 3)« 
£8fttatigam tint ft'sfi mfr ontciigen (ciffctt/ «nb 
fp im 9? erf on ffl au$ &wt mie jfemfidj annefjm* 
IK$ flefunom wotbcn — 9fcm? £ert $far$efe? 

3( z o i f i o, 2fan fann torn (SM^ltm 
©J&cE rc&n fdjeni 

€cEifia. Unb bag iff aires? <5fe tmcf- 
bctt tynm'$t? fuib nidjt wffir[H#%§ — 2&t^ 
fcaftiij fa qjarma &dtfe id) b«fi con 3&nm g<= 
bndjt. 

tflofffo. 3mm« tiM &ie 3Ruf$tvt%! 

£>tanota* tffoifio! 2ffoifto! 

6 vliti a. £a fo! ffe f(l Etitte Mentis 
mtfy. - 3* n»Anp|pc 3(mm ©tficE, bag at* 
W fo gut gtgangm iftj. — flbec ©flit ttifft 231 

urfe mfr *S gfr>m tuftb! ©inn *fae SSraut iff 
boc& em SBefen, bag ttebrt fc&fctmmt m>$ 6a- 

Slant to. 3ft eg ni#t Gef[«, bag i$ 
fa bftn tfjojfo bieibrt £>a fann id? bo$ 
ftfjrofnmuK — 

Gtliita, 3m ©riere, fa6e gmmbb^ ja! 

©inner a. 3(&« bit Sfrau? 

@ r I i n a» © (tyroimmt , . — mtmt -fjc fon (I 
fgttimmat faun, in b« SBeftrufl unb on 
Bccpfigtm (Sine IBaiittafcr twffi ma^^aftfg 
J nidjt, tons ito$ mit i&c tvecbfit tuirb. 

#( off io. <Sdjfna,en ©it off $$& ^$ 
Bth^ktvd auS, unb uwbrn ©ic elite Sftonne* 

(Sciina. £>ap g^6it cine 3frt uon ERi- 
fi&iatlon, bic i$ ffcf)etr OTn nie git Miittm, 

^toifio, Sftte Uii:atf#fi)fm$eft iff jit 
fieftaaen! — $«f man bcji t OTamftt 3ftws 
Sfrdtttigam* roifjen? 

&f[iif«, £to fjt f^t cfircitiv^rt^l fflm* 
djefe Ifftorjiano, ein ^ccc oott btfr^«fd>m BE22»^E2S32BSS3SHe 232 

SJtfigUHgm, ofe ttntorfe 9>afemio fo flm , too, 
trie Sre mflfm nwbm, e§ jd&rll* tie! ©pag 
fiift b*f bet gefct m $<f?*e bee fjtif. SRofafftr. 
— 2)« teftufrn <3fe una bod& einmaE, wrffefje 
fl#, atfi<ffi$ ttmfafjitft 

36«ft S««t? - ftp ©fe fio& rafftloirc* 
©flttin beg SJfacojefe a^arifftno 511 roerbfn? 

@c[fna»- Sfefittit <5fe nld^t flucfc? — 
€Sfe fttib (bOI#* nr#t me^ic gu (abett; twas 
ifl olfo 31* tfjtut? 

2ffoiffo* £>! tcfe f$c ffnb€fie umS&te 
#mltdje gaune 3« bmeibtn ! 

@cMna* Din ccfJeit S5r*!«t%am $afc id), 
toli @fe triflta, fe&on in tyama fattQtfai&ti 
id) mug atfo boc& tw$( bem a&wten mint 
#tuib wfdfat, bamfr icfj nidjt fo aitfgefe&tfectt 
w«be, >ijj $ent(Kf) g«r fSefn«c tn^e SBrftittau* 
gen fluf mfrfr rfefyet — Unb, man fpme ftfj, 
fo fotigc anb t»le man luftf, gur tyiltltibcnfyit 
tttkb man enUld) oc$ $f£i9utti|fii* 233 

guttata. SMtttrbetiMtl 
G clfn <t. 3d! SBftg ijt ««$ fog fcfjle 
G$e*2d&ro aft; JtfftjJm*, «m $ra$(|ft$ file 

actoffi^ D Grift! Sfere fount tobt 
itnn>c In ©cftroetrau^ ««b $&HutMU 

(Srriita. £)] bftf ffe tot en ISmUtl — 
9frtn! ffe ftyfffcfjt um^ec im a5rauftw^if«6«» 

23fanoir<u Unb bns mug io> fo mft an* 

ibte SSrauf! * 

JUoifto. (Stifm! ttjftg fb«n ©fo? 

@c(fna. Krin! bfe Mbc8«i mm nfd&t 
atifrtyffe fttjn. — 9?un, fo fcSuftfat nur 3 uj 
% twtirt <m# scMuf^t. — &{uf$tmg unt 

2Clorfio» 2tofc«f fjl bo# 6« f*tf fl |k 
£tiina n^mg)(aMufei«mi6m^fpran3 23* 

afat fdjmff toitUt auf, fa§ nUUt auf fcm 
<2>tufjl unb fmgtc: 

»©fgj«n afle 9frmttra fo f)art?«, 
»9Scnigji«i3 bte int (Sfotett'JHofhif* ftrf 
©hnota tin. 

. »€»,. frit i$ jum wfteniml fm ©octal 
£>to> faj), tie&c £>ianota! fc^e t$ je&t Bid? 
wtetecj unb Emmie fo flefteibet tounfcfye id^ £>u$ 
in Sioimlno on ntefatr €?effe gu.ftfytn>« fa(jte 
SffoifTo, fnbem « i&? tic £Mib bviitfte. 

dtffiia, intent fie iftwn tfcpf in ben auf 
ten 3tf$ gtffrjtmiffn 2(tm fagtt, unb firtrrofc 
bee mtbftfcgft, tief lati&c-nb an 8: »9ttht r 
n>aljirli$, aur Conine bin i# ufel ju ivriftticft; 
nrftb. abet au€ m*fn« $fimtf) tttdjts, fo bitte 
f rfj, ne&mt mi<fy gu 45u$ unb (it gformino' auf. 
533 ic fpoEtat tort aenrijj fetne £ftn<jcn?cile abet 
titi€ famnwR [ajfen* 3f$ in I wit uefynten un* 
free {&aj$fcia, bfe 83en?egiic&e, muV <&k tanjf 
unb ftnflt/ iuk fatten un$, ma$en SSerfc, nc= 
tfen etoanbee, town tfarfenfunffr ben (Sfeapr, # 23$ 

ifitbfra mi& In &f* $ftlfafe f g$«t, wffm, 

ffl&reii a«f bfe 3faflb, irnb id;, — bin »f e bec 

frrf unb itnflebimbfn; beim, was man-fagm 

mag, efne Asftc ftf bfe Qrfjt bran bod), twitti 

ftu* due frfbcln. — toe bfef&t immee 

toe! - Sag mbmt mk nltijt Ud, fana,* 

iwttfe mnf ba§ ©rnerM *nbrf$ bocfr werb«n.« 

*SB&&1! man mug In ber SEBeft atteS ftre 

.mti tara, mi mnfaftmi nm md&lift jtt 

fan fdwnt, — Jtommm 6ft jn un$, fcben 

©fe mft un* t , 3 : c& Ktwwte ©ie, wran 3)fo> 

flora - * erwicberte ttfoiffo, 

©ianora eilfe fcerbei. untamite (Sritnctt ^etrj- 
tfa) unb f*§fe ^«£u: ^nm'fcto efc mdnecw^ 
gen an VJEra, nnt; an mir nicftt.< 

ftn auf unb tiff aw§: »aJon mefnem 3toe*!« 
— 2fn bae SVrfectotfttm tifenb entfalfetc «nb 
te§ cr bm SBtfcf# in fueldjem f«fn ©af« fr^ 
fi6« SSieteS fe^e ttetaanftia, ^raud tfe^, unb 
fanb gfgra bn« €nbp bfefec ^«atn«er{«d;^c«n* 
/• 
236 

pt[« ?B$tfe? *2fe{& ttelfl fd& nurt getoig, 
bap 3>f« »«i. mrc fo $et}N$. gtilrfte |0?art^efe 
SRoncitd mfcfj $intergftngm# efn frembea -Stinb 
tinfrtgeftyobim , twb. eS ffic tyre uftb m«ne 
ftodjttr auftgegcbeti &af. Dcv .^inttttet. fcat fie 
iiudj ®cavirnm<j T[>ueiS ©?t|irtn&c? Qffltaft* 
$aftc £i#, twin €5o§n! in atlem ival%SNt 
Jtyufi, an -but* wad Sic SDefa Dofef, bee dflr* 
binaf, rcit^et unb t$m banadj. 3$ r>ffe bcttb 
3Di$ wfebw ju fe&en, ifc s-s nifyt in ^iormitio 
©ber f« Carina, fo tsitb. if bod) rootyl En ben 
SRtebctfanbai *b« am «f)ofe t>e3 Jtfnfgd m 
©p oaten fep. — SHanora ift nidjt Shine 
©$»*£« 5 abet ia) bitte, ifytp @#i£fat$ we* 
gen, ef)« jTfi unb trag* allea bajtt bd, t§i efa 
ftO$c* Ceben $u b«ett«t.« 

3(1* ee in t^Ee Selfc gui4tofam r <ja& « 
bfefen 83wf SDtancren, tie tyn nmnenb faurdj- 
lad, iftrett SHf&baber (jerjiM* iimarmeiib; 311= 
t&$Bftt unb flttSriff; »#$ tffoifto! dp rtaf ru"c*> *jn tec 8i$t!unft aBunfa unb Stfften 
Codjt fc« 3ug«nt> 2Kor&«nrot|i ! 

£U9a6 3f (ojff.0 atfes itifc fefaern £%im, btm 
(Satbtnat, }u fpec^en rjatt?, lift fia), «m nkfjt. 
longmcUia $u ctfcfjtinen, bice gat ntebt nriebes* 
fioitn* Oa^tt fam noa> erne beteutenbr tfranfr 
$eft bee gftaabefe Sonata, m be«n JJrifen fie 
fa toff unb tta&fire fdjfoa&fe, bag man gat 
tiidjt ftucj mibtn fonntr, Stance* gfaubtt 
t>os jtitntmtt tjcrgetjen ju muffin, 

;Dflg €5pred)m bee firanfen nnirbe rmmet 
tomritrttt, ©ie nannte ft# aulefct fel&Jl gffir* 
fifn gacnefe. %0 2frjt erp|a*rfe #an$ aufrk$* 
tfa tyte Acan^elt fue anfjeif&ac, Qfonocft, in ***** 238 

SQiJttffl ganj jetflfefifnb, fraote necfr stomal: 
tib ft* tticEtfd) nfcfrt u)r* Staffer f?r>? — 
>9teht! nrin!« fdjti* jts .q<tn$ ftuftt fid? unb 
ftgte rcrfnenb $ii?£ii: »$eitfg* ©ocftl nimm 
roi$ &u Die* — gift Gfopit* Staffer, t»a 
fie ftaben wolffo lieg ffc (left 6 mi gen. 2>*c 
(Sarbrnaf re Me ifjnen ju, «A$ ^acma p wfe 
fen,, urn $<*ormmo ndr}ec ju feint* 

2)te ©rdfm ©rUrtti ftgte, |Te wetbe torn 
fidj %t angebotenen StaAuifeam nttfif fjeimrtjen 
unb wfliSrte ftdj, mfc nadj gtowna |» reifem 
©flSjJitit, &ie Setbestfdje, frigfe iljt unb 
3ffUeUa nfldrfe al$ SERuttf?, ntif ^ianoren 
fletjen gtt njoffen. 

©fine ^Mfigfeit, ber $flpft, 346 tfffrti belt 
€egen. 2>ie Gnffdjiofcnm fcjitegm bte SBa* 
<j?u unb wiffett iiftcfc 9)fttma. Sfotmino war 
bee befKmmte 9>Iag tyreS #uSwt)en& 

-@feafar, ber ffc& ftlS$SeftK& totb cfltM' 
ft, ficsofete unb tKrgnuafe* fafenbeitf tie mifc £39 

Xid&e ©efetffdjaft but# a fie preitigegtbenm to* 
tm unb anber* Jtunlifiacft unb gefal jtdj fetbji 
In gformino genj too$f, — d&rtlMt umfttjfong 
3ftc«]7o feine Sianora unb tootfte bie 3ctt t&rer 
fceibetfefrffjen SJerefjIidjung erfcagcni jtc incite 
unb bat ton fetetiidjen 3fctuS auftnf^w&en* 
21" ft re Ha ttjetnte unb tief au£: 

»W©o«! icf> banfe «D*fuic Sugitnfl, baj£ 
?$ mefne Sodjtet $tau 59?arci)efc ntmm fou> 

6c Jin a idajeite: ȣ& fft uuc Jieb, (Jua) 
Nib flftf SSrautleut* crbMcn ju fonnenl — 
3(&ec barauf tecfjne i$, bap tnic Don Gatd) fle* 
fagttyjcb, nwSftt eu$ aU (Stjeteute gefntft; 
unb gettJijj, roenn 3(>r aufticfttff) fcyb, bin t$ 
ibeqeugt, . baf S§* f«9*R werbet: ndj! eg ift 
tUn (b sne sttu]t[rfjf!t5ra«ff; nirijt, in tec G"f]^ 
f^linge ^rum |n tobfit/ tuenn matt Tebrg um» 
^ft(Tatt«n fann*« 

»3d> rcettoe htk vjotfommeni*: fdt^«ree 2)ffls 
flora, »g(<Hibe id;, n?i* fine mtt S£fjci(nrt£;tn& ^SRsmiHBmnnB'BmBHBHtai 240 

g«fangen §mommnt jDvoffeti tie glicgen Ijfa* 
n>e£tangm faK.« 

(gin fpaiufdjeu GoutEet tfejj jtd> anfaaen 
Unb routbc foslrtdj- tiotgelaffen* — @e gn& 
CSriefe be$ $urf?cn 3ftepntco Santefe a&. 
3Dtefec fdjrieb fthtetn ©of) Re unb fcfrfsSte u)m 
fcaS &tftit gu: *Det Aftnfg von ©panfen «= 
: mnn« iftn gum $offauirtieKc tinb nutnftfje t^n 
p fpr«f)*n « 

©ogteicb tout btit 2fnftate«n ju fcinec #6teife 
gctroffeiu — SDianota trmarmtt f^rcrt (Beifr&s 
ten frof)(otfehb: »#(G mrfii SJr^iUfgftm fommff 
3Du wicbetl* — ©(Una oetfptac^ bn 25rano* 
ten jw bieibta urtb ' b^ ei SStautlpmS jkuifc 
fnnft su ntwutttt. -^- @f«td)faU6 n> off ten, nacT; 
i&wc SSerfT^erunjj, ttjfrtffo ' wib gtaftrrra fcfsfc 
lilt* Stelae Derftc&me, a IS getoucg 9fa$&ai: 
flty jlere ftnben p faffm* 

»$Bo&t, gefunb unbjitfcfeben exalte <£ud) 
(B&tftmb foffe micb @nd} frobrfrf) tt)fcb«f4)fnj* 
fpraa) Vfotfio, ffe #tfe tnftglficgw Siirttfrfjfrft 2ii 

tfffircfr,_-fefUto baS 9?o£ tm& eftfe mif t fem 
eoatfa nttrf; Gtmta, m ffe ft$- efaftyfffeti 
molten* ffaum tPiit 3fto?(fe an'f fort seftfegeit, nab 
&A*f* ftaj, urn (7$ efntfle 3^c in ©enua auftat» 
ten p ftnnen, fm SimHtyfrftnc* auffajwfoen 
ia|fen, fll« eme ftymarje, brfutt«f« gf s utr f$n atif* 
[<t$ct* Statym bfcfef6* fifiitj ungefegen wnb- u»« 
envftttet frm, teat er, ffe faaenb, i^r ettcgcgtit : 

2)w <34twitfutte aMnwtoe; »3ftotffo 
SfrtntiitOtc l 

*2BaS foil «?c 

»'& fcnnt ben flft&&art(fen @fr«p< £>«&■ 

m&?« ■ . ■ . ■ 

( *SBfe man betgtei^cn aBunb«$&er &«nt 
©eittlg ton bee ttnredjten <2>*lfe.* 

»f g mfrb aud& fajon an bfe tt$tt &titefm* 
mm. ~v& £at mit& Sfttm mfy&tfym .trab ili?li!L , #4MJeBJSi..l_Jlik*IJ..»Jl.^i.»»i»i: 242 

lift 3|iwtt fflflcn: ita$ giormlno \t\} auS 
9?om tin feitifd SfR&idjm fomnutt, gencmnt 
SRhamiftr, unb fcobe ©ie anfgefiufrt. ©ignom 
iDianota fcabe biejtffie aufgenomtmn unb Ui 
ft$ 'btfritttn; alfe etfrmtm fid) tyres SBanMS, 
33«&dtfenS unb %et 3uti)fitiafdt. ©w f*v 
fefcr f}'foftti$ unb ma^c flrtrge SSerfe* — £>a$ 
fcg alte$ wd)t flrtfg, loft 3R#k ifcftjat toif^ 
fen. — S» «n« antatn ffngeEepnifft a&cr 
fente « 3$n«n ten von jDtfetfo, bfra etpw 
3?at§e b« 9ftta# «t^ftltcnen Brief 511, ber 3fc 
iteti fagm roecbt, b<if faie Stfatdjefe fRonaca g** 
ffarbeft ftp. ^I»t fctys bcbetifenbet {jgobtffatf! 
— (gfeajar feat hricfciifje Stoantaffitttgcii unb 
©rfinb*, ©ie hittax ju toffett, in Genua trier* 
Stfjn Slage" fang s« mmtlm, mil ^C;W ba s 
$iii S&nert fl^es noui rri^ttge 9?a$tf$£«n i« 
ertfltifm fjabm twtbc* Die $a66afo .wrtmtafTf 
it}n ju afauten, bap cc *traa§ SBfr^tigeS 3bnfn 
%a offenBdnn §«&«♦ — SJon giovmino i»?rbe 2^3 - 

tntfttnm ■ Utmmi et ^aBc afac autfr foicfjtiae 
©«6jecr* in Sfom tfrbfydaflm, m$t {tibf 
3(je. £>{jeim, bit Jpm (Smbinal, ufyi n>o!jt 
ftnne.ff 

»1lnb 3)u, 5fft b*# flittfj «in — 3ufc?« 
*3Bo&i! — ©c&oren untvfft Vttmnj tin 
©<&fil« fir b« ^iffmfdjafrbec jfobbafc. £«>t 
©e&«& (ft mrta 9fom*. 2f& t 't tin ©ofjatifi 
bin frfr tif«^t, taut biefe ftanctt ntt&t* aI3 
Srcttftf gtgm bfc jfa&bato,* 

»2Bae fnijt 25«xn^ £ab6arafoinfni§ mfc *o« 
unburn %ufmt)aiu in ©wtra, bin Cfoaja? 
uiir anratfjm ttSfjc?* 

»©ril rd? fragm?* 

*£>a3 vetfte&t fa& unb i($ ttrfinfrfje *JLc 
:." *2Da id) itiftne £am;tl> unb bfe ©offing ni<^t 
6ei mfr f)<ibt, to\U i$ fie Jjolfn. — Urn tDtfcg* 
<Stunbe foil it^ ttJtebec fommen?« 

»^c& bmfe fifgm 3(knb. 2)a foKfl 25w 
mufr ^i« fiirbcn, — 3<& trill -{jfte n?o$nm 
bidbeitt«- . i i ii mi i'iiiiwiniwmniip|ii i 'i xlpalil Wfatot id) in fat £af4«--«iR-9tf5s 
wi. 8afi>n ©I? f*$«t.' SSSaS fagf- bitfe6 £ra* 
let?— £ta ItVgi 'eft — gem .-gfoctjt! — 

- »33etrifft'd':mi$'?*.> ' - ' -'.'.'■•:. 
. r *©>$' gctttnnm fitt-ftrtto' fci (Senptoa — 
ftgen €f« etn! — * fa bm'Sagfii tint fotxM)U 
6% ©irnirne, — 3C$fc tbf fafewfinfe Sfe 
fMntjc&rtft, — <fner wtfwffi%ii "€dngmn, 
— Mt Sfoiw ton, £>! ©fe 'fllifc«icf;tt 
S>fc6ttfv! as«fe &eiitcfm affe^ , roW 0fc fitfi 
■*>&[$«». — ©ie tiotfjht, «irt6 SBaifn^fqt;' 

£Dif SJerfe' fl«&en ." : . :. 

SBaS &aS @rtfe ttl$t gt&en !atin„ . . - 

So lupt tf$*3 frclj mit 33ei&etn UUni 
Hob taS ^efSJlt tern SQtawiE '-".*• 

■ *©enft Win bfc Striuit ftfnm ©inn fib 
IScrfe.s ■■ ■ * " ; • ' ' ■■•■::." 

SubenmaMim m$ fain <&tan\me Sfrnjamiit. 
ttft-fnb- im ©ro'flfa alfe &id;taitm?n, eke 
iwriglftrri 3i$tfun|lfiri$afattRnfRt« ,245 
*Bb &efot# mi* 2o{fo*0?ummem t « 

V »2fa<i Me JtaB6«r«*« 

©em feymiftyw gottrfet Qtib 3ffofffo titr 
Stonffdfaifan an ben #faf fl u „t» 83tfefe an 
friwn aSafvK- mit, fa twitfc « & c » Don .St* 
fflfo .finfdjrfoj?* 


SJot fam ^>araaso b'jDrfd fdjrceBfe efn U\& 
M, jnnjaftant^ee Sefi^fen umfcr, bfe 3fJ*fjto # 
ifjrem 3fatj?ern natf;, ffo bfe tit giormmo jit* 
tftfgcMtcfant S3cto^ticfje smarten $te, rota 
cl it)c «M)t gefegro dtivtffn, fy» fo <faa azi|u* 
vcben: 

»&a$ 6fe fa Q)tmt<i tfti Sttmiet fm&, 
fe&e ic& S&nre m, aht gciufp cm gtowitnmv U-CMaSaWHiMJWKIllkHUj-' •■ ■ --:>■- I.Tf-r-V-n: 246 247 »£o ijl «8 iti$t, fKimbtic§e8 ©on£rffdjml 
«— 5dj tin «fit $3ai:imfaner.* 

>34> $<*&* iHimw fitgen ^orert: bi* §>arme s 
fanec vaSxm fefjt iingrtreiit £ifib(jabtr.* 

3 3tf) feoffa, ifit gf teener ju fepn.« 
. »#eipt olfo gibelto? — 8# MP* S^ftla* 
— Sum Cfrffaunen tterffelje id; bad tiefctiae, 
Jjetrlio^e .ftarimfefofogen. ^onmim @ie ^trs 
loffc n @ie |ic& faam. — <5ef)*n 6ie — ; bev 
Stoffoube finb6fe — ©rtb a,mifrmen@ie — * 

»3# witf tifdjtd ttwltet ft own, — SEBetfjar 
jDi$ abgefajicft, nudfc aufjufu^jm? — 3ft) bfii 
%Ut gans unbe&mnt.* 

»£cm Garten *£)ra& I ijl nicf;t$ unbfilannfc* 

>SBie cfi' aucf> fcp, 3<6 rota ni#t6 toif- 

f*B*« 

»SBoUro and? nidjt mit mit gc&n?* 

=*SSo fine fe&t «J|f*nttjertr> (SsfeHfcJaft Sfc 
tzen gac *wT«lei fagm fanri — * »3*6 Md&e gat? itufjt $ik* — 2Bo$u fca£ 
$i*t= unb -5>crf|>rF<3&*w ?« 

»6ie $abcn a£[b fetne 2nft, %UU$ itt b** 
ttunbetn, was berai*nbettina,«tt>acbig ijl?« . 

;Dg trat bee fdjawcA&efuttefc €5fufoent bet 
Sa&bslo, Sett ©oijar, &erbet, grtxjlte tie 
©jjredjttirt unb toenbete fragenb fin) juSCtoifio; 

*3$c fennt boo) wo^l fa)on tie vrielroiffm* 
be gflorentrnecin »©n 3>atma bet?<* 

*3$ We pe fjfet nut sum erjrnimafe,*-, 

>€5o, fol — €>fe roarbie (Smgeroet()te in* 
Btenjfe ber $ratt $P«rmermfaiftetin ©aufftlbf. 
gttimb aietii&t wujjte i&re tonntoifje fiefjSrFg 
ju fc&a&m* — ^ie Btitmtintxltmm im £>ieri« 
-fie ■ bec $cflu *Premietmfniffrrfa waren atle Un- 
fmftfjrcte unb 33 o Diet fob rene. ©re 'mun and) 
wrjidnbfa. tmb svuffeii bert* @Stutme $u entge- 
(jen, i»cldj« mtt ben* <3tutje tbrcS ©enta&t£ 
'ulm bem Jpaupfe i&res (Sje&feierirt au$&cac&. 
SQicrif &n S£«3( bacauf, a(3 tytes (Semap #a«j>£ MSMSflfHWOsMMnfMn 248 . 

enblraj mui hem "S<&t»Kf* U$ GtatfMftm 
WfalUn n>ar, ffatfr ffc an finer {feftfecflfint,* 
*3d? mt fd)m in ©emtfly* fufje bus 
£%$bd)tn foci; — »&fo nocf> &te; tinb $ata 
©gtt f«p SonEJ fo Diet -JBfrfranb, mid) §tt «> 
ri#Hit. — Suffice eieajutr &at ungawin m 
SBerjIanb, Ijijlje Qounerfoimi, abce — tt bklbt 
bennoa) tin Sfobt.* 

»9tati? ttnb &«?* fT*t SwiGobw «m 
*Sd> 6fn a«aj e'me ^fatoj a»ifa.(i?n$, ei- 
*u Stforme* 2f6«, Mj t&efg inidj 511 ben^ 
jiwm Ue&ct&ftujjd i'n 3«bc nmf? itub toivb 
ffets pin %v&t Mm* dine Sftibfa nftjjf, 
©ftf raeig aucfc frftfi bit GdPdpft b« %{* 
|f*B. — ©fflirtm €ie bn$, £?« 9#fltd;efe? 
— tfcfj > bfe #m«t- bcr ©efriifaaft Sffw, flfob 
in bfefem SCBfffcn fcmftd) «fa(>roi. —* ©aki 
fctnn unb mup icfj loofjt fngen: *F>(i(re bcr $ t 'ri: 
€?foat6miniffa ©auffubi bie $cnren Sejufon 
imb-bit £ffrafto>nmfjt a.cfo8i'ig ju b?nu^n, 
in wneiirtn it, ba.f., m $te fin jW$rf guto 249 

nfc^t ne£nim m/tffen, tti* #.iu$iuiit.ityifte # 
£>fe ^Joantinifcftt ffl& fyfffl fa $?w ■§«* 
min tild)t fcmigat foimtti* — 3$ ftf) tnitf/ 
fl«$ vor'tmb r»Hfte imc biedtfe ofjVn in jjar* 
fen, biucft ttjefc&e if?; <nt(7o^tt bin, ofS W &fe 
toflc. — gin Heiuc^ loob^erfieflclteg ^atfc&en: 
fltil bett S3rwfj$aftt» far 0wuO£aiUgmin|fre* 
titt '5 nb p id) §emttt t <tuj mtd}e$J>k -Dtim* ' 
mfr ei$met #iinb ^fd&rlebcn fjat: 3)reitti$ 
bet $am life $«Tttsff. $$ IjrtBe tf nicfje 
cntfiegefr, $fa taufcnb sktjmm ifefw i$ e $ 
<m £tebfmbee. au@.« 

»DetRem 2tci&ab« g«$5rte eg ja f^on 
betocgert, ivcil et 2>rfn Sttfrdabw »iSc!« 

»5fti twerot ^ f* ntfr! 2C6ft aft £itb$ab'eg 
tec ^apiece hi bem ^tididjen, muf e« fie bo* 
jfiftfen* S5od? bee melinfle If! re nid)t* 

^ ©em tt)fS« frf; *£, b?nn attfg bEji ©«, 
tt>te icf) fl«n scjlefj?; bea^ bic tanfenb ^et^inm 
|ebt i$ fin- fcrtS ^i^d}en f ' a(i tin gamefe, 
tvenn i a) fliciaj nfrfjt mij t t& Ht ^rau ©taat^ 250 

miniffertn ft$ bfttttif twftanbm ftat, ju teiffw, 
afc fctg gefarartielten $flpitrf t>!c gatnftfe Satmfe 
intewpett nwdnn..*— 2&otji«t WWj *fi*.W 
in bk tfffrffe gettf, etgatte fcf> ©i# <*W ban 
^atfcfjem 2)a8 ©efb foil |nw«t tf*a«i. — 
2BaS man rimro at%n SMbdjm gebm *»«tr # 
Ityt ftet« mif etfreuttdjtn Sinful* 

*'£>! bafi id> *& to eft lieflm toffm f&tnfe! 
— m\it Wmilm %ffit i% 3fl<w#w* — 
2T6ct i<& tteff . baf bet neue Sftinijto fc*<§?t' 
gogS Don tyatma ttttb feme ~<&elfetiQt(frt a 
fluf mfdj ttbaef^fit fjafatu ©fe bettfen mf#, 
aitjf SS*qulfifioiij. &fac aire f teen flu l4fte».« 

ȣ)u fwlft abec bec SHequifftion su enfa* 3 

»3# tnu£ mf# fftffi# *ttf«5'*tt»« 
'S« ©djroarsMutfete fagfc: *©$a|! *3 
ttiib Diet!) t$mt.« 3Ctt Me arfbe Sfibin S&flS bflrauf p Jftof* 251 

flo fara, tjjm b*9 58«tfp<!cPto Brn^c tmb 
©elb ftoift, 6ra$te be« Jgof to * fSafftccE tyro feN 
ititt 2otto*@ciuftitt» 

2>A3 bee gamifie, ^amefe <rt« nufctufc Be* 
jftmmfe tyMfyn, %mt tffoifto fein*m SQatw 
Sitgtba$t, patfte fitoftoupt alfc^ gtifftmitun, 
toftfi et mfimfjntm §u mfiffm gfouBtr, ti»b F<t& 
cittartungttoa b«c JOwlf* tnft rinem fpanif^Ni 
©tfjiffe na$ ©panien gntgigcit* 3C(S eniftfy em ©$iff ecf^fenm tmb bee 
STcig bet 2fbfa(jrt fc&on beflmmif tvat, eita ben 
Worsen &or$*t TfCorfEo in ben tofimt, ongfr* 
lid; fcfjauerlid) frniigen, $bn?efffl# bem $&fm 
Suliegenben $am, in toffta €*J?if£e f?$ e i ne 
ffeme ifrtpelfe btfmb, genw&t bem $«r. (%{- 
ffop&, bem ©c&ugpatron bee ©<&iffenbMi, fi&et* 
lt*S. ft^ Qflnj fefaen Gmipfinbungen gegen bin 
Mmfo)t\$,m t n>arf fi<&, fdam 4^ tom 252 bet wnb fyttttwit.tiixSQtftte&tmWmtti: - 

$e$ g;v&f)finfi$n?a.tteR jcfet fin S3egf uwn i[r, 
ttjicf 2)euic &«tttn 3Rdenffra()(ctt <mf ben £>xt 
. fa gloraiino, too jefct . twine ikbt XJiawnt 
Wiitt Grtcjuicfa ttttb 6 elf 6c bfe $ute ©«fe ml£ 
GlTm $Senneffra$Ctn brine* 2Sct(ten«5 tfufeft, 
% laueit fiuffffyen* ber.Slebcn mtim SBfinfd;e 
«nb (Eteujfc gu, unb &rfncjt crtblicf) tnfeft wfcbev 
gtt tf)t» bet S^mMjtn, bte batm bee ittcclje 
<3ecjett rait mirtjeromicjcn tuftb. ©tljoee miff;, 
clffluttsfc <§ittitwt! tittb frfutfe mrine ng«n 
{uqcitfrofinftif)?* — O fymiifye Stiffen bitfti 
f gotten gtu^intjSmotgent?, (mngt ben innfefleit 
©w£ metrics fco^ unb- ircf&ettJegten. «§j«tgeii£ f 
jminec Mm SHatura!* 

<Sm artec Cn'nfKMer, cut Stftmribie an t« 
&dp?Ue, 9111s twrfifreVf unb fa«3 rait fanfiec 
©ftmtw: »3fttifn!« 

<§ n b e* ftmuneir; ■-»•■■' 
Sobe unb antwrc Grtf Nans* m ft ^ Mtonbt;. S t 1 EJfr. *fl«fo, cbec bit tmitaNn; ^ jk^ 
. f<tfijfc von &$w>ttemt. 3^.& 

2SE6rfi#,-a i£&rr.2o:%* 

®«iuut©'«»& &nmefa, drr-ft-©^ 
tifffc Ut gofftcSamma* . utttt SQolbemMt 
SSon 2flw6. .torn SEBanbctfr. 8. 

1 S&fe. 8 ®gr. 

SSeja, bag f<fj$iie 9?3u&«miib$en obee btt gto* 
fc Sevfif, 3 a&«H*. 8* 3 S&Ir, 4 ©gr. 

S8e««tfc^fln; "bi«, JftntFfebtv SRowan vom S3er* 
fajfw Ut $St\tutntid}ifylQ&«, 'M% 9%3 u. 
a. m. 8." 1 S^ir t 4 <%> 

56u$, bflS, ofjne SgfttI, SBec la$eit witf, bet 
lefe *$♦ 5ftit awm iiiummirten JEupf«r« 3. 
flft), . 20 <%. 

S&utibi bee fd)tMr&f. SJom 53«fft|fec Ui 
»6t?mme beS Vnfu&tbartn, Up rocmberiibm 
<3«ippeS* ic. 8. .1 S^Iti 4 GJflr. 

CSfovftr ti.tet bctS Eic&t fm Mtid.ifn, Sit: eta* 
fafytt Sfamart tton 6* (35«faff*riii bet »SBa* 
lie SRAlto, Ut (ftna* «♦ *. m.) 8, 

ISotfanctto few furttttarc 6«ra«6et» 23 om 
SB«Wf« *c$ Sfomaitf: »gtm<inbo Cornell?, 
Uw fu&rte 9?M*e ober bfe $o){eii Ut to 
«* * 3 %ife, 8. 3 jg'gfo 

2>*n 9foth<m bee ©oibmnc&ec in <S?t>i{fo. $U 
r.e fpan'mt ©eft&fc&te dug b*n 3*ffm btc 
fo6erunfl $««*, 23on %. WUittn. 2 ST|fe 

Gltfre, bit Hfee unft nnberc Sftftfuajpn au* 
btin fSlitumttz sjon d. ^iiutfimnbfc 8. 

.20 ® S r + 

fSmfufcrfe, bet. gfn gfc m <m »a$ bem grattc 
$£["#*« t?o» 3fotfa fccm SBanbror. 3 SEJfe. 
S ' 3 fE&fc*. 8 .<%> 

€rff fanning, We, t>on ®*tamt, oUv hk'fRo* 
%e. Grurt f^oftifd^e C^e wit 2Batar 
®#tf. 3 tydk, & .3 sejij, 

Sa$tf, bie, in lie neue 2Be(f, fQon fftfebtftfj 
Saron b* fa Mom &>uqu<5. — 2} rt s @ rfl & 
bee 3ftitfur r & m 3frejcrt$ b?m Stoatew, 
*• a Sift, ■ii ! jaM8aBIUBtli B UUBBlJ»Mtff : " < • ■ l.l :.j» . ..t. **- -, w ®a#t, fcfo. • din Sftomfin bin Wt* gfrfcgt iria$. 
' S/."' •':••• • . 1 SEijtr. 

g(fi$1fnt)$gafait. ^ilfjtuitgch toit <§iift 'fljifEi 
fcflw wt» i^iSeiiWp&j s ^fti ' wit <Stfjeti* 
ftnfwf, Gftuaib Sfcffott,' S£ret$tKit toti 
gRfiiw^auFen/ €ra|f SSft&tat, Suite gwi* 

i «t «i ■•«♦ rin ^et(iu^0*5m '.wit gf. 9?a£ s 
tnann. 8* , ' ; .1 £&fr. 

(Mtf;frte, bet r <*« Waffentworb ttnb 9iad;e. 
<§ht {Roman mt§ bet SBergeft »cm; SEtofafltc 
teS »Wetf von Sfrinffria, Mtttt <&Qti* 
v. a. m. 3 3,l)dte. S. 3 S&fo 

(Belabtei fcflS* Sfoman <m$=t« $$Qtjett »om 

SScrfftfiec. fa$ »TOm txm -OitinfMn** 3 

. -Sprite, S» ' ' '• -.. 3 Sfyfc